Prawo rodzinne

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie Orzekając rozwód sąd rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd zaniecha orzekania o winie wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. W takim wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie zawinił rozkładu pożycia. Jakie są zatem przesłanki ustalenia winy małżonka …

Rozwód z orzeczeniem o winie Czytaj więcej »

Alimenty na byłego małżonka

Prowadząc sprawy rozwodowe często spotykam się z pytaniem o możliwość dochodzenia alimentów między małżonkami po orzeczeniu rozwodu. Klienci mają wątpliwości, czy i jaki wpływ na ewentualne późniejsze istnienie obowiązku alimentacyjnego, ma ustalenie w wyroku rozwodowym winy za rozkład pożycia jednego lub obojga małżonków. Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty …

Alimenty na byłego małżonka Czytaj więcej »

Ile trwa rozwód?

Ile trwa sprawa o rozwód? Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. …

Ile trwa rozwód? Czytaj więcej »

Co wpływa na wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka?

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka W pierwszej kolejności na wysokość alimentów wpływa zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują “środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego), według zdolności, dostarczania rozrywek …

Co wpływa na wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka? Czytaj więcej »

Ile kosztuje rozwód?

Opłata sądowa od pozwu o rozwód Opłata sądowa od pozwu o rozwód ma charakter stały i wynosi 600 złotych. Opłatę wnosi powód, tj. małżonek wnoszący pozew o rozwód do sądu. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie połowa opłaty od pozwu o rozwód (kwota 300 …

Ile kosztuje rozwód? Czytaj więcej »