Ile trwa rozwód?

Ile trwa sprawa o rozwód?

Czas trwania postępowania rozwodowego zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. Jeżeli zatem małżonkowie dojdą do porozumienia w ww. zakresie, rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Czas trwania sprawy o rozwód a małoletnie dzieci

Czas trwania postępowania rozwodowego może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólnie małoletnie dzieci. Jeżeli strony pragną uzyskać szybki rozwód, powinny jeszcze przed zainicjowaniem postępowania wspólnie ustalić wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. W szczególności konieczne jest uzgodnienie, z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów. Przedstawienie przez rozwodzących się małżonków wspólnego stanowiska w ww. kwestiach z pewnością istotnie przyspieszy postępowanie w sprawie.

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozwodu z orzeczeniem o winie, czas trwania postępowania rozwodowego ulegnie znacznemu wydłużeniu. Taka sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. Wynika to z konieczności przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego w zakresie winy małżonka za rozkład pożycia. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie należy mieć również na względzie specyfikę postępowania dowodowego. Wykazanie winy małżonka wymaga bowiem zaangażowania wielu świadków, w szczególności w postaci członków rodziny i osób bliskich dla stron. Najczęściej postępowanie to jest niezwykle bolesne nie tylko dla samych małżonków, ale i dla innych osób biorących udział w sprawie.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę

Jeżeli pozew o rozwód nie będzie obarczony brakami formalnymi, w tym zostanie on prawidłowo opłacony przez stronę, sąd prześle jego odpis stronie przeciwnej. Pozwany małżonek będzie miał możliwość w wyznaczonym przez sąd terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie) wyrazić swoje stanowisko w sprawie.

Następnie sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Zazwyczaj odbywa się ona po około 3-6 miesiącach od złożenia pozwu. Jeżeli na pierwszej rozprawie nie uda się wyjaśnić wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, sąd wyznaczy kolejną rozprawę. Odstępy pomiędzy terminami rozpraw rzadko kiedy są krótsze niż 3 miesiące.

Wyrok rozwodowy

Sąd wyda wyrok po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia. Na długość postępowania w sposób istotny wpływa zatem zakres kwestii spornych między małżonkami.


Autorka niniejszego artykułu Adwokat Weronika Drejewicz specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach o rozwód oraz w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach o rozwód, separację, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, a także w sprawach o podział majątku wspólnego oraz ustalenie rozdzielności majątkowej.

Pomaga Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o rozwód, skontaktuj się z Adwokatem Warszawa – Kancelarią Adwokacką Adwokat Weroniki Drejewicz i uzyskaj profesjonalne wsparcie prawne.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.