Adwokat Prawo Karne Warszawa

Adwokat do spraw karnych w Warszawie

Adwokat Prawo Karne Warszawa Weronika Drejewicz

O mnie

Specjalizuję się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach karnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów na każdym etapie postępowania karnego: przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także także przed komornikami.

Do każdej sprawy pochodzę w sposób indywidualny, zapewniając Klientom moje pełne zaangażowanie oraz dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom rzetelną obsługę prawną odpowiadającą ich potrzebom.

Zakres usług w sprawach karnych -
Adwokat Prawo Karne Warszawa

W ramach specjalizacji z zakresu prawa karnego Kancelaria zajmuje się obroną interesów podejrzanych, oskarżonych oraz pokrzywdzonych. Kancelaria oferuje w szczególności:

  1. obronę podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, a także w toku postępowania rozpoznawczego przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;

  2. reprezentowanie pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed komornikami, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz posiłkowych i prywatnych aktów oskarżenia;

  3. reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary.