Strona główna » Obsługa spółek i przedsiębiorców Adwokat Warszawa

Obsługa prawna firm w Warszawie

Obsługa Prawna Firm | Warszawa | W. Drejewicz

O mnie

Specjalizuję się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów biznesowych, w tym w zakresie bieżących spraw korporacyjnych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym, obsłudze prawnej procesów zakładania spółek, doradztwie w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywaniu i opiniowaniu umów i statutów spółek.

Pomagam Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych, przez przygotowywanie i opiniowanie dokumentów, po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Usługi prawne dla spółek i przedsiębiorców -
Kancelaria Adwokacka Warszawa

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie bieżących spraw korporacyjnych. W ramach tej specjalizacji Kancelaria oferuje w szczególności:

 1. reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym,

 2. doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;

 3. przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek oraz ich zmian;

 4. obsługę prawną procesów zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw w tym przez podmioty zagraniczne;

 5. reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz CEiDG;

 6. przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w tym opracowywanie projektów uchwał organów spółek handlowych i protokołów zgromadzeń;

 7. obsługę prawną procesów zmian w strukturze kapitału zakładowego, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji, sprzedaży lub obciążenia udziałów lub akcji;

 8. obsługę prawną procesów przekształceń organizacyjnych i likwidacji spółek;

 9. opracowywanie i opiniowanie umów z członkami zarządu oraz prokurentami;

 10. sporządzanie opinii prawnych związanych z działalnością Klienta;

 11. reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w toku:
  – postępowań z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej członków organów spółek,
  – postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
  – postępowań upadłościowych i naprawczych.

Napisz do nas

Inne usługi

 Zadzwoń do specjalisty