Strona główna » Prawo spadkowe Adwokat Warszawa

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Obsługa Prawna Firm | Warszawa | W. Drejewicz

Weronika Drejewicz - Twoja Adwokat w Warszawie specjalizująca się w Prawie Spadkowym

Wieloletnie doświadczenie – Adwokat Prawo Spadkowe Warszawa

Posiadam wieloletnie doświadczenie w sprawach spadkowych i pomagam moim Klientom w różnych aspektach tego skomplikowanego obszaru prawa.

 

W szczególności, na rzecz moich Klientów, udzielam pomocy prawnej w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sprawach o zapłatę zachowku, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku, sprawach o stwierdzenie niegodności dziedziczenia oraz w sprawach o dział spadku. 

 

 

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło mi zdobyć szeroką wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego poradzenia sobie z najtrudniejszymi sprawami spadkowymi. Jako Twoja adwokat prawo spadkowe Warszawa, mogę Ci pomóc, niezależnie od złożoności Twojej sytuacji.

 

Indywidualne podejście do każdej sprawy spadkowej

 

Rozumiem, że każda sprawa spadkowa jest inna. Dlatego, jako adwokat specjalizujący się w prawie spadkowym, do każdej sprawy podchodzę w sposób indywidualny. Dostosowuję strategię do potrzeb moich Klientów i zapewniam im pełne zaangażowanie mojej Kancelarii. 

 

Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom kompleksową obsługę prawną. Moim celem jest znalezienie długoterminowych i najkorzystniejszych rozwiązań dla moich Klientów z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

 

Pomoc w każdym aspekcie prawa spadkowego

 

Jako adwokat zajmująca się od lat prawem spadkowym w Warszawie, pomagam  w wielu aspektach prawa spadkowego.

 

Jeżeli szukasz doświadczonego adwokata w Warszawie, specjalizującego się w prawie spadkowym, skontaktuj się ze mną.

Usługi z zakresu prawa spadkowego -
Adwokat Prawo Spadkowe Warszawa

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach spadkowych, w tym świadczy na rzecz Klientów usługi kompleksowego doradztwa prawnego, a także reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz komornikami, w szczególności w sprawach o:

 

  1. stwierdzenie nabycia spadku,

  2. stwierdzenie nieważności testamentu,

  3. dział spadku,

  4. zapłatę zachowku,

  5. przyjęcie bądź odrzucenie spadku oraz uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

  6. ustalenie niegodności dziedziczenia.

Napisz do nas

Jak Adwokat Weronika Drejewicz - Adwokat Prawo Spadkowe Warszawa pomoże Ci w sprawie spadkowej?

Doświadczony Adwokat Prawo Spadkowe Warszawa

 

Od wielu lat pomagam moim Klientom w sprawach spadkowych. Sprawy spadkowe to między innymi: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zapłatę zachowku, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku oraz sprawy o dział spadku

 

Jako doświadczony adwokat od prawa spadkowego w Warszawie pomagam moim Klientom we wszelkich sprawach spadkowych. Zdobyta przez lata wiedza  w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala mi zapewnić Klientom rzetelną obsługę prawną odpowiadającą ich potrzebom. 

 

Pierwsza rozmowa i porady prawne w sprawie spadkowej  – Adwokat Prawo Spadkowe Warszawa

 

Znając doskonale specyfikę spraw spadkowych zawsze dbam o to, aby dać Klientowi zarówno profesjonalne, jak i “ludzkie” wsparcie w toku postępowania. Rozumiem również, że sprawy spadkowe mogą być skomplikowane i stresujące, dlatego jako Twój adwokat od spraw spadkowych w Warszawie świadczę pomoc prawną na każdym etapie postępowania spadkowego.

 

Podczas pierwszego spotkania odbywam rozmowę z Klientem i zapoznaję się z jego sytuacją. Na pierwszym spotkaniu udzielam również porady prawnej przedstawiając możliwe rozwiązania oraz zaznajamiając Klienta ze specyfiką postępowania.

 

Negocjacje i ustalanie strategii w sprawie spadkowej

 

Następnie ustalam z Klientem jego oczekiwania w sprawie spadkowej. Na życzenie Klienta prowadzę ze stroną przeciwną negocjacje zmierzające do uzgodnienia punktów spornych – w szczególności dotyczy to spraw o zapłatę zachowku oraz spraw o dział spadku.

 

Przygotowywanie dokumentów procesowych w sprawie spadkowej

 

Kolejno przystępuję do przygotowania dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia sprawy spadkowej, które następnie staną się jedną z podstaw wydania rozstrzygnięcia. W szczególności sporządzam w imieniu Klienta odpowiednio wniosek lub pozew oraz dalsze pisma procesowe (w zależności od rodzaju sprawy, jej etapu oraz oraz reprezentowanej strony). Na życzenie Klienta pozyskuję od odpowiednich organów dokumenty potrzebne do przeprowadzenia sprawy, w szczególności akty stanu cywilnego.

 

Reprezentacja przed sądem w sprawie spadkowej

 

Reprezentuję Klientów przed sądem podczas rozprawy. Moją rolą jest przygotowanie Klienta na różne scenariusze i przeprowadzenie rozprawy w taki sposób, by ochronić dobro mojego Klienta i zabezpieczyć jego interes. Zawsze dbam o to, aby Klient czuł się bezpiecznie.

Prawo spadkowe Warszawa
Istotne informacje

Dziedziczenie ustawowe

 

Dziedziczenie zstępnych i małżonka (Artykuł 931)

W pierwszej kolejności do dziedziczenia mają prawo dzieci oraz małżonek spadkodawcy, którzy dziedziczą w równych częściach. Jednak udział przypisany małżonkowi nie może być mniejszy niż jedna czwarta wartości całego spadku.

Jeśli któreś z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, ich udział spadkowy przypada w równych częściach ich dzieciom, a przepis ten stosuje się również do kolejnych stopni pokrewieństwa.

 

Dziedziczenie małżonka, rodziców i rodzeństwa (Artykuł 932)

Jeśli nie ma zstępnych spadkodawcy, do dziedziczenia mają prawo jego małżonek i rodzice.

Udział spadkowy każdego z rodziców, którzy dziedziczą wraz z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą wartości całego spadku. Jeśli nie jest jasne, który z rodziców jest biologicznym ojcem, to udział matki spadkodawcy dziedziczącej wraz z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę wartości całego spadku.

 

Wysokość udziału spadkowego małżonka spadkodawcy (Artykuł 933)

Jeśli małżonek spadkodawcy dziedziczy wraz z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, jego udział spadkowy wynosi połowę wartości spadku.

 

Jeśli brak jest zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

 

Dziedziczenie dziadków spadkodawcy (Artykuł 934)

Jeśli brak jest zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy, cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy, którzy dziedziczą w częściach równych.

 

Jeśli któryś z dziadków spadkodawcy nie żyje w chwili otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

 

Jeśli brak jest zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

 

Dziedziczenie dzieci małżonka spadkodawcy (Artykuł 9341)

Jeśli brak jest małżonka spadkodawcy i krewnych, którzy są powołani do dziedziczenia na mocy prawa, spadek przypada w równych częściach tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żaden z rodziców nie żyje w chwili otwarcia spadku.

 

Dziedziczenie Skarbu Państwa, gminy (Art. 935)

W przypadku braku małżonka, krewnych oraz dzieci małżonka, którzy zostali powołani do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie, na terenie której spadkodawca ostatnio zamieszkiwał, jako spadkobiercy ustawowemu. W sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce lub gdy znajdowało się ono za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.

 

Dziedziczenie małżonka – zagadnienia szczególne

Separacja i jej wpływ na dziedziczenie (Art. 9351)

W kontekście separacji, małżonek spadkodawcy nie podlega standardowym regulacjom dotyczącym dziedziczenia na podstawie ustawy.

 

Przedmioty urządzenia domowego i żądanie udziału spadkowego (Art. 939)

Prawa dziedziczącego małżonka

Gdy małżonek dziedziczy na podstawie ustawy wspólnie z innymi spadkobiercami, z wyjątkiem zstępnych spadkodawcy mieszkających z nim na czas śmierci, ma prawo do żądania przedmiotów urządzenia domowego ponad swoim udziałem spadkowym. Te przedmioty mogą być te, których używał wspólnie ze spadkodawcą lub wyłącznie sam.

Ograniczenia praw małżonka

Prawo małżonka do żądania przedmiotów urządzenia domowego jest ograniczone, jeśli wspólne życie małżonków zakończyło się za życia spadkodawcy.

 

 

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia (Art. 940)

Warunki wyłączenia małżonka od dziedziczenia

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeśli spadkodawca złożył wniosek o orzeczenie rozwodu lub separacji z winy małżonka i żądanie było uzasadnione.

Procedura wyłączenia małżonka od dziedziczenia

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Każdy ze spadkobierców ustawowych, którzy mogą dziedziczyć w zbiegu z małżonkiem, może wnioskować o wyłączenie. Termin na wniesienie pozwu wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, ale nie więcej niż rok od otwarcia spadku.

Inne usługi

Zapraszam również do zapoznania się z sekcją porad prawnych mojego autorstwa,
w których poruszam ciekawe zagadnienia z zakresu prawa spadkowego.
Kancelaria prawa spadkowego w Warszawie

Kancelaria prawa spadkowego w Warszawie

Kancelaria prawa spadkowego w Warszawie zajmuje się sprawami bliskimi każdemu człowiekowi. Prawo spadkowe wiąże się z najważniejszymi momentami życia ludzkiego, jego przepisy decydują o tym, do kogo trafi spuścizna będąca zwykle owocem całego życia zmarłego. Prawo spadkowe ma zatem trudne do przecenienia znaczenie dla losów rodziny i innych osób najbliższych tego, po kim pozostał spadek. Z tego względu cenna w takich sytuacjach okazuje się profesjonalna i oparta na etyce pomoc prawna.

Czytaj więcej »
Adwokat ds. spadków w Warszawie

Adwokat ds. spadków w Warszawie

Adwokat ds. spadków w Warszawie udziela pomocy prawnej w bardzo zróżnicowanych sytuacjach. Jego rola nie ogranicza się do sporządzania wniosków o stwierdzenie nabycia spadku i występowania przed sądami. Prawo spadkowe reguluje sprawy zasadnicze, które w pewnym sensie dotykają każdej sfery życia. Wynika to z istoty mechanizmu dziedziczenia. Waga problematyki spadkobrania nie pozwala pominąć także kwestii etyki zawodowej.

Czytaj więcej »
Prawnik do spraw spadkowych w Warszawie

Prawnik do spraw spadkowych w Warszawie

Prawnik do spraw spadkowych w Warszawie jest specjalistą, który może pomóc Ci w przypadku problemów czy niejasności związanych z kwestiami dotyczącymi szeroko pojętego dziedziczenia po osobie zmarłej. Jak zapewne wiesz, prawo spadkowe to szeroka gałąź prawa, z którą możesz spotkać się niemal na każdym etapie życia. Czy jednak wiesz, co oznacza ta definicja i jakich dotyczy sytuacji? Wyjaśnimy Ci to poniżej.

Czytaj więcej »
Prawnik prawa spadkowego w Warszawie

Prawnik prawa spadkowego w Warszawie

Prawnik prawa spadkowego w Warszawie to osoba, która zajmuje się zagadnieniami związanymi ze skutkami prawnymi, jakie niesie za sobą śmierć osoby fizycznej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dość wrażliwy temat, niemniej warto mieć na uwadze polskie prawodawstwo. Co do zasady, sprawy spadkowe potrafią budzić wiele emocji, dlatego niezwykle istotnym elementem jest odpowiednie przygotowanie. W poniższym artykule przedstawimy kilka kluczowych zagadnień dotyczących tej gałęzi prawa.

Czytaj więcej »
Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie to profesjonalista, który może pomóc Ci w sprawach związanych m.in. z szeroko pojętym dziedziczeniem majątku. Jak zapewne zdajesz sobie sprawę, wspomniana tematyka potrafi być skomplikowana, dlatego też warto skorzystać z pomocy osoby posiadającej odpowiednią wiedzę, wykształcenie i doświadczenie. Wychodząc Ci naprzeciw, w artykule skupimy się na różnych kwestiach związanych z tym zagadnieniem.

Czytaj więcej »
Adwokat od spraw spadkowych w Warszawie

Adwokat od spraw spadkowych w Warszawie

Adwokat od spraw spadkowych w Warszawie jest osobą, która może okazać się nieocenionym wsparciem dla pogrążonych w żałobie, potencjalnych spadkobierców. Kwestie prawne związane z dziedziczeniem są niezwykle skomplikowane,

Czytaj więcej »
Prawnik zajmujący się sprawami spadkowymi

Dobry prawnik od spraw spadkowych w Warszawie

Dobry prawnik od spraw spadkowych prowadzący kancelarię w Warszawie jest potrzebny na przykład w sytuacji, gdy nastąpiło niespodziewane otwarcie spadku po osobie bliskiej. Kompleksowa analiza położenia spadkodawcy i jego dziedziców, a co za tym idzie – przygotowanie dopasowanych na miarę rozwiązań prawnych, odgrywa ważną rolę również wtedy, gdy zmarły pozostawił kilka testamentów lub gdy był stroną umowy majątkowej małżeńskiej.

Czytaj więcej »
Przedawnienie zachowku

Przedawnienie zachowku

Nie jest tajemnicą, że jednym z najskuteczniejszych sposobów obrony przed roszczeniem o zapłatę zachowku jest podniesienie zarzutu jego przedawnienia. Termin przedawnienia roszczenia o zachowek wynosi 5 lat, natomiast moment

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo spadkowe - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Wydziedziczenie

Czym jest wydziedziczenie? Instytucja wydziedziczenia została uregulowana w art. 1008 kodeksu cywilnego. Pozwala ona spadkodawcy pozbawić danego spadkobiercę ustawowego prawa do zachowku. Wydziedziczenie sięga zatem znacznie dalej niż

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo spadkowe - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Obniżenie wysokości zachowku

Jak obniżyć wysokość zachowku? Jakie możliwości obrony przed roszczeniem o zapłatę zachowku ma pozwany? Zazwyczaj, jeżeli uprawniony (o tym kto jest uprawniony z tytułu zachowku przeczytasz w innym

Czytaj więcej »
Archiwa Prawo spadkowe - Kancelaria Adwokacka Weronika Drejewicz

Obliczanie wysokości zachowku

Obliczanie wysokości zachowku – co wpływa na jej zmniejszenie? Niniejszy wpis ma na celu wskazanie innych możliwości obrony przez roszczeniem o zachowek, tj. możliwości wynikających z przewidzianego w

Czytaj więcej »
Zachowek - wprowadzenie

Zachowek – wprowadzenie

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl moich wpisów dotyczących instytucji zachowku. Czytelniku, jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na moim blogu.

Czytaj więcej »
 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523