Strona główna » Adwokat Prawo Pracy Warszawa

Kompleksowa obsługa prawa pracy

Zakres obsługi prawnej:
 • Reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach pracowniczych.
 • Tworzenie i negocjowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji.
 • Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania.
 • Tworzenie umów zlecenia i umów o dzieło.
 • Reprezentacja na każdym etapie postępowania sądowego.
 • Prowadzenie w imieniu Klienta korespondencji przedsądowej, negocjacji oraz przygotowywanie projektów ugód.
 • Doradztwo prawne (również online).
Ponadto uzyskujesz wsparcie:
 • W negocjacjach i interpretacji postanowień umów.
 • W sprawach dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę.
 • W sprawach dotyczących dyskryminacji w miejscu pracy.
 • W uzyskaniu odszkodowania za wypadek przy pracy.
 • W ustaleniu istnienia stosunku pracy.
 • W sprawach dotyczących zapłaty zaległego wynagrodzenia za pracę lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • W sprawach dotyczących molestowania seksualnego w miejscu pracy.
 • W kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na konsultację, skontaktuj się ze mną pod numerem +48606264523 lub wyślij wiadomość e-mail na adres biuro@adwokatdrejewicz.pl.

Adwokat prawa pracy w Warszawie

Adwokat Prawo Pracy | Warszawa | W. Drejewicz

Adwokat Weronika Drejewicz ma ponad 15-letnie doświadczenie z zakresu prawa pracy. Szeroka wiedza z różnych dziedzin prawa pozwoliła jej zyskać pozycję cenionej specjalistki.

 

Jako adwokat prawa pracy w Warszawie zajmuję się dziedziną, która stanowi kluczowy element regulujący stosunki między pracodawcami a pracownikami. Znajomość przepisów jest niezbędna, aby zapewnić sprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy oraz ochronę praw zarówno pracowników, jak i pracodawców. W dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie nowe formy zatrudnienia zacierają tradycyjne granice, rola prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie staje się coraz bardziej istotna.

Jako adwokat kierujący kancelarią prawną w Warszawie specjalizuję się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy. Moje doświadczenie obejmuje reprezentowanie klientów w szerokim spektrum spraw pracowniczych – od negocjacji umów o pracę, poprzez postępowania związane z mobbingiem, aż po sprawy o odszkodowania za wypadki przy pracy. W mojej praktyce kieruję się przede wszystkim skutecznością, dbałością o interesy klienta oraz najwyższymi standardami etycznymi. Reprezentuję zarówno pracowników, jak i pracodawców, co pozwala mi na dogłębne zrozumienie problematyki z różnych perspektyw.

Czym się zajmuję jako adwokat prawa pracy w Warszawie?

Jako adwokat prawa pracy oferuję szeroki zakres usług prawnych, które są niezbędne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Do głównych obszarów mojej praktyki należą:

 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej – tworzenie i analiza umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy i wynagradzania;
 • reprezentacja przed sądami – obrona interesów klientów w sporach pracowniczych, w tym w sprawach dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji czy odszkodowań za wypadki przy pracy;
 • doradztwo prawne – świadczenie bieżącego wsparcia prawnego dla pracodawców i pracowników, w tym w zakresie zwolnień grupowych, praw i obowiązków stron stosunku pracy, a także w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Każda sprawa jest dla mnie wyjątkowa i zasługuje na indywidualne podejście. Zapewniam moim klientom kompleksową i fachową obsługę prawną, opartą na najnowszej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu.

Napisz do nas

Opinie Klientów mojej kancelarii w Warszawie

Inne usługi

W jakich przypadkach warto skorzystać z pomocy adwokata prawa pracy w Warszawie?

Jeśli jesteś jedną ze stron w sporze pracowniczym, możesz skorzystać z mojej pomocy. Jako adwokat prawa pracy świadczę kompleksowe usługi zarówno w Warszawie, jak i innych częściach Polski. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas licznych postępowań sądowych i przedsądowych mogę efektywnie reprezentować Cię podczas procesu. Rozumiem, jak stresująca może być perspektywa konfliktu w sferze zawodowej, dlatego stawiam na szybkie i skuteczne rozwiązania, które pozwolą moim klientom kontynuować swoje biznesowe działania bez zbędnych przeszkód. Moje usługi obejmują kompleksową analizę sytuacji, doradztwo w zakresie możliwych rozwiązań, a także reprezentację na każdym etapie postępowania sądowego.

Umowy o pracę i kontrakty menedżerskie

Przygotowanie i negocjacja umów o pracę stanowi fundament bezpieczeństwa zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Specjalizuję się w tworzeniu umów dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz oczekiwań i potrzeb pracownika. Zapewniam wsparcie w zakresie umów o pracę na czas określony i nieokreślony, kontraktów menedżerskich, a także umów o zakazie konkurencji. Moje doświadczenie pozwala na skuteczną ochronę praw i interesów obu stron stosunku pracy, minimalizując ryzyko przyszłych sporów.

Zakaz konkurencji i poufności

W dzisiejszym świecie biznesu ochrona informacji i know-how jest kluczowa dla utrzymania konkurencyjności na rynku. Doradzam w zakresie tworzenia i wdrażania umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności, które chronią interesy pracodawców. Jednocześnie dbam o to, aby takie umowy były sprawiedliwe i nie naruszały praw pracowniczych. Pomagam w negocjacjach i interpretacji postanowień tych umów, zapewniając, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja są poważnymi problemami w środowisku pracy, które negatywnie wpływają nie tylko na poszkodowanych pracowników, ale również na atmosferę w całej firmie. W mojej praktyce prawnej przykładam dużą wagę do zapewnienia pracownikom bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska pracy. Oferuję pomoc prawną osobom, które doświadczyły mobbingu lub dyskryminacji, wspierając je w dochodzeniu sprawiedliwości i odszkodowania. Z drugiej strony doradzam również pracodawcom w zakresie wdrażania odpowiednich procedur i polityk zapobiegających takim problemom w miejscu pracy, co jest kluczowe dla budowania zdrowej kultury pracy.

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy są nie tylko tragiczne dla poszkodowanych pracowników i ich rodzin, ale mogą również przynieść poważne konsekwencje prawne dla pracodawców. Specjalizuję się w obsłudze prawnej spraw dotyczących wypadków przy pracy, oferując wsparcie zarówno ofiarom, jak i ich pracodawcom w zakresie regulacji prawnych. Pomagam w uzyskaniu należnych odszkodowań i zadośćuczynień dla poszkodowanych, a także doradzam pracodawcom w kwestiach związanych z przepisami BHP, postępowaniem po wypadku oraz wdrażaniem działań zmierzających do zapobiegania przyszłym wypadkom.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę są ściśle uregulowane przez Kodeks pracy i zależą od rodzaju umowy oraz stażu pracy. Zapewniam kompleksowe doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania przepisów dotyczących wypowiedzenia umów o pracę. Pomagam pracodawcom w przygotowaniu poprawnych wypowiedzeń umownych, a pracownikom w ocenie, czy proces rozwiązania umowy o pracę został przeprowadzony zgodnie z prawem. Moje usługi obejmują również wsparcie w negocjacjach oraz reprezentację w sporach związanych z nieprawidłowym wypowiedzeniem umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę jest jednym z najbardziej krytycznych momentów w relacji pracodawca-pracownik. Może nastąpić na wiele sposobów: za porozumieniem stron, przez wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Oferuję pomoc prawną zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w przygotowywaniu i analizie dokumentacji związanej z rozwiązaniem umowy o pracę, zapewniając, że proces ten przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moje usługi obejmują również reprezentację w sporach sądowych wynikających z nieprawidłowego rozwiązania stosunku pracy.

Koszty postępowania sądowego

W sprawach z zakresu prawa pracy szczególnie ważne jest zrozumienie, jakie mogą być potencjalne koszty postępowania sądowego. Informuję klientów o możliwych opłatach sądowych oraz kosztach związanych z wynagrodzeniem pełnomocnika. Warto podkreślić, że w pewnych przypadkach pracownicy mogą być zwolnieni z opłat sądowych, co stanowi istotną informację dla osób decydujących się na dochodzenie swoich praw przed sądem. Zapewniam wsparcie w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania, minimalizując obciążenie finansowe związane z procesem sądowym.

W mojej kancelarii adwokackiej w Warszawie możesz skorzystać także z konsultacji on-line

Jako adwokat prawa pracy w mojej kancelarii w Warszawie odpowiadam na rosnące zapotrzebowanie na szybkie i wygodne doradztwo prawne, oferując również konsultacje online. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii jestem w stanie zapewnić profesjonalne wsparcie prawne bez potrzeby fizycznego spotkania w kancelarii. Porady prawne online są idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują szybkiej pomocy prawnej lub mieszkają poza Warszawą. Konsultacje online obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z prawem pracy – od analizy dokumentów po doradztwo w konkretnych sprawach pracowniczych.
 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523