Strona główna » Windykacja należności Adwokat Warszawa

Kompleksowa obsługa windykacji

Zakres obsługi prawnej:
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę.
 • Zabezpieczenie wierzytelności przed sądami powszechnymi.
 • Nadzór nad działaniami komornika.
 • Reprezentowanie Klientów w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Doradztwo prawne (również online).
 • Monitorowanie i informowanie o przebiegu sprawy oraz zgłaszanie i podejmowanie koniecznych działań.
 • Znajomość procedur sądowych i aktualnych przepisów prawa.
 • Przygotowanie i realizacja skutecznej strategii windykacyjnej.
Ponadto uzyskujesz wsparcie:
 • W prowadzeniu korespondencji przedsądowej z dłużnikami.
 • W prowadzeniu rozmów z dłużnikami.
 • W przygotowaniu profesjonalnego wezwania do zapłaty.
 • W przygotowaniu projektów ugód w przedmiocie spłaty należności.
 • W przygotowaniu wniosku o wszczęcie egzekucji i udział w czynnościach egzekucyjnych.
 • W prowadzeniu negocjacji i mediacji z drugą stroną.

Aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na konsultację, skontaktuj się ze mną pod numerem +48606264523 lub wyślij wiadomość e-mail na adres biuro@adwokatdrejewicz.pl.

Prawnik ds. windykacji w Warszawie

Obsługa Prawna Firm | Warszawa | W. Drejewicz

Adwokat Weronika Drejewicz, korzystając z ponad 15-letniego doświadczenia, wspiera swoich Klientów w sprawach windykacyjnych. Dzięki licznym sukcesom cieszy się ugruntowaną pozycją specjalistki w swojej dziedzinie.

 

Jako prawnik zajmujący się windykacją w mojej kancelarii w Warszawie wspieram osoby fizyczne i przedsiębiorców w skutecznym dochodzeniu ich praw. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu zarządzanie należnościami stało się bowiem kluczowym elementem zapewniającym stabilność finansową i rozwój przedsiębiorstw. W tym kontekście profesjonalna windykacja należności wyłania się jako niezbędne narzędzie dla firm, które stawiają na efektywne odzyskiwanie długów i zabezpieczenie swoich interesów. 

W sprawach windykacyjnych warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. Zapraszam do mojej kancelarii w Warszawie

Jako prawnik prowadzę w Warszawie kancelarię, która od lat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej w zakresie windykacji należności. Podejmując się każdego zadania, kieruję się przede wszystkim profesjonalizmem i indywidualnym podejściem do klienta. Moje doświadczenie zdobyte przez lata praktyki prawniczej pozwala mi na skuteczne reprezentowanie interesów zleceniodawców zarówno w sporach sądowych, jak i w negocjacjach z dłużnikami. Dzięki temu moi klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie procesu windykacyjnego, począwszy od analizy prawnej sprawy, poprzez przygotowanie i realizację strategii windykacyjnej, aż po skuteczne odzyskanie należności.

Zakres usług

Moje działania rozpoczynają się już na etapie przedsądowej windykacji, gdzie kluczowym elementem jest przygotowanie i wysłanie profesjonalnego wezwania do zapłaty, które ma na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnego uregulowania zobowiązań. W przypadku braku reakcji na wezwanie, kolejnym krokiem jest reprezentacja klienta w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. Moja kancelaria dysponuje bogatym doświadczeniem w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, co pozwala na skuteczną ochronę praw i interesów moich klientów.

Napisz do nas

Opinie Klientów mojej kancelarii w Warszawie

Inne usługi

Prowadzenie korespondencji przedsądowej

Korespondencja przedsądowa stanowi pierwszy krok w procesie windykacji należności, który może zadecydować o późniejszym sukcesie w odzyskiwaniu długu. W mojej praktyce szczególną uwagę przykładam do przygotowania wezwań do zapłaty, które są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również skonstruowane w sposób maksymalizujący szanse na szybką i bezproblemową spłatę przez dłużnika. Profesjonalnie przygotowana korespondencja przedsądowa nie tylko informuje dłużnika o konsekwencjach niewywiązania się ze zobowiązań, ale również stanowi podstawę do dalszych działań prawnych w przypadku konieczności eskalacji sprawy.

Negocjacje z dłużnikami

Skuteczna windykacja nie zawsze musi oznaczać konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Często bardziej efektywnym i korzystnym dla obu stron rozwiązaniem są negocjacje mające na celu osiągnięcie porozumienia w kwestii spłaty zadłużenia. Moja kancelaria stawia na dialog i budowanie mostów pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, dążąc do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego moich klientów. Dzięki doświadczeniu w mediacjach i negocjacjach jestem w stanie przygotować projekty ugód, które umożliwiają zakończenie sporu bez konieczności angażowania sądu.

Reprezentacja przed sądami

Gdy negocjacje i próby polubownego rozwiązania konfliktu nie przynoszą rezultatu, konieczne staje się podjęcie dalszych działań prawnych. Reprezentacja przed sądami to kluczowy element oferty mojej kancelarii. Specjalizując się w sprawach o zapłatę i zabezpieczenie wierzytelności, reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami powszechnymi, jak i przed Sądem Najwyższym, pozwala na skuteczne dochodzenie praw naszych klientów, maksymalizując szanse na pozytywny wynik sprawy.

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne stanowi ostateczny etap windykacji należności, kiedy to wszystkie próby polubownego uregulowania długu nie przyniosły pożądanego rezultatu. W mojej kancelarii zajmuję się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym wniosku o wszczęcie egzekucji, który jest kluczowym krokiem umożliwiającym prawną ściągalność długów. Moja wiedza i doświadczenie pozwalają na efektywne prowadzenie spraw egzekucyjnych, mając na uwadze szybkie i skuteczne odzyskanie należności dla moich klientów. Reprezentuję ich interesy na każdym etapie postępowania – od złożenia wniosku, poprzez nadzór nad działaniami komornika, aż po wyegzekwowanie środków pieniężnych.

W sprawach o windykację ważna jest kompleksowa pomoc. Właśnie tak pracuję w mojej kancelarii w Warszawie

Dla mnie – jako prawnika specjalizującego się w windykacji należności w Warszawie – priorytetem jest zawsze zapewnienie kompleksowej i profesjonalnej obsługi moim klientom. Rozumiem, że za każdą sprawą stoją indywidualne oczekiwania i potrzeby, dlatego podchodzę do każdego zlecenia z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Od pierwszej konsultacji, przez opracowanie strategii działania, aż po odzyskanie długu, klienci mogą liczyć na moje wsparcie i doradztwo na każdym kroku. W mojej praktyce kładę duży nacisk na jasną i transparentną komunikację, dzięki czemu klienci są na bieżąco informowani o postępach w ich sprawach oraz o wszystkich dostępnych opcjach prawnych.

Wsparcie dla biznesu i przedsiębiorców

Windykacja należności jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie istotnym dla biznesu i przedsiębiorców. Skuteczne zarządzanie długami pozwala na utrzymanie zdrowych fundamentów finansowych firmy oraz zapewnia stabilność i możliwość rozwoju. W mojej kancelarii oferujemy usługi windykacyjne dostosowane do specyfiki różnych branż i typów działalności, co pozwala na efektywne odzyskiwanie należności i minimalizowanie ryzyka finansowego. Rozumiemy wyzwania stojące przed przedsiębiorcami i zapewniamy wsparcie prawne na każdym etapie procesu.

Płynność finansowa

Płynność finansowa jest kluczowym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie każdej firmy. Opóźnienia w płatnościach mogą prowadzić do zaburzeń w cyklu finansowym, dlatego też windykacja należności odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu stabilności finansowej. Poprzez efektywne odzyskiwanie długów przedsiębiorstwa mogą utrzymać odpowiedni poziom środków obrotowych, co umożliwia bieżące pokrycie zobowiązań oraz inwestowanie w rozwój. W mojej kancelarii kładziemy duży nacisk na działania prewencyjne oraz szybką reakcję na pojawiające się problemy, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe klientów.Windykacja należności jest niezmiernie ważna dla zachowania płynności finansowej i stabilności działalności gospodarczej. Skuteczne działania w tym zakresie wymagają wiedzy, doświadczenia oraz odpowiedniego podejścia do sprawy. Wierzę, że dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu, każda sprawa windykacyjna może zakończyć się sukcesem. Jako adwokat zapewniam kompleksową obsługę i profesjonalne doradztwo na każdym etapie procesu.
 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523