Strona główna » Prawo rodzinnne » Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Adwokat ds. alimentów w Warszawie

Adwokat ds. alimentów w Warszawie to specjalista, który może pomóc Ci w uzyskaniu należnych świadczeń. Obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko dzieci. O to świadczenie może ubiegać się także były małżonek i rodzic. Z poniższego artykułu poznasz zagadnienie alimentów z naciskiem na kwestie praktyczne.

Spis treści:
Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalisty
Współmałżonkowie
Fakty i mity
Zabezpieczenie roszczeń
Zaspokojenie potrzeb rodziny a alimenty
Kwestia wieku dziecka
Dzieci pozamałżeńskie
Dziadkowie
Nowy partner

Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata ds. alimentów w Warszawie?

Wbrew powszechnemu przekonaniu alimenty nie są wyłącznie przedmiotem postępowania sądowego, w związku z czym pomoc adwokata w Warszawie nie musi być konieczna. Jeżeli rodzice są zgodni w tej kwestii, mogą zawrzeć umowę, w której sami kształtują obowiązek alimentacyjny. Takie rozwiązanie jest rekomendowane, gdy byli partnerzy darzą się dużym zaufaniem. Jeżeli chcesz nieco lepiej zabezpieczyć się na wypadek sporu, skorzystaj z możliwości zawarcia ugody przed notariuszem lub mediatorem. Gdy polubowne uregulowanie tej kwestii nie jest możliwe, adwokat może reprezentować Twoje interesy w sporze sądowym.

Współmałżonkowie

Liczną grupą uprawnioną do alimentów są byli małżonkowie. Nie ma tu różnicowania z uwagi na płeć – o świadczenie mogą ubiegać się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Zgodnie z regulacjami kodeksowymi o alimenty można ubiegać się w dwóch przypadkach. W pierwszej sytuacji małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego i wskutek rozwodu popadł w niedostatek, może domagać się alimentów od drugiego współmałżonka. Istnieje także pojęcie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej wskutek rozwodu. O alimenty z tego tytułu można ubiegać się wtedy, gdy drugi współmałżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jakie kwestie najczęściej trapią klientów adwokatów ds. alimentów w Warszawie?

Adwokaci ds. alimentów w Warszawie spotykają się w swojej praktyce zawodowej z wieloma mitami, jakimi przez lata obrosły świadczenia alimentacyjne. Często mity te są podsycane w mediach, np. paradokumentach, ale także i w programach informacyjnych. O jakie sprawy najczęściej pytają klienci?

Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie sądowe może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat w skrajnych przypadkach. Niemniej potrzeby dziecka nie ulegają zawieszeniu na ten okres. Dlatego kluczowe jest złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych. Z kolei same alimenty sąd może orzec zarówno od daty wniesienia pozwu, jak i od daty wyroku. Tę kwestię warto omówić na spotkaniu z pełnomocnikiem, aby wybrać najbardziej korzystną opcję.

Kobieta w gabinecie prawniczym

Alimenty a zaspokojenie potrzeb rodziny

Między obowiązkiem alimentacyjnym a zaspokojeniem potrzeb rodziny nie można postawić znaku równości. Są to dwa odrębne świadczenia, które przysługują innym podmiotom. Jest to o tyle istotne, że powodem w sprawie o alimenty nie jest rodzic dziecka. Alimenty przysługują bowiem małoletniemu i to on jest powodem w sprawie. W przypadku zaspokojenia potrzeb rodziny powodem jest jeden ze współmałżonków.

Kwestia wieku dziecka

Alimenty są należne dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. W praktyce oznacza to najczęściej zakończenie nauki, np. zasadniczej szkoły zawodowej albo studiów. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Tu brany jest pod uwagę przede wszystkim stan zdrowia dziecka, dlatego obowiązek alimentacyjny może trwać nawet do końca jego życia.

Dzieci pozamałżeńskie

Obecnie coraz więcej dzieci wychowuje się w związkach nieformalnych. Doprowadziło to do powstania mitu, jakoby dzieci pochodzące z małżeństwa były uprzywilejowane w sprawie o alimenty. Nie jest to oczywiście prawdą. Bez znaczenia pozostaje bowiem fakt, z jakiego związku dziecko pochodzi. Jest to zgodne z fundamentalną zasadą równości wszystkich podmiotów wobec prawa.

Dziadkowie

Uzyskanie alimentów od dziadków dziecka nie jest wcale takie proste. Przede wszystkim jest to ostateczność spowodowana bezskuteczną egzekucją komorniczą wobec rodzica dziecka. Warto także pamiętać, że takie alimenty nie będą zbyt wysokie. Kwota będzie w minimalnym zakresie pokrywać potrzeby dziecka.

Nowy partner

Nowy partner nie ma oczywiście prawnego obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania pasierbów. Niemniej sąd w praktyce zwraca uwagę na ogólne dochody gospodarstwa domowego, w którym wychowuje się dziecko. Dlatego wydatki na mieszkanie będą proporcjonalnie podzielone między wszystkich domowników, bez względu na łączące ich relacje.

Powyższe opracowanie nie stanowi porady prawnej. Każdy stan faktyczny wymaga indywidualnej analizy z adwokatem, dlatego warto nawiązać kontakt ze sprawdzoną kancelarią działającą na wielu obszarach.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523