Strona główna » Prawo rodzinnne » Ile trwa rozwód?

Ile trwa rozwód?

Ile trwa rozwód?

Pytanie „ile trwa rozwód?” stawia sobie wiele osób rozważających formalne zakończenie małżeństwa w myśl obowiązującego prawa. Z pewnością dobrze byłoby, gdybyśmy mogli udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Tak jednak nie jest, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny i wiele zależy od okoliczności oraz stanu faktycznego danej sprawy. W związku z tym chcielibyśmy przybliżyć Ci nieco szerzej zagadnienie dotyczące tego, ile może trwać proces rozwodowy.

Spis treści:
Od czego zależy długość procesu?
Małoletnie dzieci
Kwestie formalne
Z orzekaniem lub bez orzekania o winie
Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę
Wyrok

Od czego zależy to, ile trwa rozwód?

Wiesz już, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trwa rozwód. Tak naprawdę czas trwania całego postępowania zależy w dużej mierze od poziomu konfliktu istniejącego między małżonkami. Uzyskanie szybkiego rozwodu jest co do zasady możliwe wówczas, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą się rozwieść i to bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków za rozkład pożycia. Jeżeli zatem małżonkowie dojdą do porozumienia w tym zakresie, rozwód może (choć nie musi) zostać orzeczony nawet na pierwszej lub drugiej rozprawie.

Małoletnie dzieci

Sytuacja nieco komplikuje się w momencie, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. W takim przypadku czas trwania postępowania rozwodowego może ulec wydłużeniu. Jeżeli strony pragną uzyskać szybkie rozwiązanie małżeństwa, powinny jeszcze przed zainicjowaniem postępowania wspólnie ustalić wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem. W szczególności konieczne jest uzgodnienie, z którym z rodziców dziecko zamieszka po rozwodzie, sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem oraz wysokości alimentów. Przedstawienie przez rozwodzących się małżonków wspólnego stanowiska w tych kwestiach z pewnością istotnie przyspieszy postępowanie w sprawie.

Kwestie formalne

Poza tym zwróć również uwagę na to, że czas trwania rozprawy rozwodowej może ulec skróceniu lub wydłużeniu się ze względu na różnorodne kwestie formalne. Niezwykle ważne jest, aby zadbać o poprawne sporządzenie pozwu, a także ewentualnej odpowiedzi na pozew. Nad tym szerzej skupimy się jednak w dalszej części artykułu.

Ile czasu trwa rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie?

Ile trwa rozwód w momencie, gdy małżeństwo ma być zakończone z orzeczeniem o winie lub bez takiego orzeczenia? Znowu musimy odpowiedzieć – to zależy. Zwróć uwagę na to, że jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozwodu z orzeczeniem o winie, czas trwania postępowania rozwodowego ulegnie znacznemu wydłużeniu. Taka sprawa rozwodowa może trwać nawet kilka lat. Wynika to z konieczności przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego w zakresie winy małżonka za rozkład pożycia. Decydując się na rozwód z orzeczeniem o winie, należy mieć również na względzie specyfikę postępowania dowodowego. Wykazanie winy małżonka wymaga bowiem zaangażowania wielu świadków, w szczególności w postaci członków rodziny i osób bliskich dla stron. Najczęściej postępowanie to jest niezwykle bolesne nie tylko dla samych małżonków, ale i dla innych osób biorących udział w sprawie.

Z kolei, jeżeli chodzi o proces bez orzekania o winie, to jest to zdecydowanie mniej skomplikowana sytuacja, niemniej podlegająca również określonym wymogom i czynnikom, które mogą wpływać na końcowy czas trwania sprawy. Na szczęście jest to proces krótszy i w praktyce trwa on z reguły od dwóch do sześciu miesięcy.

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę

Jeżeli pozew nie będzie obarczony brakami formalnymi, w tym zostanie on prawidłowo opłacony przez stronę, sąd prześle jego odpis stronie przeciwnej. Pozwany małżonek będzie miał możliwość wyrazić swoje stanowisko w sprawie w wyznaczonym przez sąd terminie (nie krótszym niż 2 tygodnie). Następnie sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy. Zazwyczaj odbywa się ona po około 3-6 miesiącach od złożenia pozwu. Jeżeli na pierwszej rozprawie nie uda się wyjaśnić wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, sąd wyznaczy kolejną rozprawę. Odstępy pomiędzy terminami rozpraw rzadko kiedy są krótsze niż 3 miesiące.

Wyrok rozwodowy

Sąd wyda wyrok po wyjaśnieniu wszelkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia. Na długość postępowania w sposób istotny wpływa zatem zakres kwestii spornych między małżonkami. Co ważne, po wydaniu takiego wyroku możesz go zaskarżyć, wnosząc apelację. Oczywiście wówczas, gdy nie zgadzasz się z nim w części lub w całości. Taką apelację musisz wnieść do sądu, który wydał wyrok, w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z jego uzasadnieniem.

Podsumowując kwestie dotyczące spraw rozwodowych, możemy powiedzieć, że są to niesamowicie skomplikowane zagadnienia, zarówno pod kątem prawnym, jak i osobistym. Czas trwania całego procesu jest uzależniony od wielu czynników, w tym między innymi od prawidłowego spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Pośród tego pamiętaj, że jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz porady prawnej, możesz zgłosić się do adwokata. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych oraz zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym. Dzięki odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu będziemy w stanie zaproponować Ci optymalne rozwiązanie, uzależnione od Twojej indywidualnej sytuacji.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523