Strona główna » Prawo pracy » Prawnik prawa pracy w Warszawie

Prawnik prawa pracy w Warszawie

Prawnik prawa pracy w Warszawie

Prawnik prawa pracy w Warszawie ma do czynienia zarówno z niewielkimi firmami, zatrudniającymi kilku lub kilkunastu pracowników, jak i korporacjami, w których pracują setki specjalistów. Wobec tego dobry adwokat prawa pracy nie tylko zna doktrynę i literę prawa, lecz potrafi również wejść w dialog z klientami o bardzo różnych charakterach i doświadczeniach. Sprzyja to tworzeniu skutecznej strategii działania.

Spis treści:
Na ile sugerować się ceną?
Różni klienci i różne wizje obsługi prawnej
Prawnik – zaufany pomocnik
Gdy w końcu trzeba iść do kancelarii
Rola opinii
W informacyjnym szumie

Czy wybierając prawnika prawa pracy w Warszawie, warto kierować się ceną?

Odpowiadając na pytanie, czy warto się kierować ceną, wybierając prawnika prawa pracy w Warszawie, można nieco przekornie odpowiedzieć, że to zależy. Jasne jest, że prawnik specjalizujący się w prawie pracy, jako jednym z wielu obszarów nie działa non profit, jednak trudno patrzeć na przedstawioną przezeń wysokość honorarium jako najważniejsze kryterium wyboru. Często okazuje się, że stawki są zbliżone, a o zadowoleniu ze współpracy z kancelarią decydują zupełnie inne czynniki.

Różni klienci i różne wizje obsługi prawnej

Przyjęcie przez adwokata postawy skoncentrowanej na pozyskiwaniu kolejnych klientów, powiększaniu zespołu i wzroście dochodowości kancelarii nie jest niedozwolone. Taki model działania może sprawdzać się np. przy obsłudze pracodawców zatrudniających setki ludzi. W grę wchodzą wtedy np. regulaminy pracy, organizacja służby BHP lub opracowanie optymalnych z punktu widzenia reprezentowanej spółki kontraktów managerskich i umów o zatrudnienie inżynierów, lekarzy lub innych specjalistów. W wielkich organizacjach szczególne znaczenie mogą mieć biegłe poruszanie się w labiryncie aktów normatywnych, koordynacja pracy zespołu oraz zdolności analityczne połączone z „twardą merytoryką” (hard skills). Rozmowami z drugą stroną, np. przedstawicielami związków zawodowych, zajmą się specjaliści z działu HR.

Prawnik – zaufany pomocnik

Innego podejścia wymagają choćby tak ważne dla rozwoju naszej gospodarki mikroprzedsiębiorstwa (w 2019 r. wytworzyły ponad 30% PKB). Tutaj widać możliwości, jakie daje praktyka indywidualna, kształtowana według wzoru określanego w USA jako prawnik-przyjaciel. Opiera się on na portrecie prawnika „rodzinnego”, który szanując autonomię klienta i stale bacząc na jego interes majątkowy, dąży do nawiązania z nim bogatszej, humanistycznej więzi, mającej znamiona przyjaźni w klasycznym rozumieniu tego słowa (R. Sarkowicz, Amerykańska etyka…, s. 66-67). Obie strony są sobie potrzebne, nikt nie jest uprzedmiotowiony ani marginalizowany. Klient i jego prawnik dążą razem ku dobru, stając się lepszymi ludźmi (np. uczenie się oceny faktów i decyzji sądów sine ira et studio, por. ibidem).

Wizyta w kancelarii

Gdy w końcu trzeba iść do kancelarii

Ponadto działający samodzielnie adwokat może skutecznie pomóc pracownikowi, który obawia się o swoją przyszłość finansową, a przy tym ma poczucie zagubienia. Taki klient zwykle udaje się do gabinetu prawnika, gdy sytuacja jest trudna, czasami na ostrzu noża (np. sąd pracy orzekł już na jego niekorzyść). Możemy również mieć do czynienia ze sprawami na pograniczu prawa pracy oraz prawa cywilnego (np. ustalenie istnienia stosunku pracy wraz z zaistnieniem wyzysku, o którym mowa art. 388 k.c.) lub prawa karnego (np. sankcjonowane przez art. 220 k.k. niedopełnienie obowiązków BHP).

Jaką rolę przy wyborze odgrywają internetowe opinie o prawniku prawa pracy w Warszawie?

Prawnicy prawa pracy działający w Warszawie często zyskują klientów dzięki rekomendacjom i poleceniom np. w kręgu krewnych lub dobrych znajomych. Spore znaczenie ma też łatwy i powszechny dostęp do Internetu. W związku z tym wyszukiwarki pozwalają na intuicyjne i szybkie recenzowanie wszelkiego rodzaju działalności społecznej, kulturalnej i biznesowej. Nasuwa się wniosek, że dzięki takim ocenom przyszli klienci mogą podjąć rozsądną, opartą o szerokie spektrum informacji decyzję. Czy tak rzeczywiście jest?

W informacyjnym szumie

Z pewnością miałeś okazję odwiedzić forum internetowe lub grupę dyskusyjną w mediach społecznościowych poświęconą jakiemuś tematowi, np. prawu rozwodowemu, podatkom lub umowom konsumenckim. Uzyskanie tam merytorycznych informacji nie jest łatwe. Mamy tu do czynienia z przykładem zjawiska szumu informacyjnego. Szum ten powstaje, gdy wokół nas krąży zbyt wiele informacji. Właśnie to komplikuje, a niekiedy wręcz uniemożliwia dostrzeżenie i wyodrębnienie danych istotnych i odpowiadających prawdzie.
Z takim szumem spotykamy się również na rynku usług prawniczych. Wspomnieliśmy nieco wyżej o mających stanowić formę wskazówki czy dobrej rady amatorskich recenzjach (np. restauracji). Wśród nich z łatwością odnajdziemy także opinie o jakości pomocy prawnej oferowanej przez kancelarie adwokackie. Które z nich można obdarzyć zaufaniem? Cenne są recenzje stonowane, a przy tym nieco bardziej rozbudowane. Możemy dowiedzieć się z nich o konkretnym posunięciu prawnika, dobrze ocenionym przez klienta (np. uratowanie roszczenia ze stosunku pracy przed przedawnieniem).

Zauważ, że złożoność prawnych aspektów zatrudnienia, niezależnie od jego formy, wskazuje, że niewarte uwagi są opinie zbyt zwięzłe, tak pozytywne, jak i negatywne. Nie wnikając w problematykę recenzji tworzonych na zamówienie, warto zaznaczyć, że niekonstruktywna krytyka jest nieraz dziełem osób sfrustrowanych, pozostających pod przemożnym wpływem emocji. Trudno zatem bezkrytycznie podchodzić do wypowiedzi znalezionych w sieci. Wysiłek podejmowany przez prawnika zajmującego się np. sprawą molestowania seksualnego pracownika (art. 18 (3a) § 6 k.p.) jest zbyt duży, aby dało się go ocenić jednym zdaniem lub kliknięciem w odpowiednią liczbę „gwiazdek”.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523