Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Kancelaria prawa karnego w Warszawie

Kancelaria prawa karnego w Warszawie

Kancelaria prawa karnego w Warszawie

Kancelaria prawa karnego w Warszawie to miejsce, w którym możesz uzyskać szeroko pojętą pomoc w zakresie związanym z wszelkiego rodzaju sprawami karnymi. W istocie, jest to bardzo szeroka gałąź prawa, która opisuje różnorodne czyny zabronione. Z racji tego, w tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej wybranym zagadnieniom oraz przykładom z zakresu kodeksu karnego. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek niejasności czy problemów, pomoc adwokata może okazać się nieoceniona.

Spis treści:
Zakres działań
Terminologia
Źródła
Przykłady spraw
Podział
Przykłady spraw na podstawie aktów prawnych

Czym zajmuje się kancelaria prawa karnego w Warszawie?

Kancelaria prawa karnego w Warszawie może być dobrym rozwiązaniem zarówno dla tych, którzy potrzebują pomocy, jak i osób szukających odpowiedzi na pytania z zakresu obowiązujących ustaw. Abstrahując od tego, skupmy się nieco bardziej szczegółowo na konkretnej terminologii. To pomoże zrozumieć Ci istotę kodeksu karnego oraz innych ustaw, które określają czyny zabronione oraz przedstawiają konsekwencje płynące z nieprzestrzegania przepisów prawa.

Terminologia

Nie ulega wątpliwości, że w codziennym życiu możesz spotkać się z prawem. Niezależnie od miejsca czy czasu, przestrzeganie obowiązujących norm można zaliczyć do jednego z obowiązków obywateli. Co istotne, niejednokrotnie możesz zderzyć się z powiedzeniem mówiącym o tym, że nieznajomość prawa szkodzi. Otóż chcąc zapobiec tej sytuacji, skupmy się nieco szerzej na jednej z gałęzi prawa, a mianowicie na prawie karnym. Co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Z definicji jest to dziedzina prawa, która określa czyny będące przestępstwami. Poza tym, w odniesieniu do konkretnych sytuacji, możesz spotkać się z karami, jakie grożą za złamanie wspomnianych norm. Powinniśmy również zauważyć, że prawo karne jest często odróżnianie od innych gałęzi prawa, a odpowiada za to jego uniwersalizm, subsydiarność i wartościujący charakter. W tym momencie niektóre z tych pojęć mogą być dla Ciebie niezrozumiałe. Na szczęście, w praktyce nie są one tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Mówiąc w skrócie, subsydiarność prawa karnego polega na tym, że nie daje ono odpowiedzi na to, które czyny są zabronione lub nie, lecz skupia się na tym, które bezprawne zachowania są karalne. W skrócie możemy więc powiedzieć, że prawo karne wyznacza granice, których nie wolno przekraczać.

Źródła tej gałęzi prawa w Polsce

Wiesz już, czym z definicji jest prawo karne. Obecnie możesz zastanawiać się również nad tym, jakie są jego główne źródła? Innymi słowy, które akty prawne definiują wspomniany przez nas zbiór norm i wytycznych postępowania? Otóż w praktyce możemy wyróżnić przynajmniej kilka dokumentów, które odnoszą się do czynów zabronionych. Z pewnością jednym z najpopularniejszych aktów jest Kodeks karny składający się z części ogólnej, szczególnej i wojskowej. Poza nim możemy wyróżnić Konstytucję RP czy Kodeks Karny Skarbowy. Musisz jednak pamiętać, że nie stanowią one kompletnej listy. Pod uwagę musimy wziąć również przepisy innych ustaw, takich jak chociażby Kodeks spółek handlowych, Prawo prasowe czy autorskie. Poza tym w grę wchodzą umowy międzynarodowe, w tym m.in. Europejska Konwencja Praw Człowieka. Jak widzisz, jest to dość bogaty zbiór dokumentów, których analiza może być naprawdę czasochłonna. W związku z tym, jeżeli borykasz się z jakimkolwiek problemem czy niejasnością, wówczas możesz skorzystać z pomocy specjalisty. Prawnik to osoba, która na co dzień zderza się z różnorodnymi przypadkami, dzięki czemu jest w stanie realnie ocenić sytuację i podejść do niej w indywidualny sposób.

Przykłady spraw, w których kancelaria adwokacka prawa karnego w Warszawie może być pomocna

Kancelaria adwokacka prawa karnego w Warszawie zajmuje się szerokim spektrum działań. Znasz już podstawowe definicje z tego zakresu, dlatego teraz postanowimy nieco rozszerzyć ten temat. Skupimy się bardziej szczegółowo na konkretnych zagadnieniach oraz podamy przykłady spraw, które wchodzą w zakres prawa karnego.

Symbole prawa

Podział

Na wstępie odnieśmy się do podstawowego podziału prawa karnego. W szerokim znaczeniu możemy wyróżnić:
-prawo karne materialne – jest to dziedzina, która zawiera w sobie czyny zabronione oraz zasady odpowiedzialności za ich popełnienie w odniesieniu do osób, które dopuściły się określonych działań. Głównym aktem prawnym jest w tym przypadku kodeks karny. Poza nim musisz wziąć pod uwagę tzw. przepisy pozakodeksowe, które są zawarte w ustawach szczególnych;
-prawo karne procesowe – to zbiór reguł, które jak sama nazwa wskazuje, odnoszą się do etapów postępowania karnego, a także praw i obowiązków uczestników postępowania. Dzięki nim jesteś w stanie poznać formy reakcji prawno-karnej, a także działalność państwowych organów, które rozstrzygają o popełnieniu przestępstwa;
-prawo karne wykonawcze – odnoszące się głównie do sposobów i zasad wykonywania kar. Jedną z jego części jest prawo penitencjarne, definiujące wykonywanie kary pozbawienia wolności.
Co istotne, pomiędzy wymienionymi wyżej punktami istnieje logiczna spójność. Zależność pomiędzy konkretnymi rodzajami jest oczywista. Oznacza to, że każda część współgra ze sobą, tworząc całość.

Przykłady spraw wchodzące w zakres Kodeksu karnego

Na koniec skupmy się na konkretnych przykładach spraw, jakie wchodzą w obszar Kodeksu karnego. Zapewne bardzo często możesz słyszeć o przestępstwach przeciwko mieniu. W istocie, jest to dość niejednoznaczne określenie, które nie jest wyrażone wprost w polskim prawie karnym. Niemniej w oparciu o Konstytucję RP oraz Kodeks karny możemy wyróżnić wiele czynów zabronionych wchodzących w skład tego określenia. Analizując Kodeks karny pod kątem przestępstw przeciwko mieniu, wiele ciekawych informacji możemy znaleźć w rozdziale XXXV. To właśnie tutaj znajdziesz informacje dotyczące zagadnień, takich jak kradzież, rozbój, oszustwa, oszustwa komputerowe, paserstwo, przywłaszczenie czy wymuszenie rozbójnicze. Co ciekawe, w 2020 roku przeprowadzono wśród mieszkańców Warszawy ankietę, która miała na celu uwydatnić najbardziej uciążliwe przestępstwa. Subiektywna ocena tychże osób wskazała w dużej mierze na kradzieże, kradzieże z włamaniem oraz oszustwa. Oczywiście Kodeks karny zawiera o wiele więcej zagadnień, które wchodzą w jego skład. Kolejnymi przykładami mogą być zniszczenie cudzej rzeczy, przestępstwo z użyciem przemocy, odpowiedzialność za złożenie fałszywych zeznań, spowodowanie rozstroju zdrowia, spowodowanie wypadku komunikacyjnego czy prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Jak widzisz, prawo karne jest naprawdę szeroką gałęzią. Tak naprawdę ciężko jest ujednolicić konkretne czyny. W związku z tym w przypadku jakichkolwiek pytań czy trudności możesz skorzystać z pomocy adwokata. To osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, a także narzędzia ułatwiające codzienną pracę. Co więcej, prawnika obowiązuje tajemnica adwokacka, w związku z czym nie musisz obawiać się, że pewne sprawy ujrzą „światło dzienne”.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523