Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Adwokat prawa karnego w Warszawie

Adwokat prawa karnego w Warszawie

Adwokat Prawa Karnego w Warszawie

Adwokat prawa karnego w Warszawie to specjalista, którego zadaniem jest wsparcie klienta przed procesem oraz w jego trakcie. Na ostateczne orzeczenie sądu ma wpływ nie tylko specjalistyczna wiedza pełnomocnika procesowego. Istotne jest jego doświadczenie w prowadzeniu spraw, a także rozwinięta zdolność logicznego myślenia. Prawo karne wymaga od adwokata uważności na indywidualne potrzeby klienta. Jak wybrać właściwego specjalistę?

Spis treści:
Charakterystyka
Obrońca i jego stosunek do oskarżonego
Co wpływa na jakość usługi?
Podejście do klienta
Kiedy udać się do adwokata?
Czy adwokat jest potrzebny na każdym etapie procesu?

Charakterystyka dobrego adwokata prawa karnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa karnego w Warszawie może wpłynąć na końcowy wynik sprawy. Każdej osobie podejrzanej, której zostały postawione zarzuty, przysługuje prawo do obrony. Ze specjalistycznego wsparcia kancelarii adwokackiej warto skorzystać już na etapie pierwszych czynności podejmowanych przez organy ścigania.

Obrońca i jego stosunek do oskarżonego

Adwokat podczas działań podejmowanych podczas przesłuchań, postępowania przygotowawczego i samego procesu może dokonywać jedynie czynności, które są korzystne dla reprezentowanej osoby. Obrońca jest pełnomocnikiem oskarżonego – wiąże się z tym działanie nie we własnym imieniu, lecz w imieniu swojego klienta. Czynności podejmowane przez adwokata wywołują skutki prawne przede wszystkim dla osoby będącej stroną procesu. Działania adwokata powinny wynikać przede wszystkim z sytuacji faktycznej, która determinuje ścieżkę postępowania prowadzącą do osiągnięcia rezultatu korzystnego dla reprezentowanego. Rzetelne wykonywanie swoich obowiązków przez adwokata jest formą realizacji prawa do obrony.

Co wpływa na jakość usługi?

Pierwszym elementem, który wpływa na efektywność pomocy prawnej, a tym samym na jakość oferowanych usług, jest dyspozycyjność dla klienta. Łatwość związana z kontaktem telefonicznym czy umówieniem spotkania bezpośrednio wpływa na szybkość działania i cały przebieg procesu. Ważne jest też w pełni samodzielne prowadzenie sprawy przez wybranego adwokata. Niekorzystnie na sytuację klienta może wpływać zlecanie osobom trzecim chociażby pisania pism, wysyłanie substytutów na rozprawy czy powierzanie innym opracowania strategii w danej sprawie.

Dokumenty u prawnika

Podejście do klienta w mojej kancelarii

Dobry adwokat powinien dążyć do wykorzystania wszystkich sposobów, które mogą zapewnić klientowi osiągnięcie oczekiwanego efektu. Zasady etyki zawodowej narzucają wymóg lojalności wobec osoby, której pełnomocnik udziela usług, a tym samym – ułatwia dostęp do korzystania z wymiaru sprawiedliwości w sposób zgodny z ustawą.
Ze względu na zaufanie, jakim obdarzają mnie klienci, podczas pracy dążę do godnego reprezentowania ich interesów, szanuję ich czas i finanse. Kiedy ugoda leży w interesie reprezentowanej przeze mnie osoby i jest zgodna z jej wolą – staram się do niej dążyć. W przeciwnym wypadku, gdy sprawa jest sporna, podejmuję walkę w imieniu osoby, która udzieliła mi pełnomocnictwa procesowego. W swojej pracy jestem punktualna, dbam o bieżące informowanie klientów o przebiegu sprawy i umożliwiam im pozostanie ze mną w stałym kontakcie. Podczas pracy udzielam przede wszystkim kompleksowego i fachowego wsparcia prawnego na wielu obszarach, poprzez które pomagam w rozwiązaniu problemów moich klientów. Staram się również podchodzić w sposób indywidualny do każdego klienta oraz z pełnym zaangażowaniem zajmować się sprawą. To podnosi jakość i skuteczność świadczonych usług. Oprócz prawa karnego specjalizuję się m. in.  z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy czy prawa cywilnego.

Kiedy udać się do adwokata prawa karnego w Warszawie?

Z usług adwokata prawa karnego w Warszawie powinny skorzystać osoby, które są stroną w sprawie będącej wynikiem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Cały proces rozpoczyna się w momencie, w którym organy ścigania otrzymują informacje wskazujące na dokonanie czynu zabronionego. Już na etapie przesłuchań warto mieć po swojej stronie kompetentnego adwokata. Nie tylko ułatwi on zaprezentowanie dowodów reprezentowanego klienta, ale będzie również swego rodzaju pośrednikiem między stronami oraz między klientem a organami ścigania lub (na dalszym etapie) sądem, co może okazać się nieocenioną pomocą w sferze psychicznej. Warto pamiętać o tym, że z pomocy adwokata na etapie przesłuchań może skorzystać też świadek.

Czy adwokat jest potrzebny na każdym etapie procesu?

Niezwykle ważna jest profesjonalna pomoc adwokata zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i samego procesu. Przedstawianie dowodów, składanie wniosków i szukanie nieścisłości czy uchybień to tylko niektóre czynności wykonywane przez pełnomocnika. Oczywiście nie można też pomijać znaczenia samego reprezentowania klienta podczas rozprawy. Choć Kodeks Postępowania Karnego wymienia tylko kilka sytuacji, w których skorzystanie z usług adwokackich jest obligatoryjne, nie warto decydować się na samodzielne przejście przez proces karny. Taka decyzja może spowodować poniesienie nadmiernych kosztów w postaci niekorzystnego wyroku skutkującego dotkliwymi sankcjami.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523