Strona główna » Prawo spadkowe » Zachowek – wprowadzenie

Zachowek – wprowadzenie

Zachowek - wprowadzenie

Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl moich wpisów dotyczących instytucji zachowku. Czytelniku, jeżeli jesteś zainteresowany tą tematyką, zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów na moim blogu.

Spis treści:
Komu przysługuje?
Wysokość świadczenia
Kiedy przysługuje?
Kto jest zobowiązany do zapłaty?
Wydziedziczenie
Przedawnienie roszczenia

Komu przysługuje zachowek?

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, pod warunkiem, że osoby te dziedziczyłyby po spadkodawcy z ustawy. Mając na względzie treść przepisów regulujących krąg spadkobierców ustawowych, w pierwszej kolejności uprawnionymi do tego świadczenia są zstępni oraz małżonek spadkodawcy, a w przypadku braku zstępnych, jego małżonek oraz rodzice.

Wysokość świadczenia

Co do zasady wysokość świadczenia wynosi połowę udziału spadkowego, który przypadałby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. W przypadku jednak, gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy, albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni, wysokość ta wynosi dwie trzecie wartości tego udziału.

Kiedy przysługuje?

Roszczenie z tego tytułu, przysługuje jedynie wówczas, gdy uprawniony nie otrzymał należnej kwoty w wyniku powołania do spadku, darowizny uczynionej przez spadkodawcę, zapisu zwykłego lub windykacyjnego. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli uprawnionym jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia, w przypadku gdy koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Kto jest zobowiązany do zapłaty zachowku?

Zobowiązanym z tytułu zachowku jest w pierwszej kolejności spadkobierca, co do zasady będzie to spadkobierca testamentowy. W przypadku, gdy uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu świadczenia, może on żądać sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia rekompensaty od osoby, na rzecz której został uczyniony zapis windykacyjny doliczony do spadku. Jeżeli w ten sposób uprawniony nie otrzyma należnego mu świadczenia, może on żądać sumy potrzebnej do jego uzupełnienia od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku.

Może się zdarzyć, że zapisobierca zapisu windykacyjnego lub obdarowany, sami będą uprawnieni do tego świadczenia. W takim przypadku ich odpowiedzialność za uzupełnienie świadczenia względem innych uprawnionych, jest ograniczona do wysokości nadwyżki przekraczającej ich własny zachowek. Zarówno zapisobierca zapisu windykacyjnego, jak i obdarowany mogą zwolnić się od obowiązku zaspokojenia roszczenia o uzupełnienie świadczenia przez wydanie odpowiednio przedmiotu zapisu windykacyjnego lub darowizny.

Wydziedziczenie

Spadkodawca może pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców takiego świadczenia poprzez ich wydziedziczenie. Wydziedziczenie dokonywane jest przez spadkodawcę w testamencie i zgodnie z art. 1008 kodeksu cywilnego, jest możliwe wówczas, gdy uprawniony do świadczenia:

  1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  2. dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Przyczyna wydziedziczenia powinna wynikać z testamentu.

Należy pamiętać, że skutki wydziedziczenia rozciągają się jedynie na wydziedziczonego i nie dotyczą jego zstępnych. Oznacza to, że zstępni wydziedziczonego zostaną powołani do dziedziczenia w miejsce wydziedziczonego, a w konsekwencji uzyskają także uprawnienie do otrzymania świadczenia.

Przedawnienie roszczenia

Roszczenie przedawnia się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. Roszczenie o uzupełnienie zachowku przeciwko obdarowanemu lub zapisobiercy zapisu windykacyjnego przedawnia się z upływem lat pięciu od śmierci spadkodawcy.


Autorka niniejszego artykułu Adwokat Weronika Drejewicz specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa spadkowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sprawach o zapłatę zachowku, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku oraz w sprawach o dział spadku.

Pomaga Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej, skontaktuj się z Adwokatem Warszawa – Kancelarią Adwokacką Adwokat Weroniki Drejewicz i uzyskaj profesjonalne wsparcie prawne.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523