Strona główna » Prawo pracy » Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę to czynność, która może być zainicjowana zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Jest ona regulowana przez Kodeks pracy i wymaga ścisłego przestrzegania procedur prawnych. Zwróć uwagę, że istnieją różne formy rozwiązania umowy, a każda z nich podlega szczegółowym regulacjom, mającym na celu ochronę interesów obu stron stosunku pracy. W poniższym artykule chcielibyśmy przedstawić Ci, jak szczegółowo wygląda to zagadnienie.

Spis treści:
Sposoby
Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?
Forma i treść oświadczenia o wypowiedzeniu
Sytuacja, w której to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić na kilka sposobów. Wiele zależy tu od inicjatora decyzji oraz zaistniałych okoliczności. Prawo pracy, regulowane przede wszystkim przez Kodeks pracy, wskazuje trzy główne ścieżki rozwiązania stosunku pracy:
– na mocy porozumienia stron;
– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
Co istotne, pamiętaj, że ten ostatni przypadek może wynikać np. z poważnego naruszenia obowiązków przez pracownika lub pracodawcę. Oczywiście, poza wspomnianymi sposobami, umowa rozwiąże się również z upływem czasu, na który była zawarta.

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Forma i treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę, niezależnie od tego, czy dochodzi do niego przez wypowiedzenie, czy rozwiązanie bez wypowiedzenia, wymaga zachowania określonej formy i treści oświadczenia. Kodeks pracy nakłada na pracodawców i pracowników obowiązek wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie, podkreślając tym samym formalny charakter takiej decyzji.

Sytuacja, w której to pracodawca wypowiada pracownikowi umowę

Ponadto w przypadku, gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy pracownikowi – i jest to umowa na czas nieokreślony – oraz wówczas, gdy rozwiązuje on umowę o pracę bez wypowiedzenia, w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinien wskazać przyczynę uzasadniającą złożenie tego oświadczenia. Ponadto oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno zawierać również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Jak widzisz, z pozoru prosty temat może rodzić wiele pytań. Prawidłowa ścieżka postępowania zależy w dużej mierze od stanu faktycznego. Niemniej jednak, niezależnie od sytuacji, zawsze należy postępować zgodnie z prawem. W związku z tym, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek niejasności, możesz skonsultować je z adwokatem, który udzieli Ci fachowej porady prawnej.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523