Strona główna » Prawo spadkowe » Dobry prawnik od spraw spadkowych w Warszawie

Dobry prawnik od spraw spadkowych w Warszawie

Prawnik zajmujący się sprawami spadkowymi

Dobry prawnik od spraw spadkowych prowadzący kancelarię w Warszawie jest potrzebny na przykład w sytuacji, gdy nastąpiło niespodziewane otwarcie spadku po osobie bliskiej. Kompleksowa analiza położenia spadkodawcy i jego dziedziców, a co za tym idzie – przygotowanie dopasowanych na miarę rozwiązań prawnych, odgrywa ważną rolę również wtedy, gdy zmarły pozostawił kilka testamentów lub gdy był stroną umowy majątkowej małżeńskiej.

Spis treści:
Poszukiwanie specjalisty
Znajomość teorii i praktyczna biegłość
Prawnik-powiernik
Pomoc nie tylko w siedzibie
Sieć sprawdzonych jurystów

Na co zwrócić uwagę, szukając dobrego prawnika od spraw spadkowych w Warszawie?

Być może uważasz, że poszukiwanie dobrego prawnika od spraw spadkowych, prowadzącego kancelarię w Warszawie lub innej metropolii, nie powinno być sprawą szczególnie trudną. Warto wiedzieć, że po tzw. otwarciu zawodów prawniczych, tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, liczba adwokatów i radców prawnych przez ponad dekadę rosła i to w szybkim tempie. Jednak, czy skorzystanie z pomocy dowolnej kancelarii cieszącej się dobrą opinią lub nagradzanej w różnego rodzaju rankingach jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza jeśli jej domeną są dziedziny leżące dość daleko od zapisów i testamentów?

Wiadomości i doświadczenie

Podobnie jak prawnicy zajmujący się np. prawem rodzinnym lub prawem pracy, adwokat udzielający pomocy na różnych obszarach, z naciskiem na sprawy spadkowe jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą. Poza wykształceniem uniwersyteckim dysponuje zgromadzoną w toku aplikacji i samodzielnego wykonywania zawodu szczegółową wiedzą dotyczącą instytucji prawnych związanych z następstwem po osobie zmarłej. Chodzi tu zarówno o dobrze znane testamenty, porządek dziedziczenia ustawowego czy np. zachowek, jak i mniej obecne w powszechnej świadomości prawnej, lecz zapewniające elastyczność prawa spadkowego rozwiązania, takie jak np. polecenie, zapis zwykły oraz stosunkowo niedawno wprowadzony do polskiego Kodeksu cywilnego zapis windykacyjny (art. 981(1) – 981(6) k.c.).

Prawnik przy pracy

Węzeł zaufania

Doświadczenie wieków, począwszy od jurystów rzymskich, wskazuje, że prawnik zajmujący się prawem spadkowym powinien zawsze mieć na uwadze to, że klient decyduje się na powierzenie mu swych najbardziej żywotnych interesów. Osoba poszukująca pomocy prawnej w związku z otwarciem spadku zwraca się do adwokata, którego darzy szczególnym zaufaniem. Kieruje się przeświadczeniem o jego profesjonalizmie i wiedzy, oczekując przy tym, że będzie traktowany podmiotowo, że zostanie wysłuchany i zrozumiany.

Rodzący się już podczas pierwszego spotkania węzeł międzyludzkiego zaufania wzmacnia m.in. unikanie korzystania z tzw. pełnomocnictwa dalszego (substytucji), gdy nie jest to niezbędne, oraz zajmowanie się meritum sprawy przez tego prawnika, z którym klient spotyka się osobiście (por. §§ 41-42 Kodeksu Etyki Adwokackiej, dalej: KEA).

Z pewnością dostrzegasz podobieństwo do relacji pacjent-lekarz. Właśnie dlatego analiza sytuacji klienta, a następnie obmyślenie strategii działania, nie powinno być cedowane przez prawnika, który formalnie udziela pomocy prawnej na inne osoby, nawet uznanych specjalistów, np. naukowców lub szczególnie doświadczonych praktyków. Priorytetem jest osobiste zajęcie się sprawą klienta przez tego prawnika, który ma z nim kontakt twarzą w twarz. Takie podejście koresponduje z §§ 6 i 8 oraz 49 i 51 KEA, ma też szczególne znaczenie m.in. w sprawach rozwodowych oraz dotyczących władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

Dobry prawnik od spraw spadkowych – wszechstronna pomoc w Warszawie i w całej Polsce

Dobry, rzetelny i zaangażowany w pracę prawnik od spraw spadkowych może mieć siedzibę w Warszawie lub innym większym mieście, jednak dba o interesy klientów również poza granicami miasta, w którym koncentruje się jego aktywność zawodowa.

Ma to znaczenie nie tylko, gdy po spadkodawcy pozostał bardzo duży majątek, np. przedsiębiorstwa znajdujące się w różnych częściach kraju. Praktyka wskazuje, że otwarcie spadku to zdarzenie prawne, które dotyczy tak dziedziców, jak i wielu innych osób. W grę wchodzą żywotne interesy dłużników i wierzycieli, zarówno spadkodawcy (np. jego zleceniobiorców, wspólników lub pracodawców), jak i spadkobierców (np. niepowołanych do spadku osób uprawnionych do zachowku lub liczącego na zwiększenie ich aktywów pożyczkodawcy). Jak pisze J.S. Piątowski, jest to sprawa istotna dla całego otoczenia prawnego. Wobec tego adwokat nie pozostawia klienta samemu sobie np. dlatego, że pomyślne zakończenie sprawy spadkowej wymaga podjęcia działań poza siedzibą kancelarii (np. pertraktacji z wierzycielami i dłużnikami zmarłego).

Lojalność i kooperacja

Nieraz przydatne okazują się rozwiązania proste i ekonomiczne, lecz nieznane klientowi, np. przebywającemu przez lata w USA emigrantowi. Bardzo dobrym przykładem jest ustanowienie pełnomocnika, który zajmie się załatwieniem spraw z adwokatem w odległych miejscowościach (art. 98-109 k.c.).

Tam, gdzie konieczna jest fachowa pomoc prawna, nieocenione okazują się łączące prawników więzy korporacyjne (zob. np. § 31 i 33 KEA). Sieć kontaktów, którą dysponuje każdy członek palestry, opierająca się na organach samorządu zawodowego, pozwala na zapewnienie specjalistycznej obsługi prawnej w każdym zakątku kraju i za granicą (np. pomoc adwokata-Polaka prowadzącego kancelarię w Niemczech). Cenne okazuje się również skorzystanie z wiedzy i doświadczenia prawników-profesjonalistów zajmujących się np. prawem budowlanym (w związku z dziedziczeniem nieruchomości gruntowych) albo prawem papierów wartościowych i spółek kapitałowych (gdy w skład spadku wchodzą np. różnego rodzaju akcje albo zagraniczne papiery wartościowe).

Połączony potencjał specjalistów z różnych dziedzin sprawia, że np. sposób przyjęcia spadku lub przewidziana w art. 1051-1057 k.c. umowa jego sprzedaży w optymalny sposób zabezpieczą interesy klienta, który obdarzył zaufaniem adwokata – znawcę prawa spadkowego. Zachęcamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523