Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Kancelaria adwokacka w Warszawie

Kancelaria adwokacka w Warszawie

Kancelaria adwokacka w Warszawie

Kancelaria adwokacka w Warszawie może się kojarzyć z typowymi dla stolicy wysokimi cenami. W rzeczy samej, ceny usług prawnych w Warszawie nie należą do najtańszych, a nieraz stawki wynagrodzenia adwokatów budzą mieszane reakcje u klientów. Niezależnie od przeróżnych subiektywnych opinii sposób obliczenia honorarium powinien być bezzwłocznie i jasno przedstawiony klientowi. Dzięki temu rozliczenie przebiegnie bez nieporozumień i sporów.

Spis treści:
Uczciwa praca i uczciwa zapłata
Pieniądze nie są tabu
Zaufanie i rozliczenia
Czy adwokat powinien wywiesić cennik?
Stawka godzinowa
Ryczałt
Success fee

To, co spotkamy w każdej kancelarii adwokackiej w Warszawie, czyli parę słów o wynagrodzeniu

Nie budzi wątpliwości, że kancelaria adwokacka działająca w Warszawie lub innej miejscowości zarabia na siebie dzięki klientom. Jednakże mało wspólnego ze świadczeniem pomocy prawnej zgodnie z etosem adwokata ma tzw. podejście sprzedażowe. Polega ono np. na nakłanianiu klienta do wszczynania procesów, których szanse powodzenia są nikłe lub żadne. Prawdziwy profesjonalista szanuje zarówno czas, jak i pieniądze swoich klientów, starając się, aby korzystne dla nich rezultaty nastąpiły możliwie szybko (nawet gdy wziąć pod uwagę czas trwania postępowań przed sądami). Odwlekanie ostatecznego rozstrzygnięcia spraw na każdym obszarze tylko po to, by zatrzymać klienta i zarabiać, tworząc kolejne zbędne opinie i wezwania do zapłaty, nie świadczy zbyt dobrze o danym adwokacie.

Rozmowa o pieniądzach

Doświadczeni, kształcący aplikantów praktycy przywołują popularne w USA powiedzenie: „albo rozmawiasz z klientem o kosztach od razu, albo nie rozmawiasz wcale”. Odwlekanie spraw finansowych na później często prowadzi do zamieszania i popsucia relacji między adwokatem a klientem, nieraz znajdującym się w trudnym położeniu materialnym (np. po rozwiązaniu umowy o pracę lub w trakcie sprawy o zmianę wysokości alimentów) lub osobistym (np. w trakcie sprawy związanej ze śmiercią rodzica lub małżonka).

Wiedza to podstawa zaufania

Bez jasnych, zrozumiałych wyliczeń klient nie ma orientacji w realnych kosztach potrzebnej mu pomocy prawnej. Powstaje tym samym niepewność i swoisty stan zawieszenia, sprzyjający frustracji, a co za tym idzie – obniżeniu jakości współpracy. Nie bez powodu § 50 Kodeksu Etyki Adwokackiej nakazuje zachowanie wobec klienta szczególnej skrupulatności w sprawach finansowych.

Również adwokat, który unika rozmowy o swoim wynagrodzeniu aż do chwili, gdy relacja z klientem zbliża się ku końcowi, działa wbrew swojemu dobrze pojętemu interesowi. Taki prawnik, mimo zaangażowania i nakładu pracy, nie ma gwarancji, iż klient zaakceptuje przedstawione np. po uzyskaniu pomyślnego, prawomocnego wyroku warunki wynagrodzenia i rozliczenia kosztów. Łatwo wtedy o rozczarowania i konflikty.

Wycena całej usługi nie musi być przedstawiona podczas pierwszego spotkania z klientem. Dobrym rozwiązaniem okazuje się nieraz stwierdzenie – zawsze jasne i kategoryczne – że koszty będą obliczone i przedstawione po zapoznaniu się z zawartością akt i zbadaniem sprawy. Oczywiście dopuszczalne jest negocjowanie kosztów, chociaż co do zasady to adwokat wycenia swoją pracę, a klient decyduje, czy odpowiada mu wysokość honorarium. Podkreślmy, że nie wyklucza to np. rozłożenia należności na raty.

Stół do spotkań

Czy kancelarie adwokackie w Warszawie mają cenniki?

Sposoby, w jakie działające w Warszawie kancelarie adwokackie informują o swoim cenniku, są bardzo zróżnicowane. Wiele zależy do specjalizacji, np. obsługa prawna spółek handlowych będzie rządzić się nieco innymi prawami niż świadczenie pomocy obejmującej np. prawo pracy albo sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Podstawową zasadą jest czytelność i zrozumiałość, o której pisaliśmy wyżej.

Trzy modele

Miarą profesjonalizmu adwokata jest indywidualne traktowanie każdego klienta i każdej sprawy, z którą zgłasza się on do kancelarii. W praktyce obliczenie wynagrodzenia odbywa się zwykle z wykorzystaniem trzech systemów.

System godzinowy

Pierwszy z nich to system godzinowy. Wynagrodzenie jest ustalane w oparciu o iloczyn uzgodnionej z klientem stawki za godzinę pracy i liczby godzin, które prawnik przeznaczył na analizę danej sprawy. Każdemu rozliczeniu towarzyszy zestawienie, przedstawiające sumę godzin poświęconych na każdą czynność adwokata w ramach powierzonego zlecenia, np. sporządzanie opinii prawnych lub wezwań do zapłaty.

System ryczałtowy

Na rynku często można spotkać również system ryczałtowy, stosowany m.in. w rozliczeniach z klientami indywidualnymi i przedsiębiorcami. Podstawą tego systemu jest ustalona w umowie stała kwota należna za określony etap sprawy w trakcie postępowania sądowego oraz wynagrodzenie za reprezentację na kolejnych rozprawach. Ryczałt obejmuje również zapłatę za pisma procesowe tworzone w toku postępowania.

Wynagrodzenie mieszane

Trzeci system to tzw. wynagrodzenie mieszane z wykorzystaniem success fee (dosł. zapłata za sukces). Należność adwokata, np. w sprawach o zapłatę, jest ustalona przez połączenie ryczałtowego wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego. Przysługuje ono, gdy sprawa zostanie wygrana, czyli zakończona na korzyść klienta. Stanowiący bazę ryczałt jest niższy niż w czystym modelu wynagrodzenia zryczałtowanego, a uzupełniająca go success fee to albo procent od sumy wygranej na rzecz reprezentowanej przez kancelarię osoby, albo określona ex ante kwota.

Analizując kolejne etapy sprawy, prawnik powinien wziąć pod uwagę rysujące się możliwości uniknięcia zbędnych, a przy tym obciążających klienta kosztów, np. kosztownych ekspertyz prywatnych, które laicy nieraz uznają za uprzywilejowany de iure dowód. Wyjaśnienia adwokata nie tylko usatysfakcjonują klienta (oszczędność czasu i środków), lecz zwiększą jego świadomość prawną. Zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszą kancelarią.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523