Strona główna » Prawo rodzinnne » Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie musi sprostać wielu wyzwaniom. Często pytanie o przyczyny rozwodu i ewentualne zawinienie męża lub żony splata się z kwestiami majątkowymi. W takim wypadku spór o cenną nieruchomość lub nabywane w latach prosperity byłych małżonków papiery wartościowe może trwać latami. Zadaniem prawnika staje się wtedy przemyślane zakończenie konfliktu bez uszczerbku dla mocodawcy, który może ruszyć do przodu i tworzyć swój świat na nowo.

Spis treści:
Wymogi profesjonalizmu
Należyta staranność
Tylko sprawdzone wiadomości
Ignorantia iuris nocet
Jak postępuje profesjonalista?
Uczciwe podejście

Prawnik ds. rozwodu w Warszawie i wymogi profesjonalizmu

Specjalizujący się w rozwodach prawnik prowadzący kancelarię w Warszawie udziela pomocy prawnej w kluczowych obszarach życia człowieka. Przykładowo, gdy zapada wyrok sądu pierwszej instancji, kończący trwający nieraz latami proces erozji więzi rodzinnych, szczególną rolę odgrywa wyjaśnienie treści tego orzeczenia. Chodzi tu o przystępne wskazanie, co wynika z decyzji sądu i jakie są konsekwencje jej ewentualnego uprawomocnienia się. Są to kwestie merytoryczne, wymagające nieraz dłuższej rozmowy podczas kilku spotkań. Konieczne jest zatem poświęcenie czasu na dialog prowadzony w bezpiecznej, wolnej od niepożądanej ciekawości, atmosferze kancelarii. Dzięki temu rośnie prawdopodobieństwo, że mimo trudnych emocji związanych z wielkimi zmianami życiowymi wywołanymi rozwodem klient podejmie decyzje o apelowaniu w sposób rozważny, świadomy, z uwagą na swój najlepiej pojęty interes. W ten sposób adwokat znacząco przyczyni się do poprawy jego sytuacji, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej.

Należyta staranność

W razie porażki przed sądem pierwszej instancji adwokat bez zwłoki zawiadamia klienta o treści wyroku, informując go zarazem o procedurze odwoławczej, w tym rozpoczęciu biegu terminu na złożenie wniosku o sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku, tradycyjnie zwanego zapowiedzią apelacji. Podstawowe znaczenie dla dalszych działań ma podjęcie przez mocodawcę decyzji o apelacji. Sporym ułatwieniem, gwarantującym klientowi ochronę jego praw procesowych, jest spoczywający na profesjonalnym pełnomocniku obowiązek sprawdzenia wyroku. Zaniechanie tej czynności stanowi naruszenie obowiązków zawodowych adwokata rozwodzącej się strony. Brak należytej staranności prawnika, powodujący niekorzystne dla klienta skutki prawne lub materialne uzasadnia odpowiedzialność dyscyplinarną (orz. Wyższej Komisji Dyscyplinarnej z 19 IX 1970 r., WKD 66/70).

Wiedza w książkach

Tylko sprawdzone wiadomości

Adwokat prowadzący sprawę rozwodową nie może opierać się na informacjach, których nie uzyskał bezpośrednio i samodzielnie nie zweryfikował. Przykładowo nie jest dopuszczalne zaniechanie przezeń czynności procesowej po uzyskanej przez telefon lub email w sekretariacie sądu informacji, z której wynika, że dana czynność nie jest potrzebna. Profesjonalista winien dołożyć staranności odpowiadającej charakterowi jego działalności, a co za tym idzie – sprawdzić informację, nawet jeśli pochodzi ona od pracowników sądu lub administracji publicznej (zob. np. post. SN z 20. VIII 2008 r., I UZ 12/08, OSNAPiUS 1-2/2010, poz. 26). Usprawiedliwieniem zaniechania w tej materii nie jest ani pomyłka przekazującego informacje urzędnika, ani złe zrozumienie komunikatu przez prawnika.

Ignorantia iuris nocet

W odróżnieniu od rozmaitych doradców, udzielających się np. w mediach społecznościowych, profesjonalny pełnomocnik ma obowiązek stałego kształcenia się, obejmującego orientację w bieżącym stanie prawnym. Nieznajomość kolejnych nowelizacji może sprawić, że klient poniesie szkodę, nieraz w znacznych rozmiarach. Wagę aktualnej wiedzy bardzo dobrze obrazuje uchylenie w r. 2019 art. 369 § 2 k.p.c. Zmiana ta sprawiła, że jeśli strona nie zażąda sporządzenia uzasadnienia na piśmie, straci prawo apelowania w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia wyroku (tak było przed nowelizacją). Tym samym zniknęła możliwość wnoszenia tzw. apelacji w ciemno, bez uprzedniego doręczenia uzasadnienia.

Prawnik ds. rozwodów w Warszawie i etos zawodowy

Nie budzi wątpliwości, że prawnik specjalizujący się w rozwodach, pracujący np. w Warszawie, udziela pomocy prawnej, opierając się na zaufaniu i lojalności względem swojego klienta. Zasada ta, deklarowana przez wszystkie kodeksy etyki profesji prawniczych z kręgu cywilizacji europejskiej, nie jest wyłącznie ogólnikowym postulatem. Jej praktyczne reperkusje są bardzo konkretne.

Uczciwe podejście

Rzetelny prawnik nie obiecuje stuprocentowej wygranej, dzięki której życiowe lub ekonomiczne położenie mocodawcy zmieni się o 180 stopni. Umiejętna argumentacja oraz korzystanie ze środków zaskarżenia i innych narzędzi prawnych tworzą bardzo duży potencjał. Są w stanie naprawić wiele zła, jednakże mają swoje granice. Z tego względu etyka zawodowa wymaga, aby adwokat informował klienta o tym, że jego sprawa nie rokuje nawet najmniejszych szans powodzenia. Prawnik nie powinien ponadto podejmować się prowadzenia spraw, w których brak mu odpowiedniej wiedzy, doświadczenia lub praktyki. Umiejętność powiedzenia „nie wiem” jest bardzo cenna i dobrze świadczy o profesjonalizmie i mądrości życiowej. O tym, że właśnie te cechy są bardzo potrzebne, gdy prawo bezpośrednio dotyka intymnych i silnych więzi międzyludzkich, (małżeństwo, ojcostwo, macierzyństwo) nie trzeba nikogo przekonywać. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523