Strona główna » Prawo pracy » Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to pojęcie, z którym możemy się spotkać podczas rozwiązania umowy pracownika z pracodawcą. Jest ono unormowane w polskim prawie pracy, a jego długość zależy od okresu zatrudnienia w danej firmie. Taka charakterystyka ma na celu ochronę interesów zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Wówczas rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy te są różne, w zależności od rodzaju umowy oraz okresu trwania zatrudnienia. Wiedza na ten temat może być dla Ciebie kluczowa w wielu sytuacjach życia zawodowego. Wychodząc Ci naprzeciw, przedstawimy ten temat nieco szerzej.

Spis treści:
Podstawowe pojęcie
Wydłużenie
Okres próbny
Upadłość lub likwidacja zakładu pracy
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony jest ściśle związany z samym pojęciem wypowiedzenia. W rzeczywistości wypowiedzenie umowy o pracę możemy definiować jako jednostronne oświadczenie woli, które ma na celu zakończenie stosunku pracy po upływie określonego czasu nazywanego okresem wypowiedzenia. Zwróć uwagę na to, że, jak wspomnieliśmy, wiele zależy tu od długości zatrudnienia, a także rodzaju umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę określonych w art. 231 kodeksu pracy, a także w innych przypadkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzedniego pracodawcę.

Wydłużenie okresu wypowiedzenia w umowie o pracę

Poza standardowymi terminami określonymi w kodeksie pracy, możesz również spotkać się z pojęciem wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Taka sytuacja może mieć miejsce, na przykład, w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony mogą ustalić w umowie o pracę o przedłużeniu 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia na okres 1 miesiąca oraz okresu 1 miesiąca na okres 3 miesięcy.

Okres próbny

Poza umowami na czas określony i nieokreślony możemy wyróżnić umowy na okres próbny, które różnią się m.in. okresem wypowiedzenia, wynoszącym odpowiednio:
– 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
– 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
– 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Upadłość lub likwidacja zakładu pracy oraz inne przyczyny niedotyczące pracowników

Wypowiedzenie umowy zapewne najczęściej kojarzy się z sytuacją, w której pracownik chce odejść z pracy lub, kolokwialnie mówiąc, zostaje zwolniony. Pamiętaj jednak, że poza tymi typowymi schematami możesz również zderzyć się z sytuacją wypowiedzenia umowy z powodu likwidacji bądź upadłości zakładu pracy, a także z innych przyczyn, które nie dotyczą pracowników. W przypadku wypowiedzenia z ww. przyczyn pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia do okresu nie krótszego niż 1 miesiąc. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

W związku z wypowiedzeniem umowy pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie na poszukiwanie pracy

W okresie co najmniej 2-tygodniowego wypowiedzenia umowy dokonanego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Wymiar zwolnienia wynosi:
– 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
– 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to zagadnienie dość skomplikowane, mogące budzić wiele pytań oraz niejasności. Chcąc podsumować to, co dotychczas przedstawiliśmy, możemy powiedzieć, że wiele zależy w tym przypadku od stażu pracy u danego pracodawcy oraz od tego, jaką umowę posiadasz (na czas określony, nieokreślony lub na okres próbny). Niemniej jednak, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz zwrócić się do adwokata. Nasza kancelaria specjalizuje się m.in. w zagadnieniach związanych z prawem pracy, dlatego jesteśmy w stanie Ci pomóc i udzielić fachowej porady prawnej.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523