Strona główna » Prawo rodzinnne » Prawo rodzinne w Warszawie

Prawo rodzinne w Warszawie

Prawo rodzinne w Warszawie

Prawo rodzinne w Warszawie to zagadnienie, które może Cię zainteresować wówczas, gdy jesteś mieszkańcem stołecznego miasta i zastanawiasz się nad kwestiami związanymi m.in. z interpretacją obowiązujących przepisów. W rzeczywistości w skład prawa rodzinnego wchodzi co najmniej kilka aktów prawnych, wśród których jednym z najważniejszych jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Sprawdź, co jeszcze definiuje to pojęcie.

Spis treści
Czym zajmuje się kancelaria?
Definicja
Przykłady spraw
Praktyczne aspekty
Zasady
Akty prawne

Czym zajmuje się kancelaria prawa rodzinnego w Warszawie?

Kancelaria prawa rodzinnego w Warszawie zajmuje się tym samym, co w innych częściach kraju, bowiem prawo rodzinne jest takie samo w całej Polsce. Pamiętaj, że obowiązujący podział administracyjny co prawda uprawnia jednostki samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa miejscowego, niemniej tytułowe zagadnienie nie wchodzi w skład lokalnego prawodawstwa. Oczywiście, tak skonstruowane pojęcie jest dość ogólnikowe, dlatego też chcielibyśmy, abyś poznał nieco więcej szczegółów, nad którymi skupimy się poniżej.

Definicja

Tytułowego zagadnienia nie można analizować jednokierunkowo. Jeśli chcemy odnieść się do fundamentalnej definicji, możemy stwierdzić, że prawo rodzinne to swego rodzaju zespół norm prawnych, które regulują funkcjonowanie rodziny. W rzeczywistości jest to jedna z najbardziej obszernych gałęzi polskiego prawa, która ze względu na swoją istotę w społeczeństwie, jest nieustannie modyfikowana i rozwijana. W swoim zamyśle prawo to reguluje sposoby powstawania i wygasania stosunków rodzinnych, a także określa obowiązki poszczególnych osób. Do podstawowych pojęć, które wchodzą w skład tej gałęzi prawa, możemy zaliczyć:
– małżeństwo, które jest trwałym i nierozerwalnym związkiem dwojga osób — kobiety i mężczyzny;
– pokrewieństwo określające więzy rodzinne pomiędzy poszczególnymi osobami, będącymi członkami danej rodziny;
– konkubinat, tj. związek dwóch osób, niesformalizowany małżeństwem,
rozwód, czyli instytucję prawa rodzinnego, która określa rozwiązanie małżeństwa.

Symbol sprawiedliwości

Przykłady spraw

Przytoczyliśmy Ci podstawowe pojęcia, które mają związek z tą gałęzią prawa. Oczywiście nie jest to kompletna lista, niemniej jednak naszym głównym celem było przedstawienie zarysu tej tematyki. Co istotne, możesz zastanawiać się również, jakie sprawy wchodzą w zakres tej dziedziny prawa? Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim należy wskazać na zawarcie małżeństwa, które zostało uregulowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Poza tym można wskazać sytuacje, takie jak:
– rozwód i separacja,
– podział majątku,
– alimenty,
– ustalenie, ale też zaprzeczenie ojcostwa,
– mediacje w małżeństwie i konkubinacie.
Indywidualna analiza tego typu sytuacji pod kątem prawnym nie należy do najłatwiejszych, a takimi właśnie sprawami może zajmować się kancelaria prawa rodzinnego. W związku z tym, jeżeli chcesz uzyskać profesjonalną pomoc lub odpowiedź na konkretne pytania, wówczas warto skorzystać z usług specjalisty. Prawnik to osoba, która posiada kierunkowe wykształcenie, a także doświadczenie pomagające w rozwiązywaniu konkretnych przypadków. W naszej kancelarii zajmujemy się również innymi zagadnieniami, takimi jak sprawy z zakresu prawa pracy, prawa karnego czy prawa spadkowego. Możemy obsłużyć również spółki i przedsiębiorców.

Zagadnienia praktyczne związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym w Warszawie

Jak już wspomnieliśmy, prawo rodzinne i opiekuńcze w Warszawie nie różni się od powszechnie obowiązującego w Polsce prawodawstwa. Obecnie chcielibyśmy skupić się na nieco bardziej praktycznych zagadnieniach, które pomogą Ci jeszcze lepiej zrozumieć istotę tematu. Na początek odniesiemy się do zasad obowiązujących w tej dziedzinie, a następnie wskażemy Ci, jakie są jego źródła.

Zasady

Zauważ, że ustawodawca, tworząc treść aktów prawnych wchodzących w skład tej dziedziny prawa, kierował się określonymi ideami wspomagającymi przyjęcie konkretnych regulacji. Innymi słowy, są to zasady, wśród których możemy wymienić:
1) zasadę dobra dziecka – jest to jeden z priorytetów, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne zarówno w polskim, jak i międzynarodowym prawodawstwie. Dziecko jest traktowane z reguły jako istota, która wymaga szczególnej ochrony. Pośród tego możesz zastanawiać się, w jakich sytuacjach przejawia się to stwierdzenie? Otóż wystarczy odnieść się do tego, że przy orzekaniu w sprawach rodzinnych niezwykle ważne jest wzięcie pod uwagę dobra dziecka;
2) zasadę autonomii rodziny, która polega na pozostawieniu pewnego stopnia swobody i samodzielności. Zakłada się, że bez uzasadnionego powodu nikt nie powinien ingerować w sprawy rodzinne. Oczywiście, warto pamiętać, że rodzina powinna działać zgodnie z obowiązującym prawem;
3) zasadę monogamii odnoszącą się do małżeństw. Jest to zakaz zawierania małżeństwa przez osobę, która pozostaje w takim związku;
4) zasadę trwałości związku małżeńskiego i rodziny, która to wskazuje na konieczność stabilizacji stosunków rodzinnych i w miarę możliwości rozwiązywania pojawiających się konfliktów.

Akty prawne

Na koniec skupmy się na aktach prawnych, które regulują tę dziedzinę prawa. Chcielibyśmy, abyś wiedział, że jest to bardzo szeroka tematyka, która nie kończy się tylko i wyłącznie na jednym dokumencie. W rzeczywistości źródła tej gałęzi prawa możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrze. Co do zasady, należy wskazać na wewnętrzne akty prawne, takie jak:
– Konstytucja RP – dokument określający w głównej mierze normy i zakres ochrony państwa w stosunku do rodziny,
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy – określany jest często jako główne źródło szeroko pojętego prawa rodzinnego. To właśnie w nim znajdziesz regulacje stosunków rodzinnych, a także wspomniane przez nas wcześniej zagadnienia, w tym m.in. małżeństwo,
– Kodeks postępowania cywilnego, który zawiera regulacje dotyczące postępowania w konkretnych sprawach.
Co więcej, wśród zewnętrznych aktów prawnych znajdują się m.in. europejskie konwencje dotyczące praw człowieka czy przysposabiania dzieci. Niejednokrotnie dokumenty te zawierają dyrektywy wiążące konkretne państwo.

Nie ulega wątpliwości, że prawo rodzinne to niezwykle szeroka gałęź prawa. Podczas analizy każdego przypadku niezwykle ważne jest indywidualne podejście do sprawy. Nie obejdzie się również bez rzetelnej wiedzy obowiązujących aktów prawnych. W związku z tym, w przypadku jakichkolwiek pytań czy niejasności, warto skorzystać z pomocy prawnika. To osoba, która posiada wykształcenie, doświadczenie i narzędzia ułatwiające skupienie się na konkretnym zagadnieniu, a także wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523