Strona główna » Prawo rodzinnne » Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie to osoba świadcząca usługi w zakresie pomocy prawnej, reprezentacji klientów czy sporządzania pism. Tak naprawdę to, co wchodzi w zakres jego obowiązków, jest w dużej mierze uzależnione od konkretnego przypadku. Pamiętaj jednak, że tak jak wspomnieliśmy, są to sprawy związane z szeroko pojętym prawem rodzinnym. W tym artykule przedstawimy Ci niezwykle interesujące wątki związane z tym tematem.

Spis treści
Czym zajmuje się specjalista?
Definicja
Zakres tej dziedziny prawa
Przykłady spraw
Szczegóły związane z polskim prawodawstwem
Akty prawne
Zasady

Czym zajmuje się prawnik prawa rodzinnego w Warszawie?

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie, jak w każdym innym mieście, może pomóc Ci w zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym. To nie ulega wątpliwości. Pytanie odnosi się jednak do tego, co w istocie oznacza to pojęcie oraz jakie sprawy, a także akty prawne wchodzą w jego zakres? Chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości na ten temat, przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Definicja

Na wstępie odnieśmy się do definicji prawa rodzinnego, która stanowi podstawę dalszych rozważań. Już samo nazewnictwo daje pewien pogląd na pojęcia regulowane przez odpowiednie ustawy. Co do zasady, prawo rodzinne jest uznawane za część prawa cywilnego, które reguluje określone stosunki rodzinne. Innymi słowy jest to zbiór norm prawnych regulujących funkcjonowanie rodziny, stanowiącą podstawową grupę społeczną w naszym państwie. Co istotne, prawo rodzinne odnosi się zarówno do kwestii niemajątkowych, jak i majątkowych. Ponadto analizując konkretne zagadnienia, powinniśmy się kierować określonymi zasadami, które przedstawimy Ci poniżej. Warto wiedzieć, że prawo rodzinne jest potrzebne m.in. do zapewnienia odpowiedniej ochrony wewnątrz rodziny.

Co wchodzi w zakres tej dziedziny prawa?

Do tej pory skupiliśmy się tylko i wyłącznie na wyjaśnieniu definicji prawa rodzinnego. Nie przytoczyliśmy szczegółowych pojęć, które stanowią szerszy obszar tej dziedziny. Tak naprawdę wiele zagadnień każdy zna z codziennego życia, bowiem można spotkać się z nimi podczas rozmów, przeglądając internet czy czytając prasę. Potoczne znaczenie często jednak odbiega od fachowych określeń, które używa się w kontekście analizy prawa. Przechodząc do meritum, możemy wskazać na:
– małżeństwo, które jest uregulowane w dziale I kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W myśl zawartych tam artykułów określa się je m.in. jako złożenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stosownego oświadczenia. Nie jest to jednak jedyna opcja, ponieważ zawarcie małżeństwa może odbyć się w naszym państwie również na innych warunkach (np. poprzez ślub kościelny w obecności duchownego);
rozwód, czyli zupełny i trwały rozkład pożycia, opisany w art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
– adopcję, tj. świadome i dobrowolne przyjęcie niepełnoletniej osoby obcej do rodziny;
– obowiązek alimentacyjny, o którym najczęściej możemy mówić w kontekście osób małoletnich. Są to środki finansowe niezbędne do utrzymania osoby;
– władzę rodzicielską będącą zbiorem praw i obowiązków w relacji rodziców z dziećmi.
To, co do tej pory wymieniliśmy, to podstawowe pojęcia z zakresu prawa rodzinnego, które warto brać pod uwagę. Oczywiście, z racji tego, że część z nich wyklucza się, nie każde pojawi się podczas konkretnej sprawy.

Młotek sędziego

Przykłady spraw

Naturalne wydaje się to, że znając już podstawowe pojęcia, możesz zastanawiać się nad przykładami spraw, które wchodzą w zakres prawa rodzinnego. W dużej mierze są one powiązane z tym, o czym do tej pory wspominaliśmy. Chcielibyśmy jednak wskazać Ci kilka pozycji, do których należą sprawy:
– o alimenty, w tym sprawy o ich podwyższenie, obniżenie oraz ustalenie wygaśnięcia obowiązku;
– rozwodowe, czyli o ustanie małżeństwa;
– o ustanowienie kuratora dla małoletniego;
– o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa;
– o rozdzielność majątkową;
– o przysposobienie.
Tym samym łatwo zauważyć, że prawo rodzinne skupia wokół siebie wiele zagadnień. Nic dziwnego, że jest uważane za jedną z najszerszych gałęzi prawa. Co istotne, podane przez nas przykłady to tylko część tego, z czym możesz spotkać się na gruncie prawa rodzinnego. W związku z tym, jeżeli masz jakiekolwiek pytania czy niejasności, to rozsądne wydaje się skorzystanie z pomocy prawnika. Jest to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i wykształcenie, co z kolei przekłada się na indywidualne podejście do sprawy i ułatwia osiągnięcie założonego celu. W naszej kancelarii zajmujemy się również innymi dziedzinami prawa, m.in. prawem spadkowym, prawem pracy czy prawem karnym.

Co na co dzień analizuje prawnik prawa rodzinnego w Warszawie?

Prawnik prawa rodzinnego w Warszawie to osoba specjalizująca się w zagadnieniach związanych z prawem rodzinnym. Pośród tego zauważ, że to, co do tej pory przedstawiliśmy, to tylko część całości. W związku z tym możesz zastanawiać się, co tak naprawdę analizuje na co dzień prawnik specjalizujący się w tej dziedzinie prawa? Nie ulega wątpliwości, że są to obowiązujące akty prawne. Poza tym nie sposób pominąć zasad, które są uwzględnianie podczas tworzenia prawodawstwa. To właśnie tymi dwoma tematami zajmiemy się poniżej.

Akty prawne

Podręcznikowa definicja dzieli akty prawne na wewnętrzne i zewnętrze. Te pierwsze odnoszą się do krajowych regulacji, w skład których wchodzi przede wszystkim Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a także ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie w nich znajdziesz normy określające stosunek państwa do rodziny, a także wytyczne dotyczące zawierania małżeństw, orzekania o rozwodach czy ustalania opieki nad małoletnimi dziećmi. Poza tym nie sposób pominąć Kodeksu postępowania cywilnego, który reguluje postępowanie w konkretnych sprawach. Z kolei za zewnętrzne źródła prawa uznaje się akty prawne, które zostały uchwalone przez organizacje międzynarodowe. Wśród nich możesz znaleźć m.in. Europejską Konwencję Praw Człowieka czy Konwencję o Prawach Dziecka. Pamiętaj, że określone źródła zewnętrzne mogą również wiązać państwo, co oznacza, że dany kraj jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Zasady

Wśród krajowych czy międzynarodowych aktów prawnych znajdują się również zasady prawa rodzinnego, które możemy określić jako swego rodzaju idee, którymi kieruje się ustawodawca, wprowadzając określone przepisy. Wśród głównych zasad prawa rodzinnego możemy wymienić:
– zasadę dobra dziecka,
– zasadę ochrony i autonomii rodziny,
– zasadę równouprawnienia dzieci i małżonków,
– zasadę trwałości rodziny,
– zasadę monogamii,
– zasadę szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo.
Jak widzisz, wymienione powyżej zasady mają na celu chronić dobro rodziny, a także dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Są to niezwykle syntetyczne pojęcia, które świetnie sprawdzają się podczas tworzenia określonych wytycznych w zakresie funkcjonowania rodziny.

Zwróć uwagę na to, że prawo rodzinne jest niezwykle obszernym działem. Oczywiście, wiele pojęć jest Ci z pewnością znanych. Niemniej jednak warto wziąć pod uwagę to, że ich analiza prawna może być zupełnie odmienna od potocznych określeń. W związku z tym, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy niejasności, wówczas zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty. Prawnik prawa rodzinnego to osoba, która na co dzień zajmuje się tytułową tematyką. Dodatkowo posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie pomocne w osiągnięciu satysfakcjonującego rezultatu.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523