Strona główna » Prawo rodzinnne » Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie to specjalista, który potrafi znaleźć dogodne rozwiązanie nawet w trudnej sytuacji. Oczywiście, warto wziąć pod uwagę to, że różnorodne sytuacje mogą wpływać na propozycje konkretnych rozwiązań, jednak co do zasady, specjalista jest od tego, aby z dystansem i w sposób indywidualny podejść do każdej sprawy. Pośród tego warto pamiętać, że wiedza w tym zakresie z pewnością może się przydać. Dlatego poniżej umieściliśmy ciekawe informacje dotyczące podziału majątku.

Spis treści
Kim jest taki specjalista?
Definicja
Akty prawne
Zagadnienia w praktyce
Majątek wspólny a osobisty
Jak dokonać podziału?

Kim jest dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie?

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie to bez wątpienia osoba, która posiada szeroką wiedzę na temat różnorodnych gałęzi prawa, nie tylko tego jednego zagadnienia. Pamiętaj, że tytułowa sytuacja budzi wiele skrajnych emocji, niemniej wymaga również chłodnej i zdystansowanej analizy przede wszystkim tego, co znajduje się w obowiązujących aktualnie aktach prawnych. Co istotne, chcąc opisać ten temat, nie możemy zawęzić go tylko i wyłącznie do jednej sytuacji. Podział majątku to szerokie zagadnienie, które pokrótce przedstawimy Ci poniżej.

Czym jest wspólność majątkowa?

Zacznijmy od wspólności majątkowej, która niewątpliwie wiąże się z podziałem majątku. W świetle polskiego prawa, wspólność majątkowa to, co do zasady, wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w trakcie małżeństwa. Co istotne, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Są to m.in. składniki wchodzące w skład tzw. majątku osobistego każdego z małżonków. Mając tę wiedzę, można w łatwy sposób wywnioskować teraz to, czym w rzeczywistości jest podział majątku. W istocie jego celem jest przeniesienie własności konkretnych przedmiotów czy środków pieniężnych na jedną ze stron. Jest to zagadnienie, z którym najczęściej można się spotkać po orzeczeniu rozwodu.

Mężczyzna z dokumentami

W świetle prawa

Analizując powyższe zagadnienia w świetle polskiego prawa, nie sposób pominąć ustaw, takich jak kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pamiętaj, że samo postępowanie o podział majątku wspólnego jest szerzej opisane w art. 567 kodeksu postępowania cywilnego. To właśnie z niego możemy dowiedzieć się, że postępowanie o podział majątku następuje dopiero po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Oczywiście, wspomniane zagadnienie jest o wiele szersze, ponieważ wymaga dogłębnej analizy stanu faktycznego, a także przesłanek oraz wyroku rozwodowego. W związku z tym, jeżeli borykasz się z zagadnieniem związanym z podziałem majątku, to zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika. Jest to osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę, narzędzia, wykształcenie oraz doświadczenie, które pomagają w osiągnięciu korzystnego rezultatu. W naszej kancelarii dopasowujemy strategię i działania do unikalnych potrzeb i celów każdego klienta. Cechuje nas pełne zaangażowanie i profesjonalne wsparcie w toku całego postępowania. Oprócz spraw związanych z prawem rodzinnym oferujemy pomoc w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa karnego, a także obsługujemy przedsiębiorców.

Co musi wziąć pod uwagę dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie?

Dobry adwokat od podziału majątku w Warszawie i nie tylko w tym mieście, podczas analizy indywidualnych przypadków, musi wziąć pod uwagę wiele ważnych aspektów. Do gry wchodzą zarówno kwestie praktyczne, jak i teoretyczne. Wychodząc Ci naprzeciw, chcielibyśmy podzielić się z Tobą kolejnymi zagadnieniami, które mogą mieć istotne znaczenie podczas spraw związanych z podziałem majątku.

Majątek wspólny a majątek osobisty

Nieco wyżej zasygnalizowaliśmy, że istnieje rozgraniczenie majątków na wspólny i osobisty. Zapewne zastanawiasz się, czym w praktyce są te dwa pojęcia? Otóż zagadnienia związane z majątkiem wspólnym wynikają m.in. z art. 31 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Analizując wspomniany przepis prawa, możemy wskazać, że majątek wspólny to m.in.:
– pobrane wynagrodzenia za pracę czy dochody z jakiejkolwiek innej działalności zarobkowej małżonków;
– środki zgromadzone na kontach pracowniczych i emerytalnych;
– kwoty składek, które zostały zaewidencjonowane na subkoncie emerytalnym.

Z drugiej strony funkcjonuje również pojęcie majątku osobistego. Jest ono opisane również w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W myśl art. 33, do majątku osobistego można zaliczyć m.in.:
– przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia;
– przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności (czyli przed zawarciem małżeństwa);
– przedmioty, które uzyskano np. z tytułu odszkodowania;
– niezbywalne prawa, które mogą przysługiwać wyłącznie jednej osobie.

Jak dokonuje się podziału dóbr wspólnych?

Wiesz już, czym jest majątek wspólny i osobisty. W następnym kroku musisz dowiedzieć się, jak w praktyce dokonuje się podziału majątku. Zwróć uwagę na to, że istnieje kilka sposobów. Jeżeli rozwód został orzeczony przez sąd, wówczas w myśl obowiązujących przepisów to sąd powinien zdecydować o podziale majątku na podstawie przekazanych mu roszczeń. Pamiętaj, że każda ze stron zawsze ma możliwość przedstawienia swojej propozycji. Nie oznacza to jednak, że zostanie ona zaakceptowana. Oczywiście, pod uwagę bierze się wiele kwestii, takich jak m.in. sytuację życiową stron, a nawet długość trwania małżeństwa. Abstrahując od tego, innym sposobem na podział majątku jest również pozasądowe dojście do kompromisu.

Istnieje wiele zagadnień nierozerwalnie związanych z tematyką podziału dóbr wspólnych. Tak naprawdę na pierwszy rzut oka może się wydawać, że większość spraw jest stosunkowo prosta. Nic bardziej mylnego. Sprawy rozwodowe bardzo często zaliczają się do tych bardziej skomplikowanych. W związku z tym warto skorzystać z pomocy prawnika, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. To osoba, która dokładnie przeanalizuje każdą sytuację i zaproponuje najkorzystniejsze rozwiązania.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523