Strona główna » Prawo rodzinnne » Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie

Adwokat do podziału majątku po rozwodzie w Warszawie pomaga w trudnych sytuacjach życiowych. Rozwiązanie małżeństwa kończy istnienie związku, który stał się dysfunkcyjny, a wspólne pożycie obumarło. Po wygasłej relacji pozostają jednak niezakończone sprawy i nierozwiązane spory. Wiele z nich to kwestie majątkowe, szczególnie ważne dla egzystencji dotkniętej rozwodem rodziny.

Spis treści:
Wprowadzenie
Co mówią przepisy procesowe?
Skuteczne wsparcie prawne
Solidna wiedza, czyli o umiejętnościach „twardych”
Komunikacja i zrozumienie, czyli parę słów o „soft skills”

Podział majątku po rozwodzie i pomoc adwokata w Warszawie: podstawowe informacje

Podział majątku po rozwodzie, w którym jedno z małżonków jest reprezentowane przez adwokata w Warszawie, następuje zwykle w postępowaniu nieprocesowym. Toczy się ono już po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. Często kwestie majątkowe, zwłaszcza gdy pozostający w ustroju wspólności ustawowej małżonkowie nabywali nieruchomości, samochody i inne bardziej kosztowne przedmioty, pochłaniają więcej czasu i wysiłku niż sam rozwód. W takich sytuacjach niezbędna jest analiza potencjalnych rozwiązań prawnych oraz mogącej mieć wpływ np. na wykonanie ugody specyfiki relacji między byłymi małżonkami (np. czy występuje silny konflikt, czy któraś ze stron przejawia zachowania sygnalizujące np. zaburzenia osobowości).

Co mówi Kodeks postępowania cywilnego?

Do wszczęcia postępowania w sprawie podziału konieczny jest odpowiednio przygotowany wniosek (art. 506 k.p.c.). Właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego (art. 566 k.p.c.). Podziałowi podlegają jedynie aktywa tworzące masę majątkową. Wynika to z przepisów k.r.o., w tym dotyczących udziałów w majątku wspólnym już po ustaniu wspólności, art. 45. Oprócz tego, zgodnie z art. 46 k.r.o., przy podziale trzeba stosować unormowania k.c. dotyczące wspólności majątku spadkowego i działu spadku, czyli art. 1036 i następne, oraz dotyczące współwłasności, art. 195 i następne, w zw. z art. 1035 k.c. Sąd rozstrzyga również o żądaniu ustalenia nierównych udziałów we wspólnym majątku oraz o tym, jakie nakłady, wydatki i inne świadczenia dokonane z majątku wspólnego na majątek osobisty (albo odwrotnie) powinny być zwrócone (art. 567 § 1 k.p.c.). Zauważ, że jeśli wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi przynajmniej 150 000 zł, w sprawach o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej przysługuje skarga kasacyjna (art. 519^1 § 2 k.p.c.). Podkreślmy także, że zaciągnięte w okresie, gdy trwała wspólność, długi nie podlegają rozliczeniu w omawianym tu postępowaniu.

Podział majątku po rozwodzie: kompleksowe wsparcie prawne adwokata w Warszawie

W związku z podziałem majątku po rozwodzie adwokat w Warszawie zapewnia wszechstronną pomoc prawną w obszarze prawa rodzinnego sensu stricto (np. alimenty dla małżonka), a także w zakresie dochodzenia wierzytelności przed sądami, ich windykacji oraz egzekucji komorniczej. W naszej kancelarii świadczymy kompleksową pomoc również z zakresu prawa karnego, prawa pracy czy prawa spadkowego. Obsługujemy nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców i spółki. Warto zaznaczyć, że profesjonalny prawnik w każdej sprawie korzysta zarówno z tzw. hard skills, jak i soft skills.

Książki prawnicze

Hard skills w pracy prawnika

W dosłownym tłumaczeniu hard skills to „umiejętności twarde”. Chodzi tu o wiedzę merytoryczną, gromadzoną i pogłębianą od początku studiów prawniczych. Kolejnym etapem rozwoju zawodowego jest aplikacja, podczas której młody prawnik zaczyna z pomocą patrona występować przed sądami i sporządzać pisma procesowe, np. pozwy rozwodowe i wnioski w postępowaniu nieprocesowym. Co prawda Prawo o adwokaturze nie przewiduje formalnych specjalizacji, jednak de facto skupienie się na określonym dziale prawa, np. prawie rodzinnym, rodzi się już na etapie studiów lub aplikacji. Doświadczenie wskazuje, że dla skutecznej ochrony interesów klienta niezbędna jest interdyscyplinarność, a zwłaszcza znajomość psychologii i socjologii, w tym socjologii prawa. Gdy w grę wchodzą kwestie gospodarcze, przydatna okazuje się wiedza ekonomiczna. Dodajmy, że obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji i starania o utrzymanie wysokiej sprawności zawodowej przewiduje § 8 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej.

Prawnik potrafiący mówić i słuchać

Soft skills, czyli umiejętności miękkie, to kategoria bardzo pojemna. Obejmuje ona kompetencje osobiste, interpersonalne i komunikacyjne, m.in. kreatywność i krytyczne podejście do informacji (np. do wypowiedzi świadków, opinii prawnych lub argumentacji przeciwnika procesowego). Do soft skills zalicza się też elastyczność w obliczu wyzwań (np. inflacji prawa, rozbieżności w orzecznictwie) i odporność na stres, pojawiający się np. w sprawach „na ostrzu noża”. Zwróć uwagę, że soft skills charakteryzują się niewymiernością, a jednocześnie decydują o sposobie komunikowania się z innymi ludźmi. W pracy adwokata chodzi tu przede wszystkim o indywidualne podejście do klienta, do jego wierzyciela albo dłużnika, do świadków i biegłych. Soft skills mają także trudne do przecenienia znaczenie w toku mediacji, arbitrażu lub negocjacji. To właśnie one często otwierają drogę do zawarcia korzystnej ugody dotyczącej podziału majątku wspólnego. Doświadczenie wskazuje, że taka umowa zdecydowanie ułatwia osobie rozwiedzionej nowy start, np. rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej lub utworzenie spółki prawa handlowego.

Na zakończenie wskażmy, że soft skills wiążą się z osobowością i doświadczeniem życiowym. Każdy z nas nadaje im niepowtarzalny odcień, swój szczególny akcent. Wykształcenie prawnicze sprawia, że umiejętności miękkie łączą się u adwokata z logiką formalną, dyscypliną myślenia i analitycznym podejściem zarówno do przepisów prawa, jak i do orzecznictwa, zwłaszcza sądów apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego rozpatrującego skargi kasacyjne.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523