Strona główna » Prawo rodzinnne » Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie to jurysta o wszechstronnej wiedzy i umiejętnościach. W swojej praktyce korzysta nie tylko ze stale pogłębianej i wzbogacanej wiedzy o prawie, lecz także z dorobku psychologii, pedagogiki i nauk ścisłych. Wiąże się to z empatycznym podejściem do klienta i sprawy, z którą przychodzi, zawsze traktowanych indywidualnie.

Spis treści:
Pomoc prawna w sprawach rozwodowych: empatia jest niezbędna
Dwa rodzaje empatii
Sztuka skutecznej argumentacji
Lektura przepisów – czy to wystarczy?
Tekst ustawy w ręku jurysty
Umiejętne przekonywanie

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie: empatyczne podejście do każdego klienta

Dobry prawnik rozwodowy w naszej kancelarii w Warszawie w swojej praktyce nie poprzestaje na biegłym opanowaniu przepisów prawa i dorobku orzecznictwa. Nieco inaczej niż np. w prawie gospodarczym lub prawie papierów wartościowych, w sprawach rodzinnych adwokat styka się bezpośrednio z ludzkim cierpieniem, żalem i smutkiem wywołanym rozpadem związku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy posługuje się zwięzłym określeniem „trwały i zupełny rozkład pożycia”, jednak za tymi czterema słowami kryje się człowiek, jego emocje, marzenia i rozczarowania. Z tego powodu w codziennej pracy jurysty niezbędne jest podejście łączące wiedzę merytoryczną z empatyczną postawą. W naszej kancelarii dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług, kierując się zasadami profesjonalizmu, partnerstwa i uczciwości. Zajmujemy się sprawami z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa spadkowego. Obsługujemy nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców i spółki.

Czym jest empatia?

Na wstępie zwróćmy uwagę, że psychologowie wyróżniają dwa rodzaje empatii: poznawczą i emocjonalną. Sam termin pochodzi od greckiego słowa empátheia, oznaczającego cierpienie, silne uczucie, bolesne przeżycie. Empatia emocjonalna to zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (np. niepokoju rozwiedzionego rodzica obawiającego się o przyszłość swoich kontaktów z dzieckiem). Drugi rodzaj empatii, tzw. empatia poznawcza, to zdolność do przyjęcia perspektywy drugiego człowieka, jego sposobu myślenia i spojrzenia na rzeczywistość (np. stosunku oskarżonego do jego czynu, do treści aktu oskarżenia albo roszczeń pokrzywdzonego). Zdolność wyobrażania sobie perspektywy myślowej drugiej osoby (np. świadka, biegłego lub klienta zwracającego się o pomoc prawną) to tzw. komponent poznawczy empatii. W psychologii określa się go jako decentrację. Podkreślmy, że empatii poznawczej nie musi towarzyszyć umiejętność współodczuwania stanów emocjonalnych danej osoby. Innymi słowy, można doskonale rozumieć czyjś punkt widzenia, wyrażający się np. w pozwie, apelacji czy stanowisku zajętym w toku mediacji, a jednocześnie nie odczuwać stanów psychicznych tej samej osoby. Doświadczenie pokoleń prawników wskazuje, że optymalnym podejściem, zapewniającym efektywną pomoc, tak w sprawach cywilnych jak i karnych, jest skupienie się na empatii poznawczej, jednak bez dążenia do eliminacji współodczuwania. W ten sposób adwokat działa sine ira et studio, kierując się rzeczywistym dobrem klienta i zasadą ochrony jego godności na danym etapie życia rodzinnego, osobistego i zawodowego.

Dobry prawnik rozwodowy w Warszawie: sztuka efektywnej argumentacji

Oprócz kierowania się empatią poznawczą i emocjonalną, dobry prawnik rozwodowy prowadzący kancelarię w Warszawie potrafi sprawnie i kompetentnie posługiwać się różnorodnymi sposobami argumentacji. Dotyczy to zarówno występowania przed sądem rodzinnym, jak i prowadzenia negocjacji, np. w zakresie szybkiego i racjonalnego ekonomicznie przeprowadzenia podziału majątku wspólnego. Dobra argumentacja jest też kluczem do skutecznej mediacji, nie tylko w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Dwie osoby u prawnika

Czy wystarczy przeczytać przepisy?

Wbrew pozorom, stosowanie prawa przez sądy nie jest procesem mechanicznym. Twórcy niektórych kodyfikacji, np. obowiązującego aż do r. 1900 m.in. w zaborze niemieckim Landrechtu Pruskiego z r. 1794, próbowali wprowadzić tak precyzyjne albo kazuistyczne przepisy, by uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, eliminując dzięki temu swobodę wykładni sędziowskiej. Zgodnie z postulatami Monteskiusza, sędzia miał stać się jedynie „ustami ustawy”. Rzeczywistość sali sądowej i obrotu prawnego zawsze okazywała się o wiele bardziej skomplikowana, obnażając słabość drobiazgowych unormowań.

Wyjście poza tekst ustawy

Z pewnością wiesz, że adwokat analizuje zebrane w sprawie dowody i relewantne przepisy opierając się na logice. Można powiedzieć, że logika to jedno z narzędzi analizy prawniczej. Oprócz tego, adwokat posługuje się rozmaitymi argumentami, tworząc z nich skomplikowane nieraz struktury argumentacyjne, zawarte w opinii prawnej, apelacji lub kasacji. Korzysta z nich także na rozprawie. Dzięki temu jego praca przynosi efekty.

Perswazja lege artis

Oprócz samego tekstu prawa, na który składają się akty normatywne, począwszy od Konstytucji, poprzez ustawy, np. Kodeks pracy, aż po rozporządzenia i prawo miejscowe, podstawą argumentacji są też tzw. topiki prawnicze, obejmujące zarówno argumenty sensu stricto, jak i zasady prawne. Do topik – argumentów zaliczymy np. argumentum a simili, czyli argument z podobieństwa (analogii). Odwołuje się on do przeświadczenia, że w podobnych przypadkach powinna być stosowana podobna wykładnia, in paribus causis, paria iura. Do topik – zasad zaliczymy np. zakaz występowania przeciwko zajętemu wcześniej stanowisku czy własnemu postępowaniu, venire contra factum proprium nemini licet (np. gdy zabrakło środków na czynsz, najemca nagle podnosi, że był przekonany, iż zawiera umowę użyczenia).

Na zakończenie zaznaczmy, że skuteczne retorycznie, a zatem przekonujące np. ławników albo arbitrów sądu polubownego, mogą być argumenty, które nie wykazują poprawności z punktu widzenia logiki formalnej (np. argumenty psychologiczne lub ekonomiczne). Z tego względu pochodzący z Polski wybitny teoretyk argumentacji prawniczej Chaim Perelman nie przyznawał logice specjalnej pozycji. Postrzegał ją jako ważne, lecz jedno z wielu równorzędnych źródeł toposów prawniczych. Z tezą tą można polemizować, jednak w świetle dorobku psychologii w obszarze heurystyki wydawania sądów trudno ją zbagatelizować.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523