Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Adwokat karnista w Warszawie

Adwokat karnista w Warszawie

Adwokat karnista w Warszawie

Adwokat karnista w Warszawie to osoba, która sprawdzi się w przypadku pytań, niejasności czy spraw dotyczących prawa karnego. Jak zapewne wiesz, sytuacje podlegające pod wspomnianą dziedzinę prawa potrafią być niezwykle skomplikowane nie tylko ze względu na istotność tego zagadnienia, ale także jego obszerność. W związku z tym przyjrzyjmy się kilku aspektom związanym z szeroko pojętym prawem karnym.

Spis treści:
Podstawowe zagadnienia
Co to jest prawo karne?
Podział prawa karnego i akty prawne
Praktyczne aspekty
Tryby ścigania
Przebieg procesu karnego

Kiedy adwokat karnista w Warszawie może okazać się pomocny?

Adwokat karnista w Warszawie zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi ze sprawami karnymi. Jest to dość ogólne stwierdzenie, bowiem w praktyce wspomniana definicja jest o wiele szersza. Z czego to wynika? Otóż przede wszystkim z tego, że prawo karne jest dziedziną podzieloną na kilka obszarów, z których każdy odnosi się do konkretnego rodzaju wykroczeń czy przestępstw. Abstrahując od tego, skupmy się na podstawowym zakresie działania opisywanej tematyki.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne jest ze swojej definicji jedną z gałęzi prawa, jaka obowiązuje w polskim prawodawstwie. Chcąc przytoczyć nieco bardziej specjalistyczny opis, możemy powiedzieć, że jest to zespół norm prawnych, który definiuje czyny zabronione, takie jak chociażby przestępstwa. Co istotne, zderzamy się tu również z pojęciem kary, która stanowi jeden z najistotniejszych elementów definicji. Prawo karne funkcjonuje jako wyodrębniona gałąź prawa, która ma charakter systemowy i opiera się na jednolitych zasadach i metodzie karnistycznej. To właśnie dlatego osobę specjalizującą się w tych zagadnieniach możemy określić jako adwokata karnistę. Co istotne, szczególną cechą prawa karnego jest jego imperatywny i wartościujący charakter. Z kolei myśl przewodnia odnosi się w dużej mierze do ochrony godności człowieka. Wspomniane dotychczas rozważania są jednak często poruszanie w obrębie środowiska naukowego. Abstrahując od tego, z pewnością chcesz poznać bardziej praktyczne aspekty tego zagadnienia, którymi zajmiemy się poniżej.

Atrybuty sędziego

Podział i źródła prawa karnego

Wiesz już, że czyny zabronione możemy podzielić na wykroczenia oraz przestępstwa. Poza tym musisz zdawać sobie sprawę z tego, że prawo karne, ze względu na swoją obszerność, możemy podzielić na mniejsze części. W takiej sytuacji często mówimy o tzw. dyscyplinach prawa karnego. Na pierwszy rzut oka może brzmieć to dość tajemniczo. Niemniej podział ten sprowadza się do wyodrębnienia:
– prawa karnego materialnego – jest to nic innego, jak zespół norm prawnych określających czyny klasyfikowane jako przestępstwa, a także kary, które grożą za ich popełnienie;
– prawa karnego procesowego, które reguluje szeroko pojęte postępowanie sądów w procesie karnym. Mówiąc ogólnikowo, sprowadza się do wykrycia sprawcy danego przestępstwa i pociągnięcia go do odpowiedzialności za niedozwolone czyny;
– prawa karnego wykonawczego – ma za zadanie regulować tryb wykonywania wspomnianych kar.
Co więcej, poza powyższym podziałem, warte uwagi jest poznanie głównych źródeł prawa. Jak łatwo możesz się domyślić, głównym aktem prawnym jest tutaj kodeks karny. W praktyce, możemy podzielić go na trzy części: ogólną, szczególną oraz wojskową. Poza nim funkcjonuje również kodeks karny skarbowy, który odnosi się do odpowiedzialności karnej za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Dodatkowo musisz pamiętać o tym, że nie są to jedyne źródła prawa karnego w Polsce. Wśród pozostałych aktów możemy wymienić m.in. Konstytucję RP, ale też inne ustawy, takie jak chociażby odnoszące się do postępowania w sprawach nieletnich. Ciekawe dla Ciebie może być również to, że normy prawa karnego możesz znaleźć też w innych regulacjach, które na pierwszy rzut oka nie mają wiele wspólnego z prawem karnym. Przykładem jest chociażby prawo prasowe czy budowlane.

Jakimi sprawami zajmuje się adwokat karnista w kancelarii adwokackiej w Warszawie?

Adwokat karnista w kancelarii adwokackiej w Warszawie, podobnie jak prawnicy w innych częściach Polski, wykorzystuje w swojej codziennej pracy zagadnienia pochodzące z polskiego prawodawstwa – w tym aktów prawnych, takich jak kodeks karny czy kodeks karny skarbowy. Niemniej zdecydowanie ciekawsze mogą być praktyczne aspekty, na których skupimy się poniżej.

Tryby ścigania w polskim prawie

Z pewnością interesujący może być dla Ciebie przebieg procesu karnego. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych elementów tego zagadnienia, odnieśmy się do innych powiązanych wątków. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że wyróżniamy trzy podstawowe tryby ścigania: z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia prywatnego. Pierwszy z nich charakteryzuje się tym, że nie wymaga jakiejkolwiek ingerencji ze strony osoby poszkodowanej. Z reguły odnosi się do najcięższych przestępstw, w których wymierzenie kary sprawcy jest w interesie obywateli. Ściganie na wniosek, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się za sprawą zainicjowania przez pokrzywdzonego. Często mamy do czynienia z nim wówczas, gdy organy ścigania nie mogą postawić zarzutów i skierować do sądu aktu oskarżenia bez stosownego wniosku pokrzywdzonego. Jako przykłady możemy podać tu groźby karalne czy kradzież w sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest najbliższa osoba. Ostatnim trybem ścigania jest wariant z oskarżenia prywatnego. W tym przypadku to pokrzywdzony odpowiada za wniesienie do sądu skargi. Co istotne, mówi się tutaj o tzw. trybie prywatnoskargowym, w którym co do zasady pomija się postępowanie przygotowawcze. Ściganie z oskarżenia prywatnego może mieć miejsce m.in. w przypadku zniesławienia czy naruszenia nietykalności cielesnej.

Pośród wspominanych dotychczas wątków, możesz zapewne zastanawiać się, czy istnieje możliwość wycofania wniosku o ściganie? Owszem, jednak musisz mieć na uwadze to, że takie działanie nie zawsze będzie skuteczne. W praktyce odwrócenie sprawy jest zdecydowanie cięższe, a pokrzywdzony może wycofać wniosek za zgodą prokuratora lub sądu – w zależności od etapu postępowania.

Przebieg procesu karnego

Na koniec skupmy się na samym przebiegu procesu karnego. Wiadomo, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od wszczęcia postępowania lub złożenia stosownego zawiadomienia. Niemniej pierwszym oraz głównym etapem jest postępowanie przygotowawcze, które prowadzone jest w formie śledztwa lub dochodzenia. Głównym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy został popełniony czyn zabroniony oraz czy stanowi on przestępstwo. Taka charakterystyka jest ujęta w art. 297 § 1 kodeksu postępowania karnego. Często w tym momencie wymienia się również dwie strony postępowania, a mianowicie podejrzanego i pokrzywdzonego. Co więcej, postępowanie przygotowawcze jest prowadzone z reguły przez organy ścigania, takie jak policja czy prokuratura. Kolejnym etapem jest postępowanie główne, które odbywa się przez sądem I instancji. Pierwszym krokiem jest oczywiście wniesienie do sądu aktu oskarżenia. Idąc dalej, prokurator przedstawia zarzuty oskarżenia, a także przeprowadza się postępowanie dowodowe polegające m.in. na przesłuchiwaniu świadków. Rozprawa kończy się wydaniem wyroku, który jednak nie zawsze jest końcem całej sprawy. W naszym prawodawstwie można dodatkowo skorzystać ze środków odwoławczych, takich jak np. apelacja. Złożenie środka odwoławczego kieruje niejednokrotnie sprawę do sądu II instancji. Jak widzisz, cały proces – począwszy od zidentyfikowania do wydania wyroku – jest dość skomplikowany. W związku z tym w przypadku jakichkolwiek pytań czy trudności warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie karnym. Osoba ta jest w stanie nie tylko udzielić porady prawnej, ale także reprezentować strony podczas całego procesu.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523