Strona główna » Prawo rodzinnne » Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie stanowi istotne zagadnienie, które ma związek z obowiązującym prawodawstwem. Jest to niezwykle wrażliwy obszar tematyczny, który z jednej strony wymaga odpowiedniej wiedzy, z drugiej dużej dawki empatii. Sprawy tego typu powinny być traktowane indywidualnie, a jakiekolwiek decyzje powinny zapaść dopiero po przeprowadzeniu dogłębnych analiz. Jeśli stajesz przed takimi trudnościami, to z pewnością przyda Ci się wiedza, którą przedstawimy Ci poniżej.

Spis treści
Podstawowe pojęcia
Kiedy może dojść do ograniczeń?
Sposoby działania
Jak się bronić?

Czym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie jest zagadnieniem, które może wzbudzać wiele wątpliwości, a jednocześnie niezbyt pozytywnych emocji. Nic dziwnego, bowiem pod uwagę musisz wziąć wiele aktów prawnych oraz dogłębnie przeanalizować stan faktyczny. W naszej kancelarii kierujemy się zasadami profesjonalizmu i do każdej sprawy podchodzimy ze szczególną starannością. Dbamy o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług nie tylko z zakresu prawa rodzinnego, ale również prawa pracy, prawa spadkowego czy prawa karnego. Biorąc pod uwagę powyższe, chcemy Ci przybliżyć to, z czym w rzeczywistości możesz mieć do czynienia w sprawach dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Pojęcie teoretyczne

Po pierwsze musimy skupić się nad tym, czym w ogóle jest władza rodzicielska. Z definicji jest to nic innego, jak sprawowanie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem. Jest to prawo, które pozwala m.in. podejmować decyzje dotyczące miejsca zamieszkania dziecka, a także tego, do jakiej szkoły uczęszcza oraz z jakich dodatkowych zajęć korzysta. Innymi słowy, władza rodzicielska jest zbiorem praw i obowiązków dotyczących szeroko pojętego wychowania dziecka. Wiesz już, czym jest władza rodzicielska. Na podstawie podanej przez nas definicji, możesz w łatwy sposób wywnioskować, czym w rzeczywistości jest ograniczenie tejże władzy. To nic innego, jak ograniczenie lub pozbawienie swobody dotyczącej sprawowania pieczy nad dzieckiem. Jednocześnie warto pamiętać, że zakres ograniczeń może być tu niezwykle szeroki i zależy m.in. od konkretnej sytuacji. Ograniczenie to może dotyczyć np. konkretnych sfer życia dziecka, takich jak chociażby odebranie prawa do decydowania o istotnych sprawach dotyczących życia dziecka.

Dwoje dzieci na parapecie

Kiedy może dojść do ograniczeń?

Zwróć uwagę na to, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić na dwa sposoby. Po pierwsze, może być ona ograniczona z przyczyn niezawinionych, takich jak choroba, która uniemożliwia prawidłowe sprawowanie pieczy nad dzieckiem, a po drugie, może wynikać z przyczyn zawinionych, do których zaliczymy zachowanie zagrażające bezpieczeństwu czy nadużywanie alkoholu.

Sposoby ograniczenia władzy rodzicielskiej w Warszawie

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w Warszawie wygląda podobnie, jak w innych rejonach Polski. Wiesz już, że niezwykle ważna jest tu indywidualna analiza konkretnego przypadku. Niemniej jednak cały proces postępowania nie zawsze musi zależeć od Ciebie. Co do zasady istnieją dwa podstawowe sposoby, do których zaliczamy:
– ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu – w takim przypadku to urząd wszczyna postępowanie. Instytucja publiczna skłoni się ku taki krokom tylko wtedy, gdy dotrą do niej informacje o zagrożeniu szeroko pojętego bezpieczeństwa dziecka. Co istotne, urząd ma wiele możliwości rozwiązania takiej sytuacji, wśród których możemy wskazać m.in. na ustanowienie kuratora, wysłanie rodziców na terapię czy skierowanie dziecka do placówki opiekuńczej lub rodziny zastępczej;
– ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek, który może złożyć nie tylko rodzic, ale każda osoba, która zdaje sobie sprawę z zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. W związku z tym wnioskodawcami mogą być zarówno dziadkowe, kuratorzy, jak i szkoła, w której uczy się dziecko. Pośród tego zwróć uwagę na to, że taki wniosek musi spełniać warunki formalne. Chodzi tu m.in. o odpowiednie oznaczenie pisma, a także przedstawienie żądań. Kolejnym krokiem jest natomiast wyznaczenie terminu rozprawy oraz sama rozprawa. Czas trwania całej procedury zależy z kolei od stopnia skomplikowania przypadku.

Jak widzisz, ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć różnorodnych sytuacji. Mówimy tu nie tylko o wniosku drugiego rodzica, ale też o innych możliwościach, takich jak wszczęcie postępowania z urzędu. Wiele zależy od aktualnego stanu faktycznego oraz osoby, która dostrzegła zagrożenie bezpieczeństwa dziecka.

Jak bronić się przed zarzutami oraz jakie są dalsze kroki?

Oczywiście, jeśli zderzysz się z taką sytuacją, masz pełne prawo do tego, aby się bronić. Przede wszystkim musisz przedstawić argumenty, które świadczą o tym, że dobro Twojego dziecka nie jest zagrożone. Z pewnością pomocne okażą się zeznania świadków, a także inne dowody w postaci nagrań, opinii biegłych czy zdjęć, które będą świadczyć o Twojej niewinności. A co, jeśli władza rodzicielska zostanie ograniczona? Oczywiście, może ona zostać przywrócona, jednak tylko wtedy, gdy sąd stwierdzi, że bezpieczeństwo dziecka nie jest już zagrożone.

Tytułowe zagadnienie jest niezwykle szerokie. Obowiązujące prawodawstwo daje wiele możliwości na złożenie wniosku. Co więcej, sam zakres ograniczenia władzy może być różny. W związku z tym, jeżeli borykasz się z takimi problemami, to rozsądne jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnika. To osoba, która posiada odpowiednie narzędzia, w tym wiedzę i doświadczenie, które mogą okazać się nieocenione podczas całego procesu.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523