Strona główna » Prawo rodzinnne » Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie to miejsce, w którym można uzyskać fachową poradę na tematy związane z szeroko pojętymi sprawami rodzinnymi, które wynikają zarówno z kodeksu cywilnego, jak i kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wśród nich znajdują się m.in. rozwody, podział majątku czy kwestie związane z opieką. W wielu przypadkach są to bardzo wrażliwe zagadnienia, dlatego każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Ale czym w istocie jest prawo rodzinne? To wyjaśnimy Ci już poniżej.

Spis treści
Czym się charakteryzuje?
Teoria
Akty prawne
Z czym na co dzień mierzą się prawnicy?
Wybrane pojęcia
Zasady

Czym zajmuje się kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie?

Kancelaria adwokacka prawa rodzinnego w Warszawie to miejsce, w którym pracują specjaliści zajmujący się na co dzień analizą różnorodnych zagadnień prawnych. Jak sama nazwa wskazuje, głównym obiektem zainteresowań jest tu szeroko pojęte prawo rodzinne. W naszej kancelarii do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, ponieważ wiemy, jak wrażliwe mogą być takie tematy. Oprócz tego oferujemy pomoc z zakresu prawa spadkowego, prawa karnego czy prawa pracy oraz obsługujemy przedsiębiorców i spółki, pomagając m.in. w zawieraniu umów i transakcji handlowych.

W teorii

Prawo rodzinne to tak naprawdę jeden z działów prawa cywilnego, które skupia wokół siebie o wiele więcej zagadnień. Niemniej jednak zawężając krąg zainteresowań, możemy wskazać na to, że są to wszelkiego rodzaju stosunki rodzinne, zarówno te majątkowe, jak i niemajątkowe, ale także powiązania i stosunki rodzinne pomiędzy sobą oraz osobami trzecimi. Co ciekawe, tę dziedzinę możemy definiować jako jeden z najbardziej obszernych działów prawa w naszym kraju. Jak możesz się domyślać, wynika to z istotności wszelkiego rodzaju spraw, które tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie dla nas samych, ale też dla ogółu społeczeństwa.

Troje ludzi w biurze

Jakie akty prawne mają największe znaczenie?

Nie ulega wątpliwości, że z pewnością przyda Ci się wiedza dotycząca tego, jakie akty prawne regulują w Polsce prawo rodzinne. W szczególności musimy wskazać tu wspomniany we wstępie kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie w nich znajdziesz dogłębny opis, a także informacje dotyczące szeroko pojętego funkcjonowania rodziny. Wśród najciekawszych wątków możemy wskazać m.in. na:

– sposoby zawierania małżeństwa;
– sprawy związane z funkcjonowaniem rodziny, w tym dotyczące praw dzieci i ochrony rodziny;
– kwestie związane z równouprawnieniem oraz dyskryminacją.
Są to kwestie, z którymi możesz spotkać się na co dzień. Jednocześnie obszar tematyczny jest niezwykle szeroki, dlatego, jeżeli spotykasz się z wątpliwościami czy szukasz odpowiedzi na pytania, to warto skorzystać z pomocy prawnika. To osoba, która posiada obszerną wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne podczas rozwiązywania konkretnej sprawy.

Z czym na co dzień mierzą się prawnicy w kancelarii adwokackiej prawa rodzinnego w Warszawie?

Prawnicy w kancelarii adwokackiej prawa rodzinnego w Warszawie zajmują się szeroko pojętymi sprawami rodzinnymi. W związku z tym, jak już wiesz, pod uwagę bierzemy tu w szczególności kodeks cywilny oraz kodeks rodzinny i opiekuńczy. Mimo wszystko wskazanie samego aktu prawnego nie jest wystarczające, aby dogłębnie wyczerpać temat. Wychodząc Ci naprzeciw, poniżej przedstawiamy, z czym tak naprawdę mierzą się prawnicy każdego dnia i z jakimi problemami można się do nas zwrócić.

Wybrane pojęcia

Bez wątpienia istotne znaczenie mają podstawowe pojęcia, z którymi możesz spotkać się, poszukując informacji na temat prawa rodzinnego. Wśród wybranych zagadnień możemy wskazać na:
– władzę rodzicielską, która skupia wokół siebie obowiązki i prawa rodziców do sprawowania pieczy nad dzieckiem – chodzi tu zarówno o kwestie osobowe, jak i majątkowe, a w szczególności o wychowanie dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, co wynika m.in. z art. 95 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
– obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek wzajemny, który jest szerzej opisany w dziale III kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w istocie, jest to instytucja prawna, która ma na celu zapewnić członkom rodziny środki do utrzymania w momencie, gdy nie są oni w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb;
– adopcję, czyli przysposobienie, a szerzej nawiązanie stosunku pomiędzy przysposabianym a przysposobionym.

Zasady

Co istotne, warto zwrócić również uwagę na to, że poza podstawowymi pojęciami, prawo rodzinne cechuje się również pewnymi zasadami. W piśmiennictwie wskazuje się bardzo często na zasadę dobra dziecka, która obejmuje m.in. sferę jego spraw osobistych, ale także wymiar materialny. Patrząc na przykładowe orzecznictwo, możemy stwierdzić, że chodzi tu w szczególności o zapewnienie dziecku środków do życia, ale też o zadbanie o prawidłowy rozwój fizyczny czy intelektualny. Kolejną zasadą jest zasada ochrony rodziny, która skupia się wokół szeroko pojętego dobra rodziny i wynika m.in. z Konstytucji Rzeczypospolitej.
Następnie możemy wskazać na zasadę równouprawnienia kobiety i mężczyzny, która nakazuje traktować prawa i obowiązki w związku małżeńskim na równi. Chodzi tu w szczególności o obowiązek wierności, wzajemnej pomocy czy współdziałania dla dobra rodziny.

Wiesz już, czym jest prawo rodzinne i wokół jakich zagadnień skupiają się podstawowe akty prawne, które to prawo kształtują. Możesz również wywnioskować, że jest to niezwykle szeroki krąg zagadnień. W związku z tym, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy pytania, to dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika. To osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, wykształcenie oraz doświadczenie, które pozwalają na indywidualne podejście do każdego przypadku i zaproponowanie optymalnego rozwiązania.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523