Rozwiązanie umowy o pracę – elementarz

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Umowę o pracę można rozwiązać w jeden z następujących sposobów:

  • na mocy porozumienia stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Oczywiście umowa rozwiąże się również z upływem czasu, na który była zawarta.

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca

Forma i treść oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia 

Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia (zarówno składane przez pracodawcę, jak i pracownika) powinno nastąpić na piśmie.

Ponadto w przypadku gdy to pracodawca dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę i jest to umowa na czas nieokreślony oraz wówczas gdy rozwiązuje on umowę o pracę bez wypowiedzenia, w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy powinien wskazać przyczynę uzasadniającą złożenie tego oświadczenia.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno zawarać również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.


Autorka niniejszego artykułu Adwokat Weronika Drejewicz specjalizuje się w świadczeniu na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach pracowniczych. Reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców w postępowaniach z odwołań od rozwiązania umowy o pracę, sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawach o zapłatę zaległego wynagrodzenia lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, sprawach o mobbing oraz odszkodowanie za wypadek przy pracy.

Na rzecz Klientów świadczy również usługi opiniowania i przygotowywania dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Pomaga Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie z zakresu prawa pracy, skontaktuj się z Adwokatem Warszawa – Kancelarią Adwokacką Adwokat Weroniki Drejewicz i uzyskaj profesjonalne wsparcie prawne.

Zadzwoń i uzyskaj pomoc w swojej sprawie

Zapoznaj się z ofertą w sprawach z zakresu prawa pracy

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.