Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Prawnik ds. prawa karnego w Warszawie

Prawnik ds. prawa karnego w Warszawie

Prawnik ds. prawa karnego w Warszawie

Prawnik ds. prawa karnego w Warszawie to osoba, która zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług, m.in. z zakresu doradztwa, sporządzania pism czy reprezentacji klienta w sprawach sądowych. Niemniej z racji tego, że prawo karne to dość obszerna dziedzina warto, abyś zapoznał się z tym, jakie zagadnienia wchodzą w jego obszar. W tym artykule przeanalizujemy i przybliżymy nieco ten temat.

Spis treści
Czym się zajmuje specjalista w tej dziedzinie?
Podstawowe zagadnienia
Akty prawne
W czym może pomóc adwokat?
Podział
W praktyce

Czym zajmuje się prawnik ds. prawa karnego w Warszawie?

Prawnik ds. prawa karnego w Warszawie jest specjalistą z zakresu szeroko pojętego prawa karnego. Ta definicja może okazać się jednak dla Ciebie niewystarczająca, bowiem nie rozstrzyga jednoznacznie o konkretnych aktach prawnych czy sprawach, jakie wchodzą w skład tytułowego pojęcia. Skupmy się więc nieco szerzej na szczegółach.

Podstawowe zagadnienia

Na początek weźmy pod uwagę to, czym w rzeczywistości jest prawo karne i skąd wzięła się jego nazwa? Patrząc przez pryzmat różnorodnych definicji, możemy stwierdzić, że geneza nazwy pochodzi między innymi od celu, jaki spełnia prawo karne – jest niczym innym, jak prawem karania, które stanowi podstawę wymierzania sprawiedliwości za konkretne czyny. Innymi słowy możemy stwierdzić, że działa ono w oparciu o przekonanie, które zakłada, że kara jest odpowiednią reakcją na szkodę. Dodatkowo spotkamy się tu z etycznym pojęciem wyrównania krzywdy, które niejako stanowi swego rodzaju zadośćuczynienie. Poza tym prawo karne możemy definiować jako system prawny czy też zespół przepisów określających czyny stanowiące przestępstwa. Pośród tego musisz również pamiętać o tym, że szeroko pojęta odpowiedzialność karna wskazuje również kary stosowane w związku z naruszeniem prawa.

Akty prawne

Prawo karne zawiera zbiór przepisów i kar za czyny będące przestępstwami. Mimo wszystko musisz również wiedzieć, jakie akty prawne regulują te zagadnienia. Jak łatwo się domyślić, podstawowymi ustawami są konstytucja i kodeks karny. Niemniej jednak nie są to jedyne źródła prawa karnego, z jakimi możesz spotkać się w Polsce. Możemy wskazać również na tzw. źródła okołokodeksowe, w skład których wchodzą m.in. kodeks karny skarbowy, kodeks karny wykonawczy czy nawet dokumenty niezwiązane na pierwszy rzut oka z prawem karnym, takie jak prawo prasowe czy budowlane. Co więcej, wśród wymienionych pozycji pod uwagę musisz również wziąć niektóre międzynarodowe akty prawne. Jak widzisz, jest to dość szeroka dziedzina, która tak naprawdę nie zamyka się w określonym, wąskim kręgu kodeksu karnego. W związku z tym, podczas jakichkolwiek niejasności, pytań czy problemów warto zgłosić się do doświadczonej osoby, która posiada odpowiednią wiedzę. Prawnik jest specjalistą, który na bieżąco analizuje wspomniane akty prawne, a także posiada narzędzia, które ułatwiają codzienną pracę. Co więcej, jest to osoba, którą obowiązuje tajemnica adwokacka, dzięki czemu nie musisz martwić się o to, że omawiane szczegóły ujrzą światło dzienne. W naszej kancelarii zajmujemy się również innymi obszarami prawa, takimi jak: prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy czy prawo cywilne.

W czym może pomóc dobry prawnik ds. prawa karnego w Warszawie?

Dobry prawnik ds. prawa karnego w Warszawie może być pomocny w wielu kwestiach. Przede wszystkim jest to osoba, która posiada wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach i zapewnia pomoc na każdym etapie postępowania karnego. Za sprawą dotychczasowych informacji, które przekazaliśmy w artykule, jesteś w stanie zidentyfikować to, czym w istocie jest prawo karne. Abstrahując od tego, musimy skupić się również na praktycznej części tematu. Innymi słowy, przedstawimy Ci pojęcia i przykłady spraw, które mają swoje odzwierciedlenie w prawie karnym.

Waga i globus

Podział tej dziedziny prawa w Polsce

Zajmijmy się teraz wątkiem podziału prawa karnego w Polsce. Jak już wiesz, prawo karne to jedna z niezwykle ważnych gałęzi polskiego prawa. Nic więc dziwnego, że jest ona tak obszerna. Mimo wszystko, dość skomplikowana struktura sprawia, że wiele osób dzieli prawo karne na mniejsze części. Przede wszystkim powinniśmy wyróżnić:
– prawo karne materialne, które uznawane jest przez wielu za jeden z najistotniejszych elementów tego prawa. Odnosi się zarówno do czynów zabronionych, ale też zasad postępowania oraz kar, które są niejako skutkiem popełnionych przestępstw;
– prawo karne procesowe – określane jest jako zespół norm, które szczegółowo regulują postępowanie w sprawach o przestępstwa. Zauważ, że prawo karne procesowe to obowiązki i uprawnienia stron oraz organów postępowania, a także jego zasady i warunki dopuszczalności;
– prawo karne wykonawcze będące zbiorem norm prawnych odnoszących się m.in. do wykonywania kar czy środków karnych. Pamiętaj, że jego częścią jest również prawo penitencjarne mające na celu szeroko pojętą resocjalizację przestępców.

Co ciekawe, prawa karne materialne i procesowe mają dość długą historię. Zakłada się, że były obecne już w XVIII w., niemniej ich powszechny charakter przyjęto nieco później. Odnosząc się z kolei do obowiązującego kodeksu karnego, należy zauważyć, że został on wprowadzony w 1998 roku, zastępując swojego poprzednika, który ujrzał światło dzienne w 1969 roku. Oczywiście, ustawa od tamtego czasu przeszła wiele nowelizacji i zmian, które nieco zmieniły jej charakter. Mimo wszystko, ciągłe udoskonalanie prawa powoduje, że odpowiednie podejście do konkretnej sprawy wymaga odpowiedniej wiedzy, którą może zagwarantować m.in. adwokat. Jest on bowiem na bieżąco z wprowadzanymi w polskim prawie zmianami i aktualizacjami.

W praktyce

Na zakończenie zajmijmy się praktyczną stroną analizowanego wątku. Przedstawimy Ci kilka przykładów czynów, które mają swoje odzwierciedlenie w prawie karnym. Bardzo często spotykanym przestępstwem związanym z ruchem drogowym jest np. jazda w stanie nietrzeźwości. Szerszy opis tego czynu możemy znaleźć w art. 178a kodeksu karnego. Mówi on, że popełnienie tego przestępstwa jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Poza tym inne przykłady to:
– groźby karalne ujęte w art. 190 kodeksu karnego;
– uszkodzenie ciała, które jest szerzej opisane w art. 156 kodeksu karnego;
– kradzież wynikająca z art. 278 i 279 kodeksu karnego;
– oszustwo, które reguluje art. 286 kodeksu karnego.

Jak widzisz, podaliśmy tylko kilka przykładów dotyczących konkretnych przewinień. Niemniej możesz łatwo wywnioskować, że pomimo ich ujednolicenia, każdy przypadek może być różny i dlatego powinien być analizowany indywidualnie. Co więcej, niezbędna okaże się odpowiednia wiedza, a także spojrzenie na sytuację fachowym okiem. W związku z tym, w sprawach dotyczących prawa karnego, warto jest skorzystać z pomocy prawnika. To osoba, która dzięki swojemu wykształceniu i wiedzy jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie, a także kompleksowo zająć się sprawą od początku do końca.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523