Strona główna » Prawo rodzinnne » Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie może okazać się niezbędny w przypadku pytań, niejasności, a także podczas reprezentacji Klienta na sali sądowej. Jest to osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie, a także wiedzę i doświadczenie pomagające w indywidualnym podejściu do sprawy i analizie obowiązujących aktów prawnych. Abstrahując od tego wiemy, że sprawy związane z podziałem dóbr wspólnych podczas rozwodu bywają trudne, dlatego też skupmy się na kilku istotnych zagadnieniach w obszarze tej tematyki.

Spis treści
Czym zajmuje się prawnik?
Pojęcie w teorii
Sposoby powstawania rozdzielności
Jaką wiedzę posiada prawnik?
Co podlega podziałowi?
Sposoby

Czym zajmuje się adwokat ds. podziału majątku w Warszawie?

Adwokat ds. podziału majątku w Warszawie w szczególności specjalizuje się w sprawach związanych z kwestiami majątkowymi zarówno przed, w trakcie, jak i po rozwodzie małżonków. Pośród tego zdajemy sobie sprawę, że wspomniane przez nas sytuacje są niezwykle wrażliwe i indywidualne, dlatego też w każdym przypadku istotna jest dogłębna analiza oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. W naszej kancelarii, w tych często trudnych dla Klienta momentach, wyróżniamy się profesjonalizmem i empatią, co pozwala nam znaleźć najbardziej korzystne rozwiązania. Poniżej omówimy m.in., czym w zasadzie jest pojęcie podziału majątku i jak powstaje rozdzielność majątkowa.

Pojęcie w teorii

Podział majątku to pojęcie, które ma swoje umocowanie w polskich aktach prawnych. W rzeczywistości możemy określić go jako swego rodzaju wyjście ze współwłasności, która utworzyła się między małżonkami na etapie zawarcia małżeństwa. Co prawda jest to dość lakoniczna definicja, niemniej bardzo dobrze oddająca to, z czym wiąże się to pojęcie. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że podziału dóbr materialnych bardzo często dokonuje się już po orzeczeniu rozwodu. Z pozoru wydaje się to dość proste zagadnienie, jednak tak naprawdę nie należy do rzadkości to, że obydwie strony nie potrafią się zgodnie porozumieć, co do właściwego podziału. W takich przypadkach z reguły nie pozostaje nic innego, jak rozstrzygnąć spór na drodze sądowej. W momencie, gdy dojdzie do opisywanej sytuacji, wówczas z pewnością pomocny okaże się prawnik, który zaproponuje odpowiednie rozwiązanie, a także będzie w stanie reprezentować Cię przed sądem.

Prawnik za biurkiem

W jaki sposób powstaje rozdzielność majątkowa?

Podejdźmy teraz do sprawy od innej strony i zastanówmy się, jakie czynniki mogą wpłynąć na powstanie rozdzielności majątkowej? Przede wszystkim musimy wskazać na uprawomocnienie się wyroku rozwodowego. Nie jest to jednak jedyna sytuacja. Warto pamiętać, że ewentualna rozdzielność majątkowa może powstać również wskutek uprawomocnienia się wyroku o separację czy ustanowienia przez sąd w odrębnej sprawie tzw. przymusowego ustroju majątkowego. Poza tym rozdzielności majątkowej można dokonać za pomocą stosownego aktu notarialnego, tzw. intercyzy.

Jaką wiedzę posiada dobry adwokat ds. podziału majątku w Warszawie?

Dobry adwokat ds. podziału majątku w Warszawie na bieżąco analizuje akty prawne oraz wchodzące w życie nowelizacje. Dzięki temu jest w stanie reagować na ewentualne zmiany, a także wdrażać je w życie w przypadku konkretnych spraw. Nie ulega wątpliwości, że wiedza takiej osoby jest obszerna, a zdobyte przez lata doświadczenie związane z analizą różnorodnych sytuacji w połączeniu wnikliwością i pasją do wykonywania tego zawodu pozwala zapewnić Klientom kompleksową pomoc prawną odpowiadającą ich potrzebom w sprawach o podział majątku i nie tylko. W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego czy prawa karnego. Kontynuując nasze rozważania dotyczące podziału majątku, chcielibyśmy przedstawić Ci kolejną garść cennych informacji na temat tego zagadnienia.

Co podlega podziałowi?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacje związane z zakończeniem małżeństwa bywają różne. Niemniej jednak powinno być dla nas ważna wiedza o tym, co faktycznie podlega podziałowi naszych dóbr wspólnych z małżonkiem. W rzeczywistości powinniśmy wyróżnić dwa pojęcia, które usystematyzują i rozszerzą dotychczasową wiedzę. Mówiąc o takim podziale, należy wyróżnić:
– majątek wspólny, który powstaje z mocy prawa w chwili zawarcia małżeństwa. Innymi słowy, określamy tak zbiór mienia zgromadzony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa. W jego skład wchodzą zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome, a także papiery wartościowe, takie jak akcje czy obligacje. Co więcej, warto mieć na uwadze to, że w skład majątku wspólnego wchodzą również dochody z pracy, najmu, inwestycji czy dzierżawy. Jeśli chcielibyśmy jeszcze prościej zdefiniować majątek wspólny, wówczas możemy powiedzieć, że jest to wszystko to, co małżonkowie nabywają po ślubie (chyba, że ustalili inaczej);
– majątek osobisty każdego z małżonków – jest to bardzo ważne pojęcie, które należy wziąć pod uwagę podczas ewentualnego podziału. Poza majątkiem wspólnym, każdy z małżonków może dysponować majątkiem osobistym. W jego skład wchodzą m.in. przedmioty osobiste, ale także dobra, które zostały nabyte przez osobę przed zawarciem małżeństwa. Co więcej, do majątku osobistego wchodzą również m.in. darowizny czy spadki, nawet wtedy, gdy zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Szersze informacje na ten temat znajdziesz w szczególności w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Reasumując, niezwykle istotne jest to, że do podziału bierze się pod uwagę majątek wspólny. Oznacza to, że majątek osobisty nie podlega podziałowi, a konkretne przedmioty stanowiące jego część, stanowią własność osoby, która je nabyła. Ponadto warto pamiętać o tym, że mienie nabyte, chociażby w drodze darowizny czy spadku w trakcie trwania małżeństwa, stanowi majątek osobisty małżonka.

Sposoby podziału

Na koniec skupmy się jeszcze na tym, jakie możemy wyróżnić sposoby podziału dóbr wspólnych. Oczywiście najszybszym rozwiązaniem wydaje się podział umowny. Niemniej jest on możliwy wyłącznie wtedy, gdy strony są w stanie porozumieć się pomiędzy sobą. Można to zrobić np. na skutek zawarcia odpowiedniej umowy. Co istotne, takiego podziału można dokonać w całości lub części. Z kolei sama umowa może być co do zasady w dowolnej formie, chyba że przedmiotem podziału jest nieruchomość. W takim przypadku powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Alternatywą dla powyższej metody jest sądowy podział dóbr wspólnych. Może o niego wystąpić każdy z małżonków, a wniosek należy złożyć do odpowiedniego sądu rejonowego. Ponadto, decydując się na takie rozwiązanie, musisz pamiętać, że opłata sądowa wynosi 1000 zł, chyba że małżonkowie są zgodni co do planu podziału. W takim przypadku koszty sądowe to 300 zł.

Zagadnienia związane z podziałem dóbr wspólnych to dość obszerny temat. W związku z tym w przypadku ewentualnych pytań czy niejasności, warto skorzystać z pomocy adwokata. Jest to osoba specjalizująca się w polskim prawie, posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, które jest niezwykle pomocne na etapie analizy i rozwiązywania konkretnych przypadków.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523