Strona główna » Blog z poradami prawnymi » Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie

Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie

Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie

Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie to osoba, która jak sama nazwa wskazuje, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym. W rzeczywistości jest to bardzo szeroka dziedzina prawa, spośród której możemy wyróżnić szereg spraw. W tym artykule skupimy się na kilku ważnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, by nieco rozwiać wątpliwości dotyczące tego tematu.

Spis treści
Czym zajmuje się specjalista?
Geneza pojęcia
Aktualne przepisy
Szeroka wiedza, jaką posiada specjalista
Podział
Zasady i inne akty prawne

Czym zajmuje się adwokat od spraw cywilnych w Warszawie?

Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie świadczy szeroko pojęte usługi z zakresu pomocy prawnej. Jest to osoba kompetentna, posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, dzięki czemu może udzielić Ci fachowej rady, odpowiedzieć na niejasności, a także reprezentować przed sądem. W naszej kancelarii możemy zająć się sprawami o ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, o zapłatę i odszkodowania, sprawami związanymi z najmem, a także pomóc w prowadzeniu postępowań wieczystoksięgowych. Pomagamy Klientom na każdym etapie postępowania. Abstrahując od tego, rozwiejmy na początek wątpliwości na temat tego, czym tak naprawdę zajmuje się ta dziedzina prawa.

Geneza pojęcia

Na początek przedstawimy pokrótce genezę prawa cywilnego, ponieważ zagadnienie to posiada ciekawą historię. Idea jego kodyfikacji pojawiła się już w XVIII w., kiedy to panująca ówcześnie myśl oświecenia zderzyła się z prawem natury. Biorąc pod uwagę normy wynikające z prawa rzymskiego, a także inspiracje filozoficzne, w 1804 r. stworzono francuski Kodeks Napoleona, który uważa się właśnie za nowoczesną kodyfikację tej dziedziny prawa. Jak możemy zauważyć, był to jednocześnie swego rodzaju przełom, który doprowadził do dalszego rozwoju tej dziedziny. Efektem tego w XIX i XX w. skodyfikowana została niemal cała Europa, poza Wielką Brytanią i krajami skandynawskimi. W odniesieniu do Polski, powinniśmy w szczególności wskazać datę 3 czerwca 1919 r. To właśnie wtedy Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o Komisji Kodyfikacyjnej RP, której zadaniem było m.in. stworzenie kodeksu cywilnego. Niestety, wskutek wielu wydarzeń historycznych, prace dość istotnie się przeciągnęły. Niemniej jednak w 1962 r. ogłoszono projekty kodeksu cywilnego, a także rodzinnego i opiekuńczego, które uchwalono w 1964 r. Co ciekawe, wspomniane akty prawne, choć z głębokimi zmianami, obowiązują do dnia dzisiejszego.

Aktualne przepisy

Wiesz już, jak powstawało prawo cywilne w Europie i kiedy wprowadzono je do polskiego porządku prawnego. Abstrahując od tego, teraz skupimy się na teraźniejszości, która może być zdecydowanie bardziej interesująca. Przechodząc do meritum, rozpocznijmy nasze rozważania od aspektów teoretycznych. Z definicji prawo to reguluje stosunki pomiędzy podmiotami, które występują we wzajemnych relacjach na równej pozycji. Innymi słowy, jest to unormowanie stosunków prawnych zarówno pomiędzy osobami fizycznymi, jak i prawnymi – są to tzw. podmioty prawa cywilnego. Taka teza płynie m.in. z art. 8 kodeksu cywilnego, który wskazuje na to, że każdy człowiek od chwili urodzenia posiada zdolność prawną. Patrząc z kolei przez pryzmat aktów prawnych, głównym dokumentem regulującym tę dziedzinę jest wspomniana dotychczas wielokrotnie ustawa kodeks cywilny. W dalszej części artykułu, weźmiemy pod lupę nieco szerzej to, z czego składa się prawo cywilne oraz zasady, na podstawie których funkcjonuje.

Szeroka wiedza, którą posiada dobry adwokat od spraw cywilnych w Warszawie

Dobry adwokat od spraw cywilnych w Warszawie musi posiadać obszerną wiedzę w zakresie tej dziedziny prawa i nie tylko. Jak już wspomnieliśmy, jest to bardzo szeroka gałąź, która przez wielu jest traktowana jako odrębna dziedzina naukowa. W związku z tym, pojawiające się problemy czy niejasności mogą być naprawę różnorodne. Jednak dobry specjalista powinien mieć ogólne pojęcie również o innych gałęziach prawa. W naszej kancelarii zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa pracy czy prawa karnego.

Książki prawo

Podział tej dziedziny prawa

Prawo cywilne możemy podzielić na kilka części. Co do zasady wymienia się działy kodeksowe i pozakodeksowe. Niemniej jednak wyróżniamy:
– część ogólną – są to podstawowe zasady i zagadnienia wspólne dla innych działów prawa cywilnego. Przykładowo, to właśnie tutaj znajdziemy informacje dotyczące zdolności prawnej, a także czynności prawnych czy ochrony dóbr osobistych;
– prawo rzeczowe, które odnosi się w głównej mierze do prawa własności. Wśród czynności wchodzących w jego skład możemy wymienić m.in. przygotowywanie transakcji związanych z nieruchomościami, opiniowanie zagadnień mających związek z prawem rzeczowym, sprawy związane z zasiedzeniem czy audyt prawny;
– prawo zobowiązań – jest ściśle związane z zasadami powstawania zobowiązań, a także ich wykonywaniem. Zwróć uwagę na to, że pomimo, iż najczęściej wskazujemy tu na kodeks cywilny, to tak naprawdę prawo zobowiązań znajdziemy również w szeregu innych aktów prawnych. Niemniej jednak to właśnie w kodeksie cywilnym znajdziesz informacje związane z szeroko pojętymi sankcjami w przypadku niewykonania bądź też nienależytego wykonania zobowiązania.
– prawo spadkowe – jak sama nazwa wskazuje, to właśnie w tej części znajdują się wszelkiego rodzaju zasady związane z dysponowaniem majątku na wypadek śmierci spadkodawcy. W odniesieniu do prawa spadkowego często możesz spotkać się z takimi pojęciami, jak dziedziczenie ustawowe czy testamentowe;
– prawo rodzinne – uznawane jest za jeden z działów pozakodeksowych, o których wspomnieliśmy powyżej. Dotyczy on instytucji, takich jak małżeństwo, kuratela, opieka czy pokrewieństwo. Co istotne, wiele zagadnień związanych z prawem rodzinnym zostało ujętych w innych ustawach, w szczególności w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
– prawo własności intelektualnej, w skład którego wchodzą zagadnienia związane z prawami autorskimi czy prawami własności przemysłowej.

Zasady i inne akty prawne

Na zakończenie przyjrzyjmy się podstawowym zasadom tej dziedziny prawa. Przede wszystkim musimy wskazać tu na ochronę praw człowieka. Jest to zasada, która odnosi się do przyznania zdolności prawnej każdemu człowiekowi, a także gwarancji korzystania z dóbr osobistych. Poza tym warto wymienić zasady równości wszystkich obywateli, praw podmiotowych czy autonomii woli stron. Z drugiej strony, zagadnienie związane z zasadami prawa cywilnego możemy analizować w nieco inny sposób. W takim przypadku wymienimy zasady, takie jak chociażby:
– zakaz nadużywania prawa wywodzący się m.in. z art. 5 kodeksu cywilnego, który mówi, że nie możemy czynić z prawa użytku, który jest sprzeczny z interesem społeczno-gospodarczym;
– brak retroakcji – zagadnienie wywodzi się z art. 3 kodeksu cywilnego i mówi o tym, że co do zasady, ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia;
– dobra i zła wiara, która ma związek z modyfikacją skutków prawnych.

Jak widzisz, prawo cywilne to niezwykle szeroka gałąź prawa, która dla wielu osób stanowi odrębny przedmiot zainteresowań, jako nauka sama w sobie. W związku z tym, jeżeli zmagasz się z jakimikolwiek pytaniami czy niejasnościami, to zawsze warto skonsultować je ze specjalistą. Adwokat od spraw cywilnych w Warszawie to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, dzięki czemu możesz uzyskać fachową pomoc i dowiedzieć się, jak rozwiązać konkretną sprawę.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523