Strona główna » Prawo spadkowe » Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie to profesjonalista, który może pomóc Ci w sprawach związanych m.in. z szeroko pojętym dziedziczeniem majątku. Jak zapewne zdajesz sobie sprawę, wspomniana tematyka potrafi być skomplikowana, dlatego też warto skorzystać z pomocy osoby posiadającej odpowiednią wiedzę, wykształcenie i doświadczenie. Wychodząc Ci naprzeciw, w artykule skupimy się na różnych kwestiach związanych z tym zagadnieniem.

Spis treści
Czym zajmuje się specjalista?
Terminologia
Akty prawne
Kiedy specjalista może okazać się pomocny?
Dziedziczenie ustawowe
Dziedziczenie testamentowe

Czym zajmuje się adwokat prawa spadkowego w Warszawie?

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie zajmuje się zagadnieniami, które są niezwykle istotne z punktu widzenia osoby zainteresowanej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pojęcie spadku jest często bardzo wrażliwym tematem, niemniej istotne jest obiektywne spojrzenie na każdą sytuację. Do tego przydatna okaże się wiedza na temat obowiązującego prawa, która umożliwi indywidualną analizę każdego przypadku. W związku z tym przejdźmy do konkretnych zagadnień.

Terminologia

Na początku powinniśmy się odnieść do zagadnień teoretycznych, które stanowią podstawę dalszych rozważań. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest prawo spadkowe? W rzeczywistości jest to ogół norm, które regulują przejście majątku osoby zmarłej, czyli spadkodawcy, na inne osoby. Innymi słowy, jest to tak naprawdę część prawa cywilnego, która definiuje zasady nabywania praw i obowiązków związanych z dziedziczeniem. Pośród tego możemy również wskazać na dwa podstawowe tytuły dziedziczenia, czyli testament i ustawę. Co ciekawe, sam model dziedziczenia wywodzi się z prawa rzymskiego, a konkretniej z tzw. sukcesji uniwersalnej, która jest obecna w wielu krajach na świecie.

Akty prawne

W polskim prawodawstwie możemy wyróżnić dwa podstawowe akty prawne, które mają swoje odniesienie do tytułowego zagadnienia. Pierwszym z nich jest niewątpliwie kodeks cywilny, który definiuje przepisy prawa materialnego. Obok niego równie ważny jest kodeks postępowania administracyjnego, gdzie możemy znaleźć aspekty proceduralne prawa spadkowego. Wspomniane ustawy nie są jedynymi źródłami prawa w przypadku podziału majątku po zmarłym. Wzmianki na ten temat znajdziemy również w innych dokumentach, takich jak m.in. prawo bankowe czy prawo o notariacie. Zagadnienie to jest regulowane przez wiele ustaw, dlatego też w każdym przypadku warto jest skorzystać z pomocy prawnika. Jest to bowiem osoba, która posiada specjalistyczną wiedzę, a także jest w stanie indywidualnie podejść do każdego przypadku. To zagadnienie, choć z pozoru wydaje się proste, w rzeczywistości może generować wiele pytań czy niejasności. Prawnik jest osobą, która pomoże je rozwikłać.

Kiedy adwokat prawa spadkowego w Warszawie może być pomocny?

Adwokat prawa spadkowego w Warszawie może być pomocny w wielu kwestiach związanych z tą dziedziną prawa. Mogą to być m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zapłatę zachowku, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku i wiele innych. W naszej kancelarii prawnej mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, a do każdej z nich zachowujemy indywidualne podejście. Zapewniamy Klientom kompleksową obsługę prawną również z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa cywilnego czy prawa karnego. Zawsze staramy się znajdować najkorzystniejsze rozwiązania danego problemu.

Podpis dokumentów

Co to jest dziedziczenie ustawowe?

W przypadku spraw związanych ze spadkiem bardzo często możesz spotkać się z pojęciem dziedziczenia ustawowego. Czy jednak wiesz, co tak naprawdę ono oznacza i kto może z niego skorzystać? W istocie, dziedziczenie ustawowe jest, obok dziedziczenia testamentowego, jednym z podstawowych sposobów dziedziczenia. Dochodzi do niego w przypadkach, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu lub gdy żadna z osób uwzględnionych w testamencie nie może bądź nie chce być spadkobiercą. Odnosząc się do konkretnej ustawy, możemy zauważyć, że art. 931-935 kodeksu cywilnego wprowadzają swego rodzaju podział spadkobierców na grupy ze względu na stopień pokrewieństwa. W szczególności możemy wskazać na:
– małżonka i dzieci,
– małżonka oraz rodziców,
– małżonka oraz rodzeństwo,
– dziadków,
– pasierbów,
– gminę.
Zwróć uwagę na to, że wspomniana hierarchia nie jest przypadkowa. Dziedzicząc ustawowo, musimy w pierwszej kolejności skupić się na osobach znajdujących się najwyżej listy. W momencie, gdy brak jest osób z danej grupy, wówczas uprawnienia nabywają kolejni. Niemniej jednak wydaje się, że najciekawsze jest zagadnienie związane z małżonkiem, który może dziedziczyć w ramach aż trzech z powyższych grup. Co istotne, z reguły małżonek dziedziczy z dziećmi majątek w równych częściach. Oczywiście, istnieje od tego pewien wyjątek, a mianowicie część spadku małżonka nie może być mniejsza niż 1/4 całkowitej masy spadkowej.

Dziedziczenie testamentowe

Jak już wspomnieliśmy wyżej, dziedziczenie testamentowe jest jednym z dwóch podstawowych rodzajów dziedziczenia. W związku z tym przyjrzymy się mu nieco bliżej. Dziedziczenie testamentowe to jedna z form, która pozwala przepisać komuś całość lub część ułamkową swojego majątku. Z czego wynika ta możliwość? Otóż tak naprawdę każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może decydować i dysponować swoim majątkiem na wypadek śmierci. Odnosząc się do dziedziczenia testamentowego, musisz zwrócić uwagę na to, że odmiennie niż w przypadku dziedziczenia ustawowego, spadkobiercy oraz przypadające im części spadku są określani w testamencie. Co istotne, dziedziczenie testamentowe jest ważniejsze od dziedziczenia ustawowego, a to oznacza, że ma nad nim pierwszeństwo. W praktyce możemy także wyróżnić kilka rodzajów testamentów. Do najpopularniejszych zaliczymy testamenty:
– holograficzne, które są dokumentami sporządzonymi własnoręcznie przez spadkodawcę, podpisanymi i zawierającymi datę,
– notarialne sporządzone u notariusza w obecności spadkodawcy i mające charakter aktu notarialnego,
– allograficzne, nazywane inaczej urzędowymi – są to testamenty sporządzone ustnie w obecności m.in. prezydenta miasta, burmistrza czy kierownika urzędu stanu cywilnego przy obecności świadków.
Poza tym możesz spotkać się również z testamentami szczególnymi, wśród których znajdują się testament ustny, podróżny czy wojskowy.

Jak widzisz, zagadnienia związane z tym tematem tylko na pierwszy rzut oka wydają się proste. W rzeczywistości, poziom skomplikowania każdej sprawy jest uzależniony od wielu czynników. Niezależnie od tego, jak trudny wydaje się podział majątku pomiędzy spadkobierców, zawsze warto jest skorzystać z odpowiedniej pomocy. Adwokat do spraw prawa spadkowego to osoba, która posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dzięki czemu jest w stanie podejść indywidualnie do każdej sprawy i zaproponować odpowiednie rozwiązanie.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523