Strona główna » Prawo rodzinnne » Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie to osoba, która na co dzień zderza się z wieloma zagadnieniami z zakresu obowiązującego w Polsce prawodawstwa. Jak możesz się domyślić, jego obszar zainteresowań skupia się głównie wokół szeroko pojętych praw rodzinnych. Co jednak mamy przez to na myśli? Tak naprawdę ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem, dlatego poświęcimy temu zagadnieniu niniejszy artykuł. Po jego lekturze poznasz m.in. to, czym jest prawo rodzinne oraz jakie sytuacje są z nim powiązane.

Spis treści
Charakterystyka
Definicja
Obowiązujące zasady
Czym zajmuje się specjalista
Podstawowe pojęcia
Instytucje

Zakres zainteresowań adwokata prawa rodzinnego w Warszawie

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie jest specjalistą działającym w stołecznym mieście, gdzie świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa prawnego. Pośród tego z pewnością możesz zastanawiać się, co tak naprawdę mamy na myśli, mówiąc o prawie rodzinnym? Wychodząc Ci naprzeciw, opiszemy pokrótce to, z czym wiąże się to zagadnienie.

Czym jest ta dziedzina prawa?

Prawo rodzinne jest to tak naprawdę nic innego, jak dział prawa cywilnego, regulujący stosunki w rodzinie. Co istotne, zwróć uwagę na to, że tak naprawdę głównym aktem prawnym, regulującym stosunki rodzinne jest nie kodeks cywilny, a kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Konstytucja RP. Jeżeli spojrzysz na art. 18. Konstytucji, to zauważysz, że jest tam zdefiniowanie pojęcie rodziny, macierzyństwa czy rodzicielstwa – instytucji, które znajdują się pod opieką i ochroną państwa. W myśl tego przepisu prawnego, a także innych, zawartych w pozostałych ustawach, możemy powiedzieć, że prawo rodzinne ma na celu regulację stosunków prawnych pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Chodzi tu zarówno o stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe. Co ciekawe, rodzina nie posiada osobowości prawnej, w związku z czym, co do zasady nie może dochodzić swoich praw przed sądem czy zaciągać zobowiązań. Podmiotami prawa są tak naprawdę członkowie rodziny, którzy podlegają odpowiednim regulacjom prawnym.

Prawnik w gabinecie

Obowiązujące zasady

Zwróć uwagę na to, że prawo rodzinne cechuje się pewnymi ideami i założeniami, które możemy uznać za swego rodzaju zasady. Innymi słowy, są to czynniki, na które zwracał uwagę ustawodawca, przyjmując konkretne rozwiązania normatywne. Wśród głównych zasad prawa rodzinnego możemy wskazać na:
– zasadę szczególnej ochrony rodziny, która ma zapobiegać wszelkim zjawiskom, stanowiącym potencjalne zagrożenie dla instytucji rodziny. Często wskazuje się tu na kwestie związane z rozliczeniem małżonków, swobodą zawierania małżeństwa pomimo różnicy wieku czy współdziałaniem męża i żony;
– zasadę autonomii rodziny polegającą na pozostawieniu swobody i samodzielności podejmowania określonych decyzji przez rodzinę;
– zasadę dobra dziecka, która tak naprawdę jest nadrzędną zasadą w wielu aktach prawnych, nie tylko tych krajowych, ale też międzynarodowych. Zasadą dobra dziecka kierują się m.in. sądy podczas orzekania w konkretnych sprawach;
– zasadę równouprawnienia małżonków, która mówi o tym, że każda z osób powinna być traktowana równo;
– zasadę monogamii, uniemożliwiającą zawarcie kilku związków małżeńskich przez osoby pozostające w tych związkach.

Czym zajmuje się skuteczny adwokat prawa rodzinnego w Warszawie?

Skuteczny adwokat prawa rodzinnego w Warszawie powinien brać pod uwagę wszystkie wymienione dotychczas czynniki. To jednak nie wszystko. Pamiętaj, że prawo rodzinne jest niezwykle szeroką gałęzią, stanowiącą część prawa cywilnego. W związku z tym możesz spotkać się również z rozwinięciem nomenklatury prawniczej, a także konkretnymi definicjami, które są ściśle związane z sytuacjami z zakresu prawa rodzinnego. W naszej kancelarii do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie z pełnym zrozumieniem, empatią i profesjonalizmem. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymi prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego czy windykacją należności. Obsługujemy nie tylko osoby fizyczne, ale także przedsiębiorców, pomagając m.in. w zawieraniu umów i różnego rodzaju transakcji handlowych.

Podstawowe pojęcia

Rozpocznijmy od podstawowych pojęć z zakresu prawa rodzinnego, do których zaliczamy:
– małżeństwo definiowane jako trwały, a zarazem legalny związek kobiet i mężczyzny, który powstał z woli obydwu stron. Co ciekawe, małżeństwo jest uznawane za związek trwały, ale nie nierozerwalny. Dlaczego? Przykładem jest tu np. możliwość wzięcia rozwodu;
– obowiązek alimentacyjny, czyli nic innego, jak konieczność zapewnienia określonych środków pieniężnych osobom do tego upoważnionym. Alimenty najczęściej są zasądzane na rzecz dzieci, choć w określonych przypadkach mogą występować w stosunku do rodziców czy byłych małżonków.
– pokrewieństwo, tj. więź rodzinna pomiędzy osobami, które pochodzą od jednego przodka. Zwróć uwagę na to, że wyróżniamy różnie stopnie pokrewieństwa. Przykładowo, krewnymi w linii prostej będą dla Ciebie Twoi dziadkowie, rodzice, ale też dzieci czy wnuki;
– przysposobienie, inaczej adopcja – to zagadnienie, w którym musisz wyróżnić dwie strony: osobę przysposabiającą oraz przysposobioną. Pomiędzy nimi tworzy się taki stosunek, jak pomiędzy dzieckiem i rodzicem.

Instytucje

Instytucje prawa rodzinnego są poniekąd związane z wcześniej wspomnianymi definicjami. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy, że najpierw przedstawimy Ci podstawowe zagadnienia, a następnie przejdziemy do dalszej analizy tematu. Wśród podstawowych instytucji tego typu możemy wymienić małżeństwo. Jest ono opisane m.in. w art. 18. Konstytucji. Jak wspominaliśmy, jest to po prostu związek kobiety i mężczyzny. Niemniej jednak małżeństwo kieruje się nie tylko określanymi zasadami, ale też przesłankami. Co istotne, małżeństwo może zostać zawarte w sposób świecki lub wyznaniowy. Z kolei jako przesłanki możemy wskazać np. złożenie oświadczeń przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, brak innych przeszkód czy odmienność płci. Poza małżeństwem możesz spotkać się również z takimi zagadnieniami, jak rozwód czy separacja. Pomimo że należy je zaliczyć do grona tych mniej przyjemnych, to w istocie są one częścią tego szerokiego zagadnienia. Co więcej, musisz również pamiętać o innych kwestiach, w tym majątkowych. Tutaj do głosu dochodzi m.in. zagadnienie intercyzy czy podziału majątku. Jak widzisz, tych elementów do analizy jest naprawdę dużo, a to, co Cię może interesować, zależy w dużej mierze od Twojego indywidualnego przypadku. Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek problemów warto skorzystać z pomocy specjalisty. Jest to bowiem osoba, która może udzielić Ci fachowego wsparcia, a także zaproponować odpowiednie w konkretnym przypadku rozwiązanie.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523