Strona główna » Prawo rodzinnne » Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie to osoba, która wykazuje się zarówno niezbędną wiedzą, jak i odpowiednim podejściem oraz empatią w stosunku do klienta. Jednocześnie możesz zastanawiać się, dlaczego tak ważne są te cechy? Zwróć uwagę na to, że wszelkie zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego niejednokrotnie budzą intensywne emocje. A co może wchodzić w zakres tej tematyki? O tym przeczytasz poniżej.

Spis treści:
Czym zajmuje się specjalista?
Zagadnienia teoretyczne
Podział kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Podstawowe pojęcia prawne
Zasady
Przykłady spraw

Czym zajmuje się dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie?

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie zajmuje się nie tylko szeroko pojętą pomocą prawną, ale też reprezentacją klienta przed instytucjami publicznymi, w szczególności sądami. Pośród tego możesz zastanawiać się, co dokładnie oznacza taka charakterystyka? Przede wszystkim musisz poznać zakres tej gałęzi prawa.

Zagadnienia teoretyczne

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa prawo. Możesz spotkać się z nim na co dzień. Szczególnie ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym m.in. prawa drogowego, cywilnego czy karnego. Niemniej jednak wymieniając te ustawy, musisz wziąć pod uwagę, że polskie prawodawstwo jest o wiele szersze. Kolejnym przykładem jest prawo rodzinne, które stanowi główny obszar zainteresowań niniejszego artykułu. Biorąc pod uwagę teorię i wykładnię prawa, prawo rodzinne możemy definiować jako zbiór przepisów, które obowiązują członków rodziny. Idąc dalej, wszelkie regulacje możemy umieścić w kręgu prawa cywilnego. Mimo wszystko głównym aktem prawnym nie jest tu kodeks cywilny, a kodeks rodzinny i opiekuńczy. To właśnie ten akt prawny określa podstawowe zasady obowiązujące w obrębie rodziny. Oczywiście, wiele zagadnień znajdziesz również we wspomnianym kodeksie cywilnym, ale też innych ustawach. Jak widzisz, tematów do analizy jest naprawdę sporo. To właśnie dlatego, jeżeli borykasz się z jakimkolwiek problemem, możesz skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie. Jest to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie, a także wiedzę i narzędzia pozwalające na ocenę stanu faktycznego, udzielenie porady czy wypracowanie satysfakcjonującego dla Ciebie rozwiązania. W naszej kancelarii podchodzimy indywidualnie do każdej sprawy, niezależnie od poziomu jej skomplikowania.

Prawo

Podział kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Wiesz już, że jednym z nadrzędnych aktów prawnych w zakresie prawa rodzinnego jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dodatkowo pamiętaj o tym, że możemy go podzielić na części, z których każda zawiera konkretne zagadnienia. Bardzo często wskazuje się trzy części, do których należy zaliczyć:
– małżeństwo – część kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która definiuje wszelkiego rodzaju relacje prawne zachodzące pomiędzy małżonkami;
– pokrewieństwo – jak sama nazwa wskazuje, znajdziesz tu przepisy prawne skupiające się wokół szeroko pojętego pokrewieństwa, czyli np. relacji pomiędzy zstępnymi czy wstępnymi;
– kuratela – część opisywanego aktu prawnego skupiająca zagadnienia wokół opieki nad osobą, która nie jest bezpośrednim krewnym opiekuna.
Zauważ, że taki podział w łatwy sposób pokazuje Ci pokrótce, co znajdziesz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Z drugiej strony, analiza tego zagadnienia jest o wiele szersza. Do gry wchodzą również różnorodne pojęcia czy zasady, jakimi kieruje się prawo rodzinne. Tym jednak zajmiemy się w dalszej części artykułu.

Z jakimi zagadnieniami zderza się dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie?

Dobry adwokat prawa rodzinnego w Warszawie, tak jak w każdym innym mieście, zderza się na co dzień z wieloma zagadnieniami z zakresu tej dziedziny prawa. Począwszy od trywialnych, dość oczywistych spraw, kończąc na niezwykle skomplikowanych i emocjonalnych problemach. Wychodząc Ci naprzeciw, chcemy, abyś poznał kilka podstawowych zagadnień i zasad, które mają ścisły związek z prawem rodzinnym. W naszej kancelarii możemy Ci pomóc w sprawach o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem czy o ustalenie władzy rodzicielskiej. Ponadto zajmujemy się także sprawami wchodzącymi w zakres prawa pracy, prawa karnego czy prawa spadkowego. Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców i ich spółki.

Podstawowe zagadnienia w obrębie prawa rodzinnego

Istnieje wiele zagadnień, które możemy określić jako silnie związane z prawem rodzinnym. Należą do nich m.in.:
– adopcja, czyli świadome i dobrowolne przyjęcie do rodziny obcej, niepełnoletniej osoby;
– władza rodzicielska – innymi słowy zbiór obowiązków i praw, jakie mają rodzice lub opiekunowie prawni w stosunku do dzieci;
– prawo małżeńskie – instytucja prawna, która określona jest również w Konstytucji RP;
– alimenty – obligatoryjne i regularne świadczenie pieniężne, wypłacane najczęściej na rzecz członków rodziny. Co ciekawe, alimenty mogą kojarzyć się tylko i wyłącznie ze świadczeniem przyznawanym na dziecko. W istocie zagadnienie jest o wiele szersze, w związku z czym o alimenty może ubiegać się zdecydowanie szersze grono osób. Przykładem są rodzice czy były współmałżonek.

Zasady

Prawo rodzinne, opisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, co do zasady bierze pod uwagę autonomię rodziny, a ingerencję sądu traktuje jako swego rodzaju ostateczność. Mimo wszystko musisz pamiętać o tym, że z norm zawartych w tym akcie prawnym wynikają pewne zasady. Są to:
– zasada dobra dziecka, która wynika m.in. z art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl obowiązującego prawodawstwa państwo polskie ma niejako obowiązek zapewnienia przestrzegania praw do opieki, praw dziecka czy zapewnienia odpowiedniej pomocy w określonych sytuacjach;
– zasada szczególnej ochrony, która odnosi się zarówno do rodziny jak i dziecka. Wynika z art. 18 Konstytucji i definiuje m.in. to, że małżeństwo czy rodzicielstwo to instytucje znajdujące się pod opieką i ochroną państwa;
– zasada monogamii, czyli mówiąc prosto, zakaz zawierania kolejnego związku małżeńskiego przez osobę, która pozostaje w związku małżeńskim;
– zasada dobra rodziny odnosząca się do szeroko pojętej ochrony rodziny czy obowiązku współdziałania małżonków;
– zasada równości małżonków – wynika w szczególności z art. 23 oraz 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Oznacza nic innego jak to, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki, m.in. w zakresie podejmowania ważnych decyzji w kwestiach rodzinnych.

Przykłady spraw, którymi zajmuje się specjalista

Na koniec chcemy pokazać Ci przykłady spraw, z jakimi zderza się na co dzień adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Możemy wyróżnić:
– sprawy związane z powierzeniem władzy rodzicielskiej;
– sprawy rozwodowe i separacje;
– sprawy związane z szeroko pojętym kontaktem z dzieckiem;
– sprawy alimentacyjne.

Jak widzisz, prawo rodzinne jest niezwykle szerokim pojęciem. W jego skład wchodzi wiele aktów prawnych, ale też mnogość indywidualnych przypadków. Dlatego, jeżeli masz jakikolwiek problem z zakresu prawa rodzinnego, to dobrym pomysłem jest kontakt z adwokatem. Prawnik to osoba, która posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę pomagającą rozwiązać problem lub dojść do konsensusu.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 Zadzwoń do specjalisty
+48 606 264 523