Ile kosztuje adwokat w Warszawie?

Każdy z nas doświadcza w życiu sytuacji lub zdarzeń wymagających profesjonalnej pomocy adwokata. Prawidłowe i sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych, w tym spraw o rozwód i innych spraw rodzinnych, spraw o podział majątku, spraw z zakresu prawa spadkowego, prawa pracy, czy prawa karnego, wymaga profesjonalnej wiedzy i doświadczenia. Z uwagi na liczne liczne niuanse prawne – zarówno proceduralne jak i z zakresu prawa materialnego pomoc adwokata może okazać się niezbędna dla ochrony Twoich praw.

Od czego zależy cena adwokata w Warszawie?

Cena za usługi adwokata w Warszawie jest uzależniona od wielu czynników.

Stawki kształtują się odmiennie w zależności od rodzaju sprawy. Poziom skomplikowania sprawy, a w konsekwencji wymagany od adwokata nakład pracy z pewnością wpływa na wysokość wynagrodzenia. Na cenę adwokata wpływa również wartość roszczenia – im wyższa, tym wyższe będzie wynagrodzenie.

Tak jak w przypadku innych usług, cena adwokata będzie tym wyższa, im krótszy jest termin realizacji. Warto zatem zgłosić się do Kancelarii Adwokackiej z odpowiednim wyprzedzeniem i nie czekać z wizytą na ostatnią chwilę.

Adwokat Warszawa – cena porady prawnej

Zwykle początkiem Twojej drogi w poszukiwaniu pomocy prawnej jest umówienie się na spotkanie i zasięgnięcie porady prawnej. Koszt porady prawnej jest zróżnicowany w zależności od czasu jaki adwokat musi poświęcić na jej udzielenie.

Dobry prawnik posiadający odpowiednie doświadczenie jest w stanie udzielić Ci pomocy prawnej i znaleźć stosowne rozwiązanie podczas godzinnego spotkania. Tyle zwykle trwa udzielenie porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej Weroniki Drejewicz. Zdarza się jednak, że udzielenie porady wymaga analizy licznych dokumentów i nie jest możliwe wykonanie przez adwokata tej czynności w godzinę. Wówczas koszt udzielenia porady wzrośnie.

Adwokat Warszawa – cennik spraw o rozwód, spraw rodzinnych oraz spraw spadkowych

W pojęciu sprawy rodzinne mieści się szerokie spektrum spraw, w tym sprawy o rozwód i separację, sprawy o alimenty, sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz sprawy podział majątku wspólnego.

Sprawy spadkowe to między innymi: sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o zapłatę zachowku, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku oraz sprawy o dział spadku.

Zakres usług świadczonych w ramach spraw rodzinnych i spadkowych jest zatem niezwykle szeroki. Również poziom skomplikowania i specyfika tych spraw są różne. Z tego względu stawki za prowadzenie spraw rodzinnych i spraw spadkowych są ustalane indywidualnie, a oferta jest niejako “szyta na miarę” Klienta.

Prawnik Warszawa – ceny – metody rozliczeń

Każda sprawa jest inna i każda wymaga indywidualnego podejścia nie tylko w zakresie wykonywanych dla Klienta czynności i sposobu komunikacji z nim, ale także w zakresie metod rozliczenia. W związku z tym kancelarie adwokackie oferują kilka systemów rozliczeń.

Prawnik Warszawa ceny – wynagrodzenie ryczałtowe

W przypadku tego typu rozliczenia wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie sprawy i jest niezależna od czasu trwania postępowania, czy ilości godzin poświęconych na wykonanie usługi. W Kancelarii Adwokat Weroniki Drejewicz jest to preferowana forma rozliczenia w przypadku prowadzenia spraw sądowych w tym spraw o rozwód, alimenty, spraw spadkowych, spraw o zachowek, czy spraw z zakresu prawa pracy oraz sprawy karnych.

Prawnik Warszawa ceny – wynagrodzenie godzinowe

Ta forma rozliczenia składa się z dwóch elementów: pierwszym jest wysokość stawki godzinowej (która zwykle jest stała), drugi stanowi ilość przepracowanych przez adwokata godzin w ramach zlecenia. Oznacza to, że Klient płaci za każdą godzinę przepracowaną przez prawnika. W Kancelarii Adwokat Weroniki Drejewicz wynagrodzenie godzinowe stanowi preferowaną formę rozliczenia w przypadku sporządzania dokumentów, takich jak: umowy, pisemne opinie prawne, wezwania do zapłaty oraz w przypadku złożonych analiz prawnych.

Prawnik Warszawa ceny – wynagrodzenie mieszane “success fee”.

W tym modelu rozliczenia wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o dwa elementy: wynagrodzenie bazowe o charakterze ryczałtowym oraz o dodatkowe wynagrodzenie przysługujące Kancelarii w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy. Wynagrodzenie bazowe jest w tym przypadku niższe od klasycznego wynagrodzenia ryczałtowego, zaś wynagrodzenie dodatkowe jest ustalane z Klientem na stałą kwotę lub procent wygranej na rzecz Klienta sumy pieniężnej. W Kancelarii Adwokat Weroniki Drejewicz wynagrodzenie mieszane stanowi preferowaną formę rozliczenia w przypadku niektórych spraw o zapłatę.


Autorka niniejszego artykułu Adwokat Weronika Drejewicz specjalizuje się w świadczeniu usług pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach karnych i gospodarczych.

Pomaga Klientom na każdym etapie postępowania – od konsultacji wstępnych po reprezentację w toku postępowań sądowych oraz egzekucyjnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z Adwokatem Warszawa – Kancelarią Adwokacką Adwokat Weroniki Drejewicz i uzyskaj profesjonalne wsparcie prawne.

Adwokat Weronika Drejewicz – Profesjonalny Adwokat Warszawa

 

 

Adwokat Weronika Drejewicz

 

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych, przedsiębiorców indywidualnych oraz polskich i zagranicznych spółek prawa handlowego, zdobywane w czasie wieloletniej współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Warszawie.

 

Specjalizuje się w świadczeniu usług w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy, sprawach spadkowych oraz karnych, także w zakresie reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji.

 

Ponadto posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych oraz obsługi korporacyjnej na rzecz podmiotów gospodarczych. Posiada obszerną praktykę w obsłudze podmiotów z sektora transportowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz deweloperskiego.

 

Prowadząc sprawy Klientów Adwokat Weronika Drejewicz kieruje się zasadami profesjonalizmu, uczciwości i partnerstwa, dbając o najwyższą jakość i skuteczność świadczonych usług. Zdobyta przez lata wiedza i doświadczenie w połączeniu z wnikliwością i pasją do wykonywania zawodu adwokata pozwala zapewnić Klientom kompleksową i fachową obsługę prawną oraz pełne zaangażowanie, jak również całkowicie indywidualne podejście do ich spraw.

 

Adwokat Weronika Drejewicz prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.